Záujmová činnosť

Ponuka krúžkov v šk. roku 2017/2018

Názov krúžku

pre koho

Meno vedúceho

Čas

Miestnosť

Veselá pohybovka

1. stupeň ZŠ

Mgr. Barbora Mitterová

Pondelok

14.00 – 15.30

telocvičňa

Florbal - mladší

1. stupeň ZŠ

Mgr. Marek Meňhard

Pondelok

14.00 – 15.30

Veľká telocvičňa

Angličtina hrou

1. a 2. ročník ZŠ

PaedDr. Eva Baračková

Pondelok

13.30

Jazyková učebňa

Angličtina hrou

3.a 4.ročník ZŠ

Mgr. Slávka Breierová

Piatok

14.00 – 15.00

Jazyková učebňa

Výtvarný krúžok Kreatívko

1. a 2. ročník ZŠ

Mgr. Barbora Mitterová

Streda

13:30– 15. 00

Jazyková učebňa

Výtvarný krúžok Kreatívko

3. a 4. ročník ZŠ

Mgr. Alžbeta Smrtičová

Štvrtok 13:30

Jazyková učebňa

Skauting

1. stupeň ZŠ + Gymnázium

Daniel Bobovský

Utorok 16:00

Kvarta

Angličtina – Nemčina

Od 4. ročníka ZŠ

Ing. Slávka Grambličková

Štvrtok

14:15 - 15:00

Piatok

14:15 - 15:00

IV.G

Matematika – doučovanie pre 5. ročník

5. ročník

PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.

Piatok

14.15 – 15.45

Prima

Doučovanie z matematiky

VI.A

PaedDr. Mária Hodžová

Streda

14.00 – 15.30

Sexta

Interaktívna angličtina

7.-9. ročník ZŠ

Mgr. Mariana Kužmová

Pondelok

15:00 -16:00

MMP

Príprava na matematickú olympiádu

2. stupeň ZŠ + nižšie GYM

PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.

Štvrtok

14.15- 15:45

Prima

Florbal - starší

2. stupeň ZŠ + GYM

Mgr. Marek Meňhard

Štvrtok

14.00 – 15.30

Veľká telocvičňa

Volejbal

2. stupeň ZŠ + vyššie gymnázium

Ing. Tatiana. Balacenková

Streda 15:30

TEV

Monitor MAT

IX. A

PaedDr. Mária Hodžová

Štvrtok

14.15 – 15.15

Sexta

Objavujeme čaro chémie – príprava na CHO kat. D,C

IX.A, Kvarta, Kvinta

Mgr. Ing. Miroslava Jurčová

Štvrtok

14:00 - 15:30

Chemické laboratórium

Konverzácia z Angličtiny

2. stupeň ZŠ + GYM

Ing. Iveta Divoková

Štvrtok

15:00 – 16:30

Oktáva

Viac ako peniaze

Tercia, Kvarta, Kvinta, Oktáva

PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.

Streda

14.15 – 15.45

MMP

Informatika pre vyššie gymnázium

Vyššie GYM

Mgr. Jana Tkačíková

Štvrtok 14.00

MML

Matematika pre maturantov

Oktáva, IV.G

Mgr. Daniela Vlkovičová

Streda

14:35 - 16:00

IV.G

Matematicko-fyzikálny

GYM

RNDr. Zora Pajtinková

Pondelok 14.00

IV.G

Chemicko-onkologický krúžok

Vyššie GYM

RNDr. Klára Šinková

Pondelok 13.45

Utorok 13.45

Chemické laboratórium

Spevokol

GYM

s. Damiána

Pondelok 14.00

Tercia

Študovňa 1

všetci žiaci

Mgr. Lívia Szakszonová

Mgr. Jana Tkačíková

Pondelok

13:15 – 15:15

Študovňa

Študovňa 2

všetci žiaci

Mgr. Jana Popovičová

PhDr. Žofia Tholtová

Streda

13:15 – 15:15

Študovňa

Študovňa 3

všetci žiaci

Mgr. Zuzana Krásna

Mgr. Klaudia Veselá

Štvrtok

13:15 – 15:15

Študovňa

Študovňa 4

všetci žiaci

Ing. Iveta Divoková

Ing. Iveta Divoková

Piatok

13:15 – 15:15

Študovňa

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria