• Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny

  JARNÉ PRÁZDNINY:  1. - 5. marec 2021   

 • Zaujímavé online ponuky

  Zaujímavé online ponuky

  Nechodíš do školy a učíš sa online z domu? Tak táto ponuka podujatí je určená práve Tebe!

  Pozývame Ťa stráviť s nami čas a navzájom sa obohatiť. Kedy? 

  Štartujeme po jarných prázdninách. Deň a čas podujatia sú upresnené na plagáte. Stačí, ak si zvolíš z našej ponuky možnosť, ktorá je vhodná pre Teba. 

  Zaregistruj sa včas na e-mailovej adrese, ktorú nájdeš uvedenú na plagáte vybranej akcie.

  Už teraz sa na Teba teší podporný tím našej školy! ​​​​​​​

 • Vyučovanie od 22. 02. 2021

  Vyučovanie od 22. 02. 2021

  Od pondelka 22. 02. 2021  sa začne na našej škole prezenčná výučba pre žiakov prvých ročníkov (I.A a I.B) 1. stupňa ZŠ.

  Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

 • Vyučovanie od 15.02.2021

  Vyučovanie od 15.02.2021

  Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v Bratislave a na základe odporúčania RÚVZ bude v týždni od 15. 02. 2021 - 19. 02. 2021 vyučovanie na celej škole naďalej prebiehať dištančnou formou.

 • ZMENA! - Vyučovanie na 1. stupni ZŠ

   ZMENA! - Vyučovanie na 1. stupni ZŠ

  Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v Bratislave a na základe odporúčania RÚVZ sa od 08. 02. 2021 - 12.02.2021 prezenčná výučba na 1. stupni ZŠ neobnoví.  Vyučovanie na celej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

 • Oznam

  Oznam

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 11.01.2021 prebieha výučba na 1.stupni ZŠ dištančnou formou na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021. Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2.stupni ZŠ a gymnáziu.

  Mgr. Jacek Chaciński

  riaditeľ školy

 • Pozdrav od lasalliánov zo Strednej Európy

  Pozdrav od lasalliánov zo Strednej Európy

  LASALLIAN CHRISTMAS MESSAGE od lasalliánov zo Strednej Európy.

 • A Lasallian Christmas Message

  A Lasallian Christmas Message

  Aj žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej výzvy A Lasallian Christmas Message a použili svoje talenty, aby popriali požehnané Vianoce lasalliánom na celom svete.

  Audio nahrávka bola vytvorená Emkou a Richardom Velegom.

  Krásne fotky s nádherným plagátom vytvorili sestry Novotné.

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  Milí naši žiaci, drahí rodičia, zamestnanci a priatelia školy!

  Stojíme na prahu Vianoc a my Vám z celého srdca želáme, aby ste aj v týchto neľahkých časoch našli dôvod na radosť. Radosť, ktorá pramení v istote Božej prítomnosti uprostred nás. Lebo je tu Emanuel - Boh s nami. Nech tiché svetlo Kristovej pravdy a dobroty mení náš svet.

  Požehnané Vianoce Vám praje Spojená škola de La Salle!

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  21. decembra 2020 začali VIANOČNÉ PRÁZDNINY! 

  Vianočné prázdniny trvajú od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. 

  Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 11. januára 2021.

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole
 • Posvätenie adventných vencov

  Posvätenie adventných vencov
 • Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020

  Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020

  Žiaci 2. stupňa základnej školy a gymnázia sa do 27.11.2020 vzdelávajú dištančne podľa nasledovných záväzných usmernení:

  1. Rozvrh online hodín pre dištančné vzdelávanie sa riadi platným rozvrhom v systéme Edupage, okrem predmetov TEV, VYV, HUV, THD, UKL a KNB. Online hodiny budú realizované výlučne cez platformu Microsoft Teams a budú naplánované v časti kalendár.
  2. Účasť žiakov na všetkých naplánovaných vyučovacích online hodinách je povinná. Online formou bude odučených minimálne 50% dotácie daného predmetu.  Ďalšia časť učiva bude zadávaná prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze cez modul „domáce úlohy“ na Edupage.
  3. Žiaci sa musia prihlasovať do Edupage pod svojim kontom, nie pod kontom rodiča.
  4. Absenciu žiaka na online hodinách pre vopred známu príčinu (napr. návšteva lekára) hlási rodič alebo plnoletý žiak vopred triednemu učiteľovi.
  5. V prípade, že sa pred alebo počas online hodiny vyskytnú nečakané okolnosti, kvôli ktorým sa žiak nezúčastnil vyučovania, napr. výpadok siete wifi, viróza a pod., žiak bezodkladne, hneď ako to bude možné, informuje vyučujúceho o dôvode absencie na online hodine cez správy v Edupage. Absenciu ospravedlňuje rodič alebo plnoletý žiak písomne cez Edupage ako pri absencii na prezenčnom vyučovaní.
  6. V pondelok 26.10.2020 bude prvá hodina realizovaná formou triednickej hodiny. Učitelia oboznámia žiakov s usmerneniami k dištančnému vzdelávaniu a prejdú si funkcie v aplikácii MS Teams.
  7. Klasifikácia žiakov vzdelávaných dištančne sa riadi dokumentom „Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠDLS“, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy. O ďalších pokynoch ku klasifikácii Vás budeme informovať po zverejnení usmernení zo ŠPÚ.
  8. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú žiakov priebežne informovať o všetkých tematických celkoch, ktoré budú predmetom klasifikácie.
  9. Ak žiak nemá heslo do Office 365 (priezvisko.meno@lasalle.sk), kontaktuje administrátora prostredníctvom Edupage alebo mailom magac@lasalle.sk
  10. V školskej jedálni sa nebude vydávať strava pre žiakov vzdelávaných dištančnou formou. Všetci žiaci 2. a 3. stupňa sú odhlásení z obedov od 26.10.-27.11.2020.
  11. Termín jesenných prázdnin: 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020.

  O ďalších prípadných zmenách a nariadeniach Vás budeme informovať priebežne.

  Mgr. Jacek Chaciński
          riaditeľ školy

 • SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda

  SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda

  Vedeli ste, že maškrtenie čokoládky môže byť dobrým skutkom? Neveríte? Tak to ste sa mali prísť pozrieť do našej školy počas druhého októbrového týždňa!

  Malí i veľkí žiaci si pochutnávali na lahodnej slovenskej čokoláde v pohodlí svojej triedy, no peniažky, za ktoré si ju zakúpili, poputujú až do Afriky. Spoločne sme vyzbierali 160 EUR, ktoré pomôžu zlepšiť život detí a mladých v Keni, v Rwande, v Ugande a v Etiópii. Stali sme sa misionármi aj bez lietania do ďalekých krajín. Aj týmto malým dobrým skutkom sme chceli podporiť misijné diela vo svete a pomôcť bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi.

  Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému priebehu zbierky. Veď aj Misijná nedeľa, ktorú sme slávili 18. októbra, nám pripomína, že všetci sme povolaní vyjsť zo seba a darovať sa Bohu a blížnym.

  Ďakujeme za podporu!

   

  Miluješ čokoládu? Myslíš si, že si "čoko-expert" a už ťa neprekvapí žiadna nová informácia o tvojej obľúbenej pochúťke? Tak sa skús otestovať! Tento krátky kvíz odhalí, či sa naozaj vyznáš vo svete čokolády. 

  Kvíz nájdeš tu:   Kviz zo znalosti cokolady

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Milión detí sa modlí ruženec

  Viete, aký deň bol 18. október? No predsa nedeľa! A v ten deň sa do školy nechodí, hoci mnohí žiaci po tom určite túžia 😊. Tento dátum je niečím výnimočný – deti na celej zemeguli sa spájajú v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu v našich rodinách, krajinách a na celom svete.

  Pretože veríme, že náš nebeský Otecko vypočuje úprimnú modlitbu svojich detí, nechceli sme ani my premeškať toto pozvanie k modlitbe. Len čo sa v pondelok otvorili brány školy, deti si začali zo svojich tašiek vyťahovať ružence. A o deviatej to celé vypuklo! Ostreľovali sme nebo. Šípy modlitieb leteli rovno do srdca nášho Boha. Prednášali sme mu svoje úmysly, pamätajúc na slová svätého Pátra Pia, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.

  Máme nádej, že Boh môže darovať svetu pokoj. Aj cez nás. V prvom rada sme to my, kto sa potrebuje zmeniť – viac sa podobať na Ježiša a byť vernejšími vyslancami Kristovej lásky a pokoja. Môžeme sa modliť ruženec každý deň, nielen počas októbra, a spájať sa tak s celou putujúcou Cirkvou v modlitbe. Dobrým príkladom nám môže byť i blahoslavený Carlo Acutis, ktorý nazýval ruženec rebríkom do neba.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kampane zapojili a chceli by sme každého jedného z nás povzbudiť k neúnavnej modlitbe za pokoj. Ak chceš o kampani vedieť viac, klikni na https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/.

  Nech žije Ježiš v našich srdciach!

 • OZNAM o dištančnom vzdelávaní a ďalších zmenách od 12.10.2020

  OZNAM o dištančnom vzdelávaní a ďalších zmenách od 12.10.2020

  Od pondelka 12.10.2020 až do odvolania prechádza

  vyššie gymnázium - triedy Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva a I.G  

  na dištančnú formu vzdelávania.

  Ostatné triedy pokračujú v normálnom režime – v prezenčnom vyučovaní podľa rozvrhu.

   

  Nosenie rúšok je od 12.10.2020 povinné aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

  Po vyučovaní sa nebudú organizovať žiadne aktivity, krúžková činnosť je zrušená až do odvolania.

 • Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách

  Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách

  Je ľahké uveriť tomu, že svätosť nie je nič pre nás. Veď sme mladí a moderní. Zovšadiaľ sa na nás valia reklamné slogany, snažiace sa nás presvedčiť, po čom máme túžiť. A tak sa neustále za niečím ponáhľame. Za najnovším smartfónom, za úspechom v práci či v škole, za exotickou dovolenkou či za módnym outfitom. Svätosť sa vytratila z našich túžob. Akoby bola len pre kňazov či starých ľudí. Ale je to naozaj tak?

  Boh nám pripomína pravdu cez 15-ročného Carla Acutisa, moderného chlapca 21. storočia, že všetci sme povolaní k svätosti. Počas svojho krátkeho pozemského života budoval veľmi silné priateľstvo s Ježišom a stal sa nástrojom v Božích rukách, Božím influencerom, ktorý sa dotkol mnohých sŕdc.

  10. októbra bol slávnostne vyhlásený za blahoslaveného v talianskom Assisi. No kde sa začal jeho príbeh?

  Prečítajte si: Acutis.pdf

 • Lasalliánske dni mieru

  Lasalliánske dni mieru

  21. september až 21. október 2020

  Od vypuknutia pandémie COVID-19 sa veľa zmenilo. Výzvy, ktorým čelia národy, sa zväčšili, pretože mnoho ľudí je vysídlených, mnohí naďalej hladujú, ekonomiky upadajú, hranice zostávajú uzavreté a vírusom sú infikované milióny ľudí.

  VYBERÁM SI MIER je naše pozvanie a téma pre všetkých lasalliánov počas tohtoročných Medzinárodných lasalliánskych dní mieru.

  Majme nádej, aby sa náš svet stal lepším miestom. Voľme si mier aj v tých najjednoduchších situáciách. Keď budeme naďalej čeliť znovu sa objavujúcim spoločenským problémom násilia, rasizmu, nerovnosti a chudoby, môže byť MIER našou hlavnou zásadou pri reagovaní na príznaky doby.

  Vyzývame celú lasalliánsku komunitu, aby pokračovala v dialógu v prospech mieru, a aby sa zasadzovala za humánnu a mierovú spoločnosť.

  Oslávme Medzinárodné lasalliánske dni mieru 2020 tým, že sa spoločne spojíme v modlitbe za mier s ďalšími lasalliánmi vo svete. Stojme spolu, zjednotení a plní nádeje viac ako kedykoľvek predtým!

 • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni

  Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni
  • Výtvarný krúžok (Mitterová) streda o 14:00, 4.B
  • Vybíjaná a pohybové hry pondelok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
  • Výtvarný krúžok (Ivančíková) pondelok o 14:00, 4.B
  • Vybíjaná a loptové hry štvrtok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
 • Aktuálne termíny krúžkov

  Aktuálne termíny krúžkov

  Od 1. októbra 2020 začínajú krúžky:

  PRÍPRAVA NA TESTOVANIE (p. u. Hodžová) - štvrtok o 14:05

  DEJEPISNÝ KRÚŽOK (p. u. Stanová) - streda o 14:15

  MATEMATIKA PRE MATURANTOV (p. u. Vlkovičová) - streda o 13:45

  FLORBAL (Dziambor) - utorok o 14:00 alebo vo štvrtok o 14:00 

  FRANCÚZŠTINA (p. u. Štefanovičová) - štvrtok o 14:00

  NEMECKÝ JAZYK (p. u. Rompfová) - štvrtok o 14:00

  MATEMATIKA PRE SEXTU (p. u. Tkačíková) - streda o 14:00

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria