• Rada školy

    • Rada školy

    • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

     Predsedom Rady školy je Mgr. Zuzana Krásna.
     Svoje podnety môžete posielať e-mailom na adresu z.krasna@lasalle.sk.

       Štatút rady školy

       Členovia rady školy