• Kalendár

  • Dnes je
   Sobota 22. 6. 2024
     • máj
     • 23
     • Triedna duchovná obnova
      Septima
     • 23. 5.
     • Školská udalosť
     • máj
     • 27
     • Triedna sv. omša
      Kvarta
     • 27. 5.
      4.
     • Školská udalosť
     • máj
     • 27
     • PZ 32_40
      IX.B, IX.A
     • 27. 5.
      5.
     • Iná udalosť
     • máj
     • 30
     • Sv. omša, sviatok Božieho tela
      Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, V.A, V.B, Sexta, VI.A, Septima, VII.A, VIII.A, IX.A, IX.B
     • 30. 5.
      1.-2.
     • Školská udalosť
     • jún
     • 01
     • Deň detí
     • 1. 6.
     • Iná udalosť
     • jún
     • 05
     • Obnova v ACM Vinica
      VII.A
     • 5. 6.
     • Hodina s triednym učiteľom
     • jún
     • 06
     • triedna sv. omša
      IX.A, IX.B
     • 6. 6.
      4.
     • Školská udalosť
     • jún
     • 07
     • exkurzie do galérie
      IX.A
     • 7. 6.
      3.-6.
     • Exkurzia
     • jún
     • 13
     • triedna sv. omša
      IX.A, IX.B
     • 13. 6.
      4.
     • Školská udalosť
     • jún
     • 17
     • Exkurzia - Skalica, Baťov kanál
      Tercia
     • 17. 6.
      1.-7.
     • Exkurzia
     • jún
     • 17
     • Triedna sv. omša
      Sexta
     • 17. 6.
      4.
     • Školská udalosť
     • jún
     • 17
     • Exkurzia - Skalica, Baťov kanál
      Sekunda
     • 17. 6.
      1.-6.
     • Exkurzia
     • jún
     • 21
     • Športový deň
      Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, V.A, V.B, Sexta, VI.A, Septima, VII.A, VIII.A, IX.A, IX.B
     • 21. 6.
     • Udalosť s triednym učiteľom
     • jún
     • 24
     • I.A, I.B, Prima, II.A, II.B, Sekunda, III.A, III.B, Tercia, IV.A, IV.B, Kvarta, Kvinta, V.A, V.B, Sexta, VI.A, Septima, VII.A, VIII.A, IX.A, IX.B
     • 24.-28. 6.
     • Hodina s triednym učiteľom