• Súťaže

    • Súťaže

     • Informatická súťaž iBobor.sk

     • iBobor.sk je informatická súťaž organizovaná niekoľko ročníkov. Tento rok to bol už krásny 15. rok, kedy sa žiaci prvého a druhého stupňa môžu prostredníctvom webovej stránky zapojiť do celoslovenskej súťaže. Táto súťaž je určená aj pre študentov stredných škôl a gymnázií.  

      Prečo názov iBobor? V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.  

      Hlavným súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.  

      Na Slovensku realizuje túto súťaž a tiež zabezpečuje individuálny server Univerzita Komenského, fakulta matematiky, fyziky a informatiky.  

      Motivácia  súťažiacich v rôznych vekových kategóriách je pozitívna v samotnej realizácií súťaže. Každý súťažiaci dostane pridelený kód, ktorým sa prihlási a súťaž môže začať. V časovom rozsahu 45 minút sú predkladané 4 ľahšie otázky, 4 mierne náročné a 4 náročné otázky.  

      Súťažné kategórie

      • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ,

      • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ,

      • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia,

      • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí a mládeže.  

      Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie umeleckého cítenia a nadania. Ďalšími cieľmi sú prezentovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, hlbšie spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk a reč.

     • Šaliansky Maťko

     • Šaliansky Maťko je literárna súťaž v prednese slovenských povestí od ľubovoľného autora. Zúčastňujú sa v nej žiaci od 2.ročníka v troch kategóriách:

      I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

      II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ

      III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

      Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Odporúčame vyberať texty, ktoré obsahujú priamu reč. O súťaži Vás budú informovať triedni učitelia.

     • Matematický klokan

     • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž.  

      Oficiálnym usporiadateľom je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Na Slovensku je zastrešená neziskovou organizáciou Talentída. V posledných rokoch sa súťaži zúčastnilo spolu viac ako 6 110 000 žiakov, z toho na Slovensku 70 000. 

      Hlavným cieľom súťaže je propagovať a popularizovať matematiku a logické myslenie medzi žiakmi, umožniť žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a predviesť okoliu svoje schopnosti.

     • Pytagoriáda

     • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú aj do matematickej súťaže Pytagoriáda. V tejto súťaži ide okrem správnosti matematických výpočtov aj o čas a najmä logické myslenie.  

      Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút (celoštátne kolo - 20 úloh počas 60 minút), ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas, využitý na riešenie úloh. 

      Žiaci úspešní v školskom kole následne pokračujú v okresnom a celoškolskom kole.

     • Maksík

     • Každý rok od 2.ročníka sa môžeš zapojiť do celoročnej matematickej súťaže Maksík. Prihlásiť sa môžeš ako jednotlivec alebo s kamarátom ako dvojica. Päťkrát za školský rok dostaneš 5 úloh. Súťaží sa o titul Najmúdrejší Maksáčik a pekný darček. Ak sa zapojíš aspoň do troch kôl súťaže, určite získaš krásny diplom. Viac o súťaži sa dozvieš u svojej triednej pani učiteľky alebo na stránke www.maksik.sk