• Podporte žiakov našej školy

  2% z daní

  Milí rodičia a priatelia Spojenej školy de La Salle

   

  V mene Občianskeho združenia Pomoc vzdelávaniu sa opäť obraciam na Vás  s prosbou o Vašu podporu, darovaním 2% z daní. Pevne verím, že i Vy ste za podporu pri zveľaďovaní, skvalitňovaní a podpore výchovy a vzdelávania detí našej školy a preto Vás prosím, neváhajte, ak ide o Vaše deti a prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa. Buďte veľkorysí a poukážte 2%  z daní na OZ Pomoc vzdelávaniu, prípadne oslovte aj svojich priateľov a známych.

  Dovoľte mi touto cestou sa Vám srdečne poďakovať za Váš príspevok 2% z daní , vďaka ktorému sa nám podarilo vyzbierať v roku 2018 6.494,65 EUR. Po zvážení členov Občianskeho združenia sme sa rozhodli použiť prostriedky opäť na zveľadenie prostredia ako aj modernizáciu vybavenia tried a doplnenie pracovných pomôcok pre študentov.

  Srdečné Pán Boh zaplať!

   

  IČO: 30845076

  Obchodné meno a názov: Občianske združenie POMOC VZDELÁVANIU

  Sídlo: Detvianska 24, 831 06  Bratislava

  Právna forma: občianske združenie

   

   

   

  Ing. Johanna Džadoňová

       Predseda OZ

  SSDLS_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

 • Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020

  Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020

  12. apríl 2019 (piatok) od 14:30 do 18:00 hod.

  13. apríl 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00 hod.

   

   

  Zápis bude prebiehať v budove ZŠ na Detvianskej ulici 24.

  Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • rodný list dieťaťa
 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  V mesiaci február sa žiaci 7. - 9. ročníka, Prímy až Kvarty zúčastnili činohernej anglickej divadelnej inscenácie „The Onlines“. O čom to celé bolo? O svete, v ktorom nebolo všetko tak, ako vyzeralo, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbehom nás sprevádzal hlavný hrdina Miloš, jeho pes, mama, Zuza a Vlado. On, ona, oni – boli online vždy a všade. Kladieme si otázku: Existuje ešte vôbec život offline? Predstavenie využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť aj v reálnom živote. Ďakujeme tvorcom tejto činohernej inscenácie za príjemný divadelný zážitok.

 • Písomné maturitné skúšky - riaditeľské voľno

  Písomné maturitné skúšky budú v utorok 12.03.2019 zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu 13.03.2019 z cudzích jazykov a vo štvrtok 14.03.2019 z matematiky. Z tohto dôvodu budú mať v utorok a stredu riaditeľské voľno žiaci Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty, Kvinty a Sexty. Vo štvrtok budú mať riaditeľské voľno žiaci Septimy a III.G. 

  Vedenie školy

 • Deň otvorených dverí na ZŠ

  Deň otvorených dverí na ZŠ

  Brány základnej školy budú pre Vás otvorené

  8. marca od 9:00 do 12:00 hod.

  na Detvianskej ul. 24 (I. stupeň ZŠ)

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy

  19. 2. 2019 sme mali na našej škole deň oranžových tričiek. A deti mali za úlohy vyzdobiť svoje dvere plagátom o zdravej výžive.

 • Stavby zo snehu

  Stavby zo snehu

  V tomto roku sme s 3. A v ŠKD využili snehovú nádielku na stavby zo snehu. Žiaci vytvorili snehuliakov, psíka, snehové kreslo, bunker, krokodíla.

  Mgr. Klubníková

 • Karneval 3.A

  Karneval 3.A

  11.2. 2019 sme sa dobre zabavili na karnevale. Pripravovali sme sa aj tým, že sme si vyrábali vlastné masky. Počas karnevalu sme si zatancovali, občerstvili sme sa, zasúťažili v rôznych súťažiach, za ktoré sme boli odmenení. Bolo nám výborne. 😊

  3.A, Mgr. Klubníková

 • Návšteva z Felsted School

  Návšteva z Felsted School

  Návšteva p. Kirsty Fraser, akademickej manažérky letnej školy vo Felstede, Anglicko,

  Pondelok, 4. februára 2019

  Pani Kirsty Fraser sa zúčastnila vyučovacieho procesu vo všetkých triedach od primy po kvintu a osobitne sa stretla s účastníkmi Letnej školy z našej školy. Počet študentov, ktorí sa zúčastnili Letnej školy vo Felstede, alebo sa na ňu tešia, utešene rastie.

  Takto vnímali je návštevu niektorí z našich študentov:

  Do Festedu chcem ísť, lebo nikdy som nič podobné nevyskúšala. Nikdy som nebola na letnej škole a taktiež som nikdy nebola sama v zahraničí. Je to perfektná príležitosť spoznať novú krajinu a oboznámiť sa s hovorovou angličtinou. A určite si tam všetci nájdu mnoho kamarátov!“

  „V pondelok prišla Kirsty Fraser. Predstavili sme sa jej a potom nám rozprávala o Felstede, letnej škole a Anglicku. Páčilo sa mi, že sme sa jej mohli na čokoľvek spýtať, alebo použiť vytlačené vzorové otázky. Na všetky sa snažila odpovedať jednoduchým spôsobom, ale zároveň aj podrobne, takže sa jej dalo veľmi dobre rozumieť. Mali sme aj možnosť odfotiť sa s ňou a aj stretnúť sa s ňou poobede.“

  „V pondelok k nám do triedy prišla návšteva z Anglicka zo súkromnej školy Felsted. Prišla k nám pracovníčka z Felstedu, Kirsty. Bola veľmi milá. Posadali sme si do kruhu, najskôr sme sa predstavili a potom sme jej dali veľa otázok. Na všetky odpovedala, väčšinou aj veľmi vtipne. Celý čas sme sa snažili rozprávať iba po anglicky, lebo Kirsty bola prvý krát na Slovensku a nevedela po slovensky ani slovo. Čiže sme rozprávali po anglicky, aby sa necítila trápne. Nakoniec sme sa všetci spolu odfotili a rozlúčili. Bolo to veľmi pekné, a z hodiny som si odniesla pekné spomienky.“

  „V pondelok 4. 2. k nám do triedy cez šiestu hodinu prišla návšteva z Felstedu, Kirsty. Na začiatku hodiny sme sa jej v krátkosti každý predstavili. Následne nám Kirsty povedala niečo o sebe a základné informácie o Felstede. Keď Kirsty dohovorila, mohli sme sa jej pýtať otázky hocijakého typu. Mohli sme si vymyslieť vlastné otázky, alebo použiť vzorové otázky. Na všetko nám odpovedala a so žiadnou otázkou nemala problém. Takže veľmi sa mi páčilo, že sme sa mohli pýtať naozaj čokoľvek. Keď už do konca hodiny zostávalo pár minút, všetci sme si s Kirsty spravili fotku a mohli sme si robiť aj ďalšie skupinkové. Potom sa jej náš predseda triedy Lukáš za všetkých poďakoval a všetci sme sa s ňou rozlúčili. Dostali sme aj ponuku, že sa s ňou môžeme poobede stretnúť a rozprávať."

  Študenti triedy Kvarta

 • DOD gymnázium

  DOD gymnázium
 • Informácie pre rodičov ku dňu 30.1.2019

  Informácie pre rodičov ku dňu 30.1.2019

  Deň otvorených dverí na GŠB

  Dňa 30.1.2019 sa uskutoční na Spojenej škole de La Salle deň otvorených dverí určený hlavne pre záujemcov o štúdium na našom osemročnom gymnáziu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných zmenách vo vyučovaní v tento deň.

  Triedy Kvinta, Sexta, III.G a Septima budú celé zapojené do organizácie DOD.

  Trieda IX.A, Príma, Kvarta a Oktáva bude mať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Na vybrané hodiny v týchto triedach bude umožnený vstup verejnosti.

  V triedach IX.A a Kvarta bude príprava a simulácia Monitoru T9.

  Triedy V.A a V.B budú rozdelené do troch skupín a v rámci DOD každá skupina absolvuje v stanovený čas simuláciu prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky podľa harmonogramu.

  Žiaci triedy Sekunda, VIII.A a vybraní žiaci triedy Kvinta sa zúčastnia exkurzie s p. Stanovou a p. Popovičovou. Zraz bude o 8:00 pred jedálňou. Koniec akcie bude o 13:00 v priestoroch školy.

  Koniec vyučovania pre triedy V.A, V.B, VI.A, VII.A, IX.A, Príma, Kvarta, Oktáva bude o 11:55.

  Koniec vyučovania je pre žiakov zapojených do DOD bude o 12:15.

  Všetkých záujemcov o štúdium na našom osemročnom gymnáziu
  srdečne pozývame.

 • Deň otvorených dverí - program

  Deň otvorených dverí - program

  Pozývame Vás na

  Deň otvorených dverí

  30.01.2019 od 9:00 do 12:00 v budove na Čachtickej ulici 14.

  Gymnázium školských bratov otvára v školskom roku 2019/2020 triedu osemročného štúdia.

 • Lilianka

  Lilianka

  V mene celej triedy a školy vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 • Vianoce v krabici – 2. časť

  Vianoce v krabici – 2. časť

  Projekt Vianoce v krabici začal tým, že trieda sekunda poslala 8 balíkov, s rôznymi vianočnými tradíciami Slovákov, ôsmym školám v krajinách Európskej únie.

  Po Vianociach ich čakalo v škole prekvapenie – osem balíkov z partnerských škôl. Deti z rôznych krajín - Poľska, Rakúska, Slovinska, Portugalska, Talianska, Francúzka a Kanárskych ostrovov poslali balíky, ktoré opisovali ich vianočné tradície a pribalili aj rôzne dobroty.

  Naučili sme sa niečo o slávení Vianoc v rôznych krajinách napríklad čo jedia, kedy dostávajú darčeky, aké majú zvyky, aké koledy spievajú.

  Bol to super projekt a radi by sme ho robili aj budúci rok.

 • Zima - ŠKD

  Zima - ŠKD
 • ADVENTNÉ DIELNE 2018

  ADVENTNÉ DIELNE 2018

  Naša škola dňa 15. 12. 2018 usporiadala už tradičné predvianočné charitatívne podujatie - Adventné dielne. Tieto opäť spojili pedagógov a priateľov školy, ktorí si našli čas, aby v príjemnom prostredí pripravili kreatívne vianočné ozdoby, medovníčky, ikebany, občerstvili sa punčom, waflami a  tak podporili dobrú vec. Lasallianska rodina v Rači už niekoľko rokov podporuje finančne a modlitbami dievčatko Sonu Bornéusovú z Haiti. Tento rok sa nám pre ňu podarilo vyzbierať sumu 300 eur. Všetkým kolegom, rodičom, žiakom a priateľom našej školy, ktorí toto charitatívne podujatie aktívne či finančne podporili, srdečne ďakujeme.

 • Cezhraničná výmena vianočných koláčikov

  Cezhraničná výmena vianočných koláčikov

  Tento rok sa už po tretí raz pod vedením p. Rompfovej uskutočnila cezhraničná výmena vianočných koláčikov. Táto milá akcia sa  pomaly stáva tradíciou, ktorú sme si vymysleli v rámci spolupráce s nemeckou školou v meste Illertissen. Do výmeny sa zapojila aj rumunská škola v Pildesti.

  Takže naša kvarta, ktorá túto akciu prebrala z rúk septimy, posielala dva balíky – jeden do Nemecka a jeden do Rumunska. Okrem tradičných slovenských koláčikov pribalili naši študenti aj ozdoby, typické slovenské výrobky a nechýbala ani spoločná fotka a vianočný pozdrav. 

  Zároveň sa potešili z recipročných balíkov, ktoré prišli krátko nato, ako sa odoslali naše.

 • Olympiáda v cudzích jazykoch

  Olympiáda v cudzích jazykoch

  Na sklonku kalendárneho roka sa na našej škole opäť uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študenti sa potrápili s písomnou časťou, ktorá pozostávala z čítania s porozumením, počúvania s porozumením a gramatiky. Tí najlepší postúpili do 2. časti, ktorá bola zameraná na ústnu odpoveď. Čakali na nich obrázky a zadania, kde museli spontánne a kreatívne reagovať, argumentovať a vymýšľať rôzne situácie.

  Naši študenti opäť raz ukázali, že cudzie jazyky im nie sú vôbec cudzie.

  Víťazi z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.            

  A kto bol najlepší?

  ANGLICKÝ JAZYK

                               kat. 1A            kat. 1B                 kat. 1C                  kat. 2A                       kat. 2B

  1. miesto        Mazúr              Meicherová       Szakszonová           Baumeisterová           Prno
  2. miesto        Abel                 Beňačka                                            Matkovič                     Pristaš
  3. miesto        Sýkora             Gyarmati                                            Šebo                          Sláčik

  NEMECKÝ JAZYK

                                       kat. 1B                                     kat. 2A                      kat. 2B          

  1. miesto                Tanglmayerová                    Šimurdová                      Lanča
  2. miesto                 Morandell                            Beňačka                         Prno
  3. miesto                 Fodorová                             Miháliková                      Horný

  FRANCÚZSKY JAZYK

                                         kat. 1B                                     kat. 2A          

  1. miesto                  Prepiková                              Valentová
  2. miesto                  Sliva M.                                 Smižanská
  3. miesto                  Lizáková                                Králiková

  Gratulujeme!

 • Adventná Budapešť

  Adventná Budapešť

  27.11.2018 sa vybraní žiaci z tried kvarta, kvinta, sexta, septima a 3.G vybrali pod vedením p. uč. Rompfovej a Vlkovičovej na 1-dňový poznávací zájazd do Budapešti. Po mnohých rokoch to bola menšia obmena, nakoľko bolo zvykom navštíviť počas adventu trhy vo Viedni. Možno práve kvôli zmene bol medzi žiakmi veľký záujem a miesta sa rýchlo zaplnili.

  Náš výlet sa začal v Tropicariu – v malom ZOO, ktoré je súčasťou väčšieho obchodného centra. Po prehliadke sme sa presunuli do centra. Pani sprievodkyňa nás oboznámila s históriou mesta a ukázala najdôležitejšie miesta v Budapešti. Popoludnie patrilo samozrejme vianočným trhom, kde sme si pochutnali na rôznych dobrotách a zohriali sa punčom.    

  Ani dlhšia cesta autobusom nám nepokazila dojem z príjemného dňa a domov sme sa vracali plní pekných zážitkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria