• Novinky

     • Zatvorená budova školy
      • Zatvorená budova školy

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       vzhľadom k momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že vstup do priestorov ZŠ a gymnázia od 27.4.2020 nebude možný.  

       Ďakujeme za pochopenie

        

       Riaditeľstvo školy 

     • Vážení rodičia a žiaci školy,
      • Vážení rodičia a žiaci školy,

      • vzhľadom k Vášmu prístupu o otvorení sekretariátu školy, Vás prosíme o ohľaduplnosť a dôkladné zváženie svojho vstupu do školy v momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19.

        

       Vstup do priestorov ZŠ si najskôr dohodnite cez triednych učiteľov.

        

       Ak potrebujete vstupovať do školy len kvôli prezúvkam, cvičebnému úboru, teniskám a podobným veciam, prosím vydržte ešte bez nich. Budú Vás čakať aj po príchode do školy.

       Vopred ďakujeme za pochopenie a veríme,

       že sa čoskoro v zdraví stretneme

       Riaditeľstvo školy

        

        

     • Online učebnice
      • Online učebnice

      • Minister školstva Branislav Gröhling dnes cez svoj profil na Facebooku informoval, že jeho rezort sprístupnil 558 učebníc od 14 rozličných vydavateľov v elektronickej podobe.

       Publikácie sú voľne dostupné na stiahnutie na webe edicnyportal.iedu.sk. Aby ste si ich však mohli stiahnuť, musíte sa najskôr na tomto webe prihlásiť. Minister preto zverejnil aj všeobecne platné prihlasovacie údaje:

       • meno: ucebnica@iedu.sk
       • heslo: ucebnica

       „Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým,“ vysvetlil Gröhling. Chce tak pomôcť učiteľom, žiakom a ich rodičom, ktorí počas pandémie koronavírusu prešli na systém výučby z domu.

     • Sekretariát opäť otvorený
      • Sekretariát opäť otvorený

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       z dôvodu zatvorenia školy v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v najnutnejších prípadoch, kedy potrebujete vstúpiť do priestorov školy bude sekretariát školy otvorený:

       pondelok – streda - piatok od  10,00 hod. do 12,00 hod.

       Pri vstupe do školy žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení:

       • použite rúško, šatku, prípadne šál a ak môžete tak použite aj jednorazové rukavice
       • vstup len po jednom, dodržiavanie dostatočných rozostupov

       V prípade, že nie je nutný osobný kontakt resp. vstup do školy sme Vám k dispozícii na mailovej adrese: sekretariat@lasalle.sk. Svoje písomnosti môžete taktiež vhodiť do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na ľavej strane pri vstupe do gymnázia.

       Ďakujeme za porozumenie

       Riaditeľstvo školy

     • Sviatok sv. Jána de La Salle
      • Sviatok sv. Jána de La Salle

      • 7. apríl 2020. Taký neobyčajne obyčajný deň. Celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Cirkev vstupuje do najdôležitejšieho obdobia – slávenia Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. A práve v tento deň pred 301 rokmi si svätý Ján de La Salle obliekol neporušiteľnosť – narodil sa pre nebo. A to je dôvod na veľkú radosť! Napriek udalostiam, ktoré otriasajú svetom a nabúrali naše zabehané chodníčky, je čas zastaviť sa. Zodvihnúť svoj zrak od problémov a uprieť svoje oči hore.

       Pandémia, Veľký týždeň aj život sv. Jána de La Salle nám pripomínajú, čo je naozaj dôležité. Tak, ako vnímame našu krehkosť a neistotu bytia, uvedomujeme si, že je tu niečo Krásne a Mocné, čo nás presahuje. Je tu Niekto, kto nás pozýva dať svoj život pre iných. Pre ich dobro. Ako zrnko, ktoré musí odumrieť, aby mohlo priniesť úrodu. To je výzva pre každého z nás. Sme ochotní zomrieť sebe? Svojim túžbam, plánom, pohodliu? Sme darom pre iných? Ženie nás Kristova láska alebo sebaláska?

       Svätý Ján de La Salle poznal už od útleho detstva mnohé pasáže z evanjelií a túžil patriť Kristovi. Obdivoval svätých, ktorí vynikali v diele lásky. V dospelosti si mohol užívať dedičstvo, akademické úspechy či pohodlie, ktoré by mu časom priniesla hodnosť kanonika. Neznie to lákavo? Mať istoty, zabezpečiť sa, profesijne rásť – veď to nie je hriech. No svätý Ján de La Salle vnímal cez mnohé udalosti svojho života, že Boh ho pozýva vykročiť do neznáma. Určite nie je ľahké zanechať svoj komfort a opory, riskovať nepochopenie a rôzne ťažkosti. De La Salle vykročil na túto cestu viery. Spolu s celým zástupom svätých sa rozhodol žiť s očami upretými na Krista. Zriekol sa všetkého bohatstva a výsad. Rozhodol sa slúžiť tým najchudobnejším.

       Bol presvedčený, že právo na vzdelanie majú všetci, vrátane chudobných. Tí boli v tej dobe vylúčení zo vzdelávacieho procesu, lebo nemali finančné prostriedky na zaplatenie školného. Požiadavka zvládať štúdium v latinčine bola tiež veľkou prekážkou pre mnohé deti. Aj preto svätý Ján de La Salle zasvätil svoj život práve vzdelávaniu tých najznevýhodnenejších skupín obyvateľstva. Na školách presadil odvážne reformy a nebál sa hľadať nové cesty výučby, aby sa priblížil k svojim študentom a urobil pre nich štúdium zaujímavejším. Rozbehol výučbu predmetov v materinskom jazyku a pri výbere študijných disciplín zohľadnil aj hľadisko praktickej využiteľnosti naučených zručností v pracovnom živote. Neutápal sa v bezbrehej kritike, ale prakticky a kreatívne menil veci, na ktoré mal dosah. Kiežby aj nás láska poháňala nájsť nové cesty konať dobro v každej situácii, v ktorej sa nachádzame.

