• Kontakt OZ Lasallian

    • OZ Lasallian

    • Názov občianskeho združenia: LASALLIAN

     Sídlo občianskeho združenia: Čachtická 14, 831 06, Bratislava

     Vaše podnety, návrhy a názory na našu činnosť si radi prečítame a odpovieme cez e-mail schránku s adresou lasallian@lasalle.sk