• Stravovacia komisia

    • STRAVOVACIA KOMISIA

    • Stravovacia komisia bola zriadená za účelom skvalitnenia školského stravovania a presadzovania záujmov rodičov/zákonných zástupcov žiakov školy v oblasti stravovania a zdravej výživy detí.
     Milí rodičia  môžete s nami komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i návrhy na zlepšenie kvality v oblasti stravovania našich detí v školskej jedálni, prostredníctvom emailu: strava@lasalle.sk
     Členmi stravovacej komisie sú:
     1. Jana Ferencová – zástupca/koordinátor komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
     2. br. Jacek Chaciński – člen komisie - (zástupca vedenia SŠ de La Salle)
     3. Martina Schmidtová – člen komisie (vedúca školskej jedálne pri Spojenej škole de La Salle)             
     4. Zuzana Kijacová  – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
     5. Gabriela Grochová – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
     6. Martin Miškolci  – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
     7. Katarína Bundzelová  - člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
      Štatút a zápisy zo zasadnutí stravovacej komisie nájdete tu: Stravovacia_komisia_pri_OZ.pdf