• Záujmová činnosť

     • Ponuka krúžkov v šk. roku 2018/2019

     • Názov krúžku

      pre koho

      Meno vedúceho

      Čas

      Miestnosť

      Florbal - mladší

      1. a 2. ročník ZŠ

      Mgr. Marek Meňhard

      Pondelok 14,00

      Veľká telocvičňa

      Florbal - starší

      3. a 4. ročník

      Mgr. Marek Meňhard

      Štvrtok 14,00

      Veľká telocvičňa

      Príprava na monitor

      IX. A

      PaedDr. Mária Hodžová

      Pondelok 14,15

      IX.A

      Doučovanie z matematiky

      VII.A

      PaedDr. Mária Hodžová

      Štvrtok 14,15

      U3

      Doučovanie z matematiky

      VIII.A

      PaedDr. Mária Hodžová

      Štvrtok 14,15

      U3

      Príprava do Primy

      5. ročník

      PaedDr. Lujza Čipková Hamplová, PhD.

      Pondelok 14,15

      Príma

      Chemický krúžok – maturanti  príprava na VŠ

      Oktáva

      Mgr. Ing. Miroslava Jurčová

      Streda 13,00

      Chemické laboratórium

      Príprava na MS z NEJ

      Septima, III.G, Oktáva

      Mgr. Ľubica Rompfová

      Štvrtok 14,15

      Príma

      Matematicko-fyzikálny

      GYM

      RNDr. Zora Pajtinková

      Pondelok 14,00

      III.G

      Matematika – príprava na VŠ

      GYM

      Mgr. Jana Tkačíková

      Štvrtok 13.05
      (prípadne podľa rozvrhu)

       

      Informatika

      tercia - oktáva

      Mgr. Jana Tkačíková

      Pondelok 14.00
      (prípadne podľa rozvrhu)

      MML

      Príprava na MS - MAT

      Septima, III.G

      Mgr. Daniela Vlkovičová

      Streda 14.00
      (prípadne podľa rozvrhu)

      Septima

      Príprava na dejepisnú olympiádu

      Sekunda, Tercia, Kvarta

      Mgr. Lenka Stanová

      Podľa rozvrhu

       

      Angličtina plus

      5. ročník

      Mgr. Mariana Kužmová

      Pondelok 14,00

      9.A

      Príprava na FCE / MS

      vyššie gymnázium

      Mgr. Iveta Divoková

       

       

      Konverzácia AJ

      Septima, III.G, Oktáva

      Mgr. Lívia Szakszonová

      Pondelok/Štvrtok 14,15

       

      AJ pre nižšie GYM

      Príma - Kvarta

      Mgr. Iveta Divoková

       

       

      Novinársky krúžok

      všetci

      Mgr. Mária Pundir

      Flexi – Online/homeoffice

       

      Florbal

      5.-9.ročník ZŠ

      Prima - Kvarta

      Mgr. Maciej Dziambor

      Streda 14.15

      Veľká telocvičňa

      Skauting ZŠ a GYM Daniel Boborovský Streda 16.00 - 17.30  

      Fyzika inak

      6. – 9. ročník   Sekunda-Kvarta

      Ing. Slávka Grambličková

      Štvrtok 14,00
      Piatok 15,00

      Sekunda

      AJ – NJ – individuálny prístup, kombinovane

      všetci

      Ing. Slávka Grambličková

      Štvrtok 15,00
      Piatok 14,00

      Sekunda

      Výtvarný krúžok

      3. a 4. ročník

      Mgr. Alžbeta Smrtičová

       

       

      Výtvarníček

      1. a 2. ročník

      Mgr. Barbora Mitterová

      Pondelok 14,00

      4.B

      Šikovné ručičky

      1. stupeň

      Mgr. Barbora Mitterová

      Streda 14,00

      4.B

      Onkologický krúžok GYM RNDr. Klára Šinková    
      Príprava na monitor T9 IX.A Mgr. Klaudia Veselá Streda 14,15  
      Študovňa 1 všetci žiaci   Pondelok 13,15 - 15,15 študovňa
      Študovňa 2 všetci žiaci   Streda 13,15 - 15,15 študovňa
      Študovňa 3 všetci žiaci   Štvrtok 13,15 - 15,15 študovňa
      Študovňa 4 všetci žiaci   Piatok 13,15 - 15,15 študovňa