Kto sme?

Naša Spojená škola je katolíckou školou rodinného typu. Snažíme sa spoločnými silami o to, aby každý náš žiak a študent mohol objavovať svoje silné stránky a rozvíjať sa v nich, aby sa učil ovládať svoje emócie a prijať svoje obmedzenia. Žiaci, študenti, pedagógovia a rodičia našej školy vytvárajú spoločenstvo, v ktorom chceme našim mladým odovzdať kresťanské hodnoty. Napriek tomu, že sme katolícka škola sme otvorení všetkým rodinám, ktoré z rôznych dôvodov tento rozmer života deťom neponúkli a chceli by prostredníctvom školy tak urobiť.
Dnešní mladí ľudia žijú v rýchlo sa meniacom svete a musia byť na tento život dobre pripravení. Lasaliánski učitelia a vychovávatelia pri svojej práci spájajú vieru so skúsenosťami a pedagogickými znalosťami, a tak naša škola môže ponúknuť svojim žiakom a študentom dobré vzdelanie a výchovu.

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/

 

                             

Utorok 27. 7. 2021

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria