• Rada školy

     • Nadpis

     • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

      Predsedom Rady školy je Mgr. Zuzana Krásna.
      Svoje podnety môžete posielať e-mailom na adresu z.krasna@lasalle.sk.

        Štatút rady školy

        Členovia rady školy