• Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa v tomto školskom roku začínajú v nedeľu 23. decembra 2018 a skončia sa v pondelok 7. januára 2019.

  Školské vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2019.

 • Oznam ŠKD

  Oznam ŠKD

  Milí rodičia, dňa 20.12. (štvrtok) bude ŠKD len do 14:30.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Vianoce v krabici

  Vianoce v krabici

  Trieda sekunda sa na hodine angličtiny zapojila do projektu Etwinning, ktorý sa volá Vianoce v krabici, ktorého cieľom je predstaviť vianočné zvyky deťom v iných krajinách. Do projektu sa zapojilo osem ďalších škôl z krajín Európskej únie. Každá škola pripraví krabicu, v ktorej budú predmety spojené s Vianocami v ich krajine a pošle ju všetkým školám zapojeným do projektu.

  Naši žiaci zabalili adventné venčeky s vlastnoručne vyrobenými sviečkami, vyrobili pohľadnice, napiekli a vyzdobili medovníky, vyrobili betlehemček z papiera a opísali naše tradície na krásne ručne maľované kartičky.

  Vyrobiť osem balíkov plných originálnych nápadov bola riadna robota, ale zvládli sme to. Už sa tešíme na balíčky z ostatných škôl.

 • Mikuláš na škole

  Mikuláš na škole
 • Vystúpenie na sviatok sv. Mikuláša

  Vystúpenie na sviatok sv. Mikuláša
 • Adventné dielne

  Adventné dielne
 • Návšteva prednášky o Číne

  Návšteva prednášky o Číne

  The Rise of a New Superpower, prednáška s nositeľom Pulitzerovej ceny Ianom Johnsonom, sa konala 5. decembra, 2018 o 16:00 v aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Prednášky sa zúčastnili študenti oktávy a septimy pod vedením p. uč. Ivety Divokovej.

  The Rising superpower - China

  Nowadays China carries attributes as "factory of the world" or "new geopolitical player"

  On Wednesday afternoon, Pulitzer prize winner, Ian Johnson came to Slovakia to talk about a new flaring up great power called China.Students and people also had a unique opportunity to meet with him in person in an auditory of the Comenius University.Since 1984 Ian has visited China several Times and even he was employed there. As I have mentioned he won a Pulitzer Prize in 2001 gratitude for an article about the rising new superpower. Briefly described the history up to the birth of the modern superpower. We have learnt about the religious evolution also what is going on there at present and why they buy such expensive clothes. The whole lecture went live and at the end the questions were answered by Ian Johnson himself. 

  Sára Solmošiová, Septima

 • Týždeň pomazánok na 1. stupni ZŠ

  Týždeň pomazánok na 1. stupni ZŠ
 • Primatrikulácie 2018

  Primatrikulácie 2018
 • Šaštín - kvarta a IX.A

  Šaštín - kvarta a IX.A

  Začiatkom novembra sme sa zúčastnili na integračno-duchovnom pobyte v Šaštíne. Tento pobyt bol zameraný hlavne na upevňovanie vzťahov v našich kolektívoch prostredníctvom rôznych aktivít, hier, rozhovorov a témy „priateľstvo.“ Skvelý program nám pripravil tím dobrovoľníkov z Arcidiecézneho centra pre mládež Vinica v Bratislave pod vedením otca Jozefa Pajerského. Nešetrili zábavnými tímbildingovými aktivitami, pripravili si pre nás karaoke show, rôzne hry, podelili sa s nami o svoje životné príbehy – svedectvá. Boli s nami aj pri rannej, večernej modlitbe a svätej omši. Týmto sa im chceme ešte raz poďakovať za ich čas a prítomnosť medzi nami. Ďalšia časť nášho pobytu sa niesla v športovom duchu, prezreli sme si okolie Šaštína a upevňovali vzťahy prostredníctvom triednych aktivít. Očakávania z tohto spoločného pobytu boli na začiatku rôzne, ale v závere sme takmer všetci zhodnotili, že to bol veľmi kvalitne strávený čas, až sa nám odtiaľ nechcelo ísť domov. Za prípravu tejto školskej akcie ďakujeme aj našim triednym učiteľkám a p. uč. Meňhardovi, ktorí nad nami bdeli a boli po celý čas s nami.

  Triedy Kvarta a 9.A

 • Biblický kvíz

  Biblický kvíz

  23.11.2018 sa tretiaci a štvrtáci poobede stretli, aby si zmerali vedomosti z Biblie. Pracovali v skupinkách. Všetci sa snažili a boli odmenení cukríkom, obrázkom Pána Ježiša a najlepšie skupinky aj peknými vecnými cenami.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Fidlikanti

  Fidlikanti

  Vo štvrtok 15.11. sa prvý stupeň zúčastnil výchovného koncertu. Skupina Fidlikanti nám predstavila ľudové piesne a ľudové nástroje.

 • Beseda - bežný deň nevidiaceho človeka

  Beseda - bežný deň nevidiaceho človeka

  V utorok 20. novembra sme mali v triede 3.B netradičnú návštevu. Popoludní prišla na besedu pani Anka v sprievode svojho vodiaceho psa. Rozprávala o bežnom dni nevidiaceho človeka. Uvedomili sme si, koľko pre nás samozrejmých vecí môže byť pre iného problémom.

  Deti najviac zaujali ukážky, ako pes upozorní na prekážku v ceste, ako naviguje nevidiaceho k sedadlu v dopravnom prostriedku a pod.

 • Šarkaniáda - 3.A

  Šarkaniáda - 3.A

  Slnečné novembrové dni sme využili s 3. A. na púšťanie šarkanov. Deti si vyrobili v ŠKD aj vlastné šarkany. Boli tvorivé a zažili kopec zábavy. 

  Mgr. Judita Klubníková

 • Jeseň - 3.A

  Jeseň - 3.A

  Jedného pekného jesenného dňa sme sa s 3. A. rozhodli, že poupratujeme okolie našej školy. Počas týždňa ovocia a zeleniny sme si pripravili sladký ovocno-šľahačkový pohár. Keď sa ochladilo, urobili sme si čaj z čerstvo natrhanej mäty, aby sme zostali zdraví 😊

  Mgr. Judita Klubníková

 • T5 a riaditeľské voľno

  T5 a riaditeľské voľno

  21.11.2018 (streda) budú mať triedy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A riaditeľské voľno z dôvodu testovania piatakov T5. Triedy 5.A a 5.B píšu monitor T5.

 • Milovať a byť milovaný

  Milovať a byť milovaný

  Počas mesiaca november sme privítali na našej škole vzácnu návštevu, rektora Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kňaza Pavla Hudáka. Študenti si mohli vypočuť jeho pútavé rozprávanie o tom najvzácnejšom dare – Láske.

  V prednáškach otec Hudák otvoril tému sebaprijatia a úcty k sebe samému, ktorá je predpokladom k rešpektovaniu dôstojnosti iných. V jeho prejave sa zameral najmä na budovanie čistých vzťahov ako pevného základu pre zdravé manželstvo a šťastný rodinný život. Na príkladoch z reálneho života ilustroval mladým potrebu hraníc vo vzťahoch, aby chránili svoje srdcia pred zbytočnými citovými zraneniami a sklamaním. Pripomenul nám, že každý z nás nosí v sebe hlad po láske, no tú si nemožno zamieňať s egoizmom. Zdržanlivosť chráni skutočnú lásku a dovoľuje jej rásť.

  Vyzdvihol identitu ženy – jej nežnosť a pripravenosť byť darom pre iných a tiež pripomenul chlapcom identitu muža – potrebu chrániť a byť pevným bodom, o ktorý sa môžu iní oprieť. Dotkol sa aj problematiky výchovy v rodine, rozlišovania povolania či dobrovoľníctva. Vyzval mladých, aby boli radostní a nebáli sa žiť svoju vieru. Pripomenul nám príklad blahoslovenej Anny Kolesárovej, ktorá bola Cirkvou blahorečená tento rok.

  Po prednáškach mali študenti možnosť diskusie. Slová otca Hudáka boli povzbudením k vnímaniu vlastnej hodnoty a krásy a zároveň motiváciou, aby sme sa s rovnakou bázňou pozerali aj na iných. Ďakujeme!

 • Deti sa modlia za pokoj

  Deti sa modlia za pokoj

  Spojená škola de La Salle v Bratislave sa od 21.septembra do 21. októbra zapojila do celosvetového projektu Medzinárodné lasalliánske DNI MIERU.

  Tento 12. ročník Dní mieru sa niesol v duchu myšlienky Zapáľme naše srdcia pokojom. Túto výzvu premenili žiaci a učitelia na konkrétne kroky, ktorými dali priestor Ježišovi a ohňu jeho lásky. Zo širokého spektra škôl, ktoré sa vo svete snažia kráčať v stopách sv. Jána de La Salle, mala každá trieda náhodne vybranú jednu lasalliánsku školu. Za ňu sa žiaci každodenne modlili. Svoj deň začínali spoločnou modlitbou, ktorou vyprosovali požehnanie pre túto školu a pokoj vo svete.

  Na tejto ceste im pomáhali meditácie, ale i krátke videá, ktoré boli zamerané na možno všedné, no napriek tomu veľmi dôležité, skutky lásky a zmierenia, ku ktorým sme všetci pozvaní. V záverečnej fáze projektu žiaci vyrobili krásne pohľadnice, obrazy, koláže a plagáty o Slovensku, ktoré sú určené pre školu, za ktorú sa modlili. K nim pripojili listy, ktoré napísali v cudzích jazykoch, aby im aj deti v Keni, Jordánsku či Francúzsku rozumeli.

  Vytvorili maličké svetlo, ktoré nám chce pripomenúť, že iba Láska mení svet. Povzbudzujú nás, aby sme sa darovali a stáli nablízku tým, čo sú utláčaní a trpiaci. Veria, že toto svetlo sa dotkne ľudských sŕdc a zapáli ďalšie svetielka, ktoré tak spoločne vytvoria cestu svetla. Veď lasalliánska rodina má vo svojom znaku hviezdu – symbol Kráľa pokoja, ktorý z nás, čo sme ďaleko i blízko, urobil bratov a sestry.

  Lasalliánska rodina nezabudla ani na svoju Matku, Máriu, Kráľovnú pokoja. Škola sa zapojila do medzinárodnej modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a prosila Máriu za pokoj v krajinách, ktoré sužujú ozbrojené konflikty.

 • Modlitba za duše v očistci

  Modlitba za duše v očistci

  V ŠKD sme nezabudli v novembri na duše v očistci. Chodievali sme za ne modliť na cintorín.

  Mgr. Anna Lendacká 2.A, Mgr. Judita Klubníková  3.A., Mgr. Marcela Tejbusová 1.B, Mgr. Anna Šuňavská 2.B,4.B

 • TRIEDNY AKTÍV 1. stupeň ZŠ

  TRIEDNY AKTÍV 1. stupeň ZŠ

  Na prvom stupni budú triedne aktívy prebiehať podľa pokynov triednych učiteliek. Bližšie informácie Vám budú poslané cez edupage.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria