• Učitelia

    • PaedDr. Eva Baračková
    • PaedDr. Eva BaračkováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: IV.B
    • Bc. Andrea Bučeková
    • Bc. Andrea BučekováVychovávateľka
    • Mgr. Grzegorz Fietko
    • Mgr. Grzegorz FietkoUčiteľ
     Triedny učiteľ: Sekunda
    • Mgr. Iveta Hudecová
    • Mgr. Iveta HudecováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • Mgr. Ľubica Ivančíková
    • Mgr. Ľubica IvančíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • PaedDr. Jana Kišová
    • PaedDr. Jana KišováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Judita Klubníková
    • Mgr. Judita KlubníkováVychovávateľka
    • Mgr. Peter Pajerský
    • Mgr. Peter PajerskýDuchovný správca
    • Mgr. Jana Štefanovičová
    • Mgr. Jana ŠtefanovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.B
    • Mgr. Jana Tkačíková
    • Mgr. Jana TkačíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Oktáva
    • Mgr. Dana Vargová
    • Mgr. Dana VargováŠpeciálna pedagogička
    • Mgr. Daniela Vlkovičová
    • Mgr. Daniela VlkovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Tercia
    • Mgr. Marek Meňhard
    • Mgr. Marek MeňhardUčiteľ
     Triedny učiteľ: VII.A
    • Mgr. Ľudmila Satková
    • Mgr. Ľudmila SatkováVychovávateľka
    • Mgr. Renáta Barčiaková
    • Mgr. Renáta BarčiakováSociálny pedagóg
    • Pavlína Bartošová
    • Pavlína Bartošováasistentka učiteľa
    • Mgr. Sofia Beňková
    • Mgr. Sofia BeňkováŠkolská psychológička
    • Mgr. Eva Brisudová
    • Mgr. Eva BrisudováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Mgr. Zuzana Buntová
    • Mgr. Zuzana BuntováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
    • Mgr. Peter Drbohlav
    • Mgr. Peter DrbohlavDuchovný správca
    • Mgr. Katarína Ečeryová
    • Mgr. Katarína EčeryováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
    • Mgr. Darina Fekiačová
    • Mgr. Darina FekiačováVychovávateľka
    • Samuel Ferenc
    • Samuel FerencIný nepedagogický zamestnanec
    • Bc. Katarína Godálová
    • Bc. Katarína GodálováVychovávateľka
    • Bc. Iveta Gregušová
    • Bc. Iveta Gregušováasistentka učiteľa
    • Mgr. Dominika Jurdová
    • Mgr. Dominika JurdováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Septima
    • Ing. Ivana Kajanová
    • Ing. Ivana KajanováVychovávateľka
    • Mgr. Karolína Kováčová
    • Mgr. Karolína KováčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Kvarta
    • Mgr. Katarína Kubančáková
    • Mgr. Katarína KubančákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Prima
    • Mgr. Daniela Kubíčková
    • Mgr. Daniela KubíčkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
    • Dipl. Ing. Darina Malíková
    • Dipl. Ing. Darina MalíkováUčiteľka
    • Mgr. Jana Nemcová
    • Mgr. Jana NemcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.A