• Učitelia

    • PaedDr. Eva Baračková
    • PaedDr. Eva BaračkováZástupkyňa
     Triedna učiteľka: IV.A
    • Pavlína Bartošová
    • Pavlína BartošováAsistentka učiteľa
    • Mgr. Sofia Beňková
    • Mgr. Sofia BeňkováŠkolská psychologička
    • Mgr. Tomáš Biman
    • Mgr. Tomáš BimanAsistent učiteľa
    • Bc. Andrea Bučeková
    • Bc. Andrea BučekováVychovávateľka
    • Mgr. Zuzana Buntová
    • Mgr. Zuzana BuntováUčiteľka
     Triedna učiteľka: VI.A
    • Mgr. Lýdia Čeledová
    • Mgr. Lýdia ČeledováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.B
    • Ing. Mgr. Danka Ďurinová
    • Ing. Mgr. Danka ĎurinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
    • Mgr. Katarína Ečeryová
    • Mgr. Katarína EčeryováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
    • Mgr. Eva Feková
    • Mgr. Eva FekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.B
    • Mgr. Grzegorz Fietko
    • Mgr. Grzegorz FietkoUčiteľ
     Triedny učiteľ: Tercia
    • Bc. Katarína Godálová
    • Bc. Katarína GodálováVychovávateľka
    • Bc. Iveta Gregušová
    • Bc. Iveta GregušováAsistentka učiteľa
    • Mgr. Zuzana Hubáčová
    • Mgr. Zuzana HubáčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.A
    • Mgr. Iveta Hudecová
    • Mgr. Iveta HudecováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
    • Mgr. Ľubica Ivančíková
    • Mgr. Ľubica IvančíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
    • PaedDr. Lucia Joštová
    • PaedDr. Lucia JoštováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Sekunda
    • Mgr. Anna Juráňová
    • Mgr. Anna JuráňováSociálna pedagogička
    • Mgr. Dominika Jurdová
    • Mgr. Dominika JurdováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Oktáva
    • Ing. Ivana Kajanová
    • Ing. Ivana KajanováVychovávateľka
    • Mgr. Judita Klubníková
    • Mgr. Judita KlubníkováVychovávateľka
    • Mgr. Karolína Kováčová
    • Mgr. Karolína KováčováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Kvinta
    • Dipl. Ing. Darina Malíková
    • Dipl. Ing. Darina MalíkováUčiteľka
    • Mgr. Marek Meňhard
    • Mgr. Marek MeňhardUčiteľ
     Triedny učiteľ: VIII.A
    • Mgr. Jana Nemcová
    • Mgr. Jana NemcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.A
    • Mgr. Mária Pundir
    • Mgr. Mária PundirUčiteľka
     Triedna učiteľka: VII.A
    • Mgr.Art. Anežka Rusinová
    • Mgr.Art. Anežka RusinováUčiteľka
    • Mgr. Ľudmila Satková
    • Mgr. Ľudmila SatkováVychovávateľka
    • Mgr. Lenka Stanová
    • Mgr. Lenka StanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Septima
    • Mgr. Alžbeta Šarláková
    • Mgr. Alžbeta ŠarlákováUčiteľka
    • Mgr. Dominik Štefanička
    • Mgr. Dominik ŠtefaničkaUčiteľ
     Triedny učiteľ: Prima
    • Mgr. Jana Štefanovičová
    • Mgr. Jana ŠtefanovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IX.B
    • Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.
    • Mgr. Lenka Šutovcová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
    • Mgr. Juliána Tomeková, PhD.
    • Mgr. Juliána Tomeková, PhD.Učiteľka
    • Mgr. Katarína Valentovičová
    • Mgr. Katarína ValentovičováVychovávateľka
    • Mgr. Anna Valkovičová
    • Mgr. Anna ValkovičováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.B
    • Mgr. Dana Vargová
    • Mgr. Dana VargováŠpeciálna pedagogička
    • Katarína Vargová
    • Katarína VargováAsistentka učiteľa