• Stravovacia komisia

     • Nadpis

     • STRAVOVACIA KOMISIA
      Stravovacia komisia bola zriadená za účelom skvalitnenia školského stravovania a presadzovania záujmov rodičov/zákonných zástupcov žiakov školy v oblasti stravovania a zdravej výživy detí.
      Milí rodičia  môžete s nami komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i návrhy na zlepšenie kvality v oblasti stravovania našich detí v školskej jedálni, prostredníctvom emailu: strava@lasalle.sk
      Členmi stravovacej komisie sú:
      1. Jana Ferencová – zástupca/koordinátor komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
      2. br. Jacek Chaciński – člen komisie - (zástupca vedenia SŠ de La Salle)
      3. Dana Matejková – člen komisie - (vedúca ŠJ)             
      4. Erika Krútilová – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
      5. Zuzana Koreňová – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
      6. Katarína Krošlaková – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
      7. Eliška Holásková - člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
       Štatút a zápisy zo zasadnutí stravovacej komisie nájdete tu: Stravovacia_komisia_pri_OZ.pdf