       Francúzske školy boli dovtedy len pre spoločenskú elitu či zbohatlíkov, no svätý Ján de La Salle sníval o školách pre všetkých. Neváhal čeliť aj extrémnym výzvam na poli špeciálnych vzdelávacích potrieb: otvoril školu pre mladých delikventov, ponúkal novú šancu väzňom a odpovedal na potreby detí robotníkov. Vedel, že vzdelanie a výchova sa nedajú odlúčiť, ale patria k sebe.

       Mal otvorené srdce pre odmietaných, nikým nechcených a najbiednejších. Pozdvihoval ich pošliapanú ľudskú dôstojnosť. Otváral im dvere do nového života. Plnšieho. Nie je to krásne? Presne taký milosrdný je Kristus k nám. Stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. On, čo nepoznal hriech, zomrel za naše hriechy a daroval nám večný život. De La Salle pochopil, že byť Ježišovým učeníkom znamená byť služobníkom – slúžiť iným ako Kristus. Podeliť sa o svetlo, ktoré

       v našom srdci zapálil Ježiš, Svetlo sveta. Nám sa ale často stáva, že zabúdame na svoju identitu Božích detí a na misiu, ktorá nám bola zverená pri krste. Veľkonočné trojdnie a najmä liturgia obnovenia krstných sľubov počas Bielej soboty môže byť pre nás časom lepšieho uvedomenia si, kým sme v Kristovi Ježišovi a aké vznešené povolanie nám bolo zverené.

       Svätý Otec František povedal o svätom Jánovi de La Salle, že je predstaviteľom kultúry zmŕtvychvstania. Akú kultúru reprezentujeme my? Aké posolstvo prináša náš život našim blížnym? Svätý Otec nás povzbudzuje, aby sme ako sv. Ján de La Salle hľadali tých, čo sú uväznení v moderných hroboch zmätenosti, poníženia, chudoby a ponúkli im nádej na nový život. Pýtajme sa, na koho by v našej dobe zameral svoju službu náš svätý patrón. Kto dnes potrebuje našu pomoc? Starší ľudia? Chorí? Osamelí? Mnohodetné rodiny? Ako im priniesť v týchto pohnutých časoch posolstvo nádeje?

       De La Salle mal na srdci nielen výchovu a vzdelávanie žiakov, ale aj formáciu učiteľov. Vnímal, že práca učiteľa by nemala byť len jeho spôsobom získania obživy, ale mala by byť misiou. Preto veľkú časť svojho úsilia venoval profesionálnej a duchovnej podpore učiteľov. Slová povzbudzujú, ale príklad priťahuje – sv. Ján de La Salle dobre vedel, že najlepšou prednáškou či kázňou je vlastný príklad života. To, čo žiadal od iných, sám žil. Bol žiarivým modelom obetavej služby, hlbokého života viery a pracovitosti. A čo my? Aký je príklad nášho života?

       Niekedy žasneme nad tým, ako svätí vydržali súženia a nestratili v utrpení vieru. Veď všetci dobre poznáme, ako nás vedia aj malé a chvíľkové problémy vykoľajiť a obrať o pokoj a radosť. Cítime sa krehkí a pýtame sa, čo dáva silu týmto hrdinom viery prestáť búrky života. Z čoho pramenila hlboká dôvera sv. Jána de La Salle v Božiu starostlivosť? Z vedomia, že sme ukrytí v Božom srdci a nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. To láska ho motivovala zjednotiť sa so svojím milovaným Ježišom. Úplne. V chudobe, poslušnosti, sebaobete.

       Všetko, čo sv. Ján de La Salle robil, bolo odpoveďou na Božiu lásku. Z toho pramenil aj jeho vrelý vzťah k Eucharistii. Všetkých povzbudzoval k pravidelnej sviatosti zmierenia a k častému zjednoteniu sa s Kristom v Eucharistii. Vo svojich kázňach často veriacich vyzýval, aby si pripomínali utrpenie Ježiša Krista a uvedomovali si, čo všetko pretrpel z lásky k nám za naše hriechy. Aj počas tohto Veľkého týždňa môžeme uprieť svoj zrak na kríž a rozjímať nad tým, ako svojimi hriechmi zraňujeme nevinného Krista. Boha, ktorý sa necháva zraniť. Lebo on je Boh zranených. Nechal sa zraniť z lásky k nám. Jedine jeho láska môže v nás vzbudiť túžbu žiť sväto – byť ako on. Vždy, keď padneme, môžeme nanovo vstať, lebo on nás dvíha. Nezanechá nás. Tajomstvo lásky. Lásky, ktorá trpí pre svojho milovaného.

       Svätý Ján de La Salle nám môže u Pána vyprosiť milosť obstáť v skúškach a upevniť nás v každom dobrom diele. Veď aj on zažil utrpenie, bolesť, odmietnutie, ohováranie, opustenosť a smrť. Zobral na seba svoj kríž. Nasledoval Ježiša aj cez miesta temnoty, aby zažil radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Lebo Ježiš premohol smrť. Po Veľkom piatku príde aj Veľkonočná nedeľa.

       Svätý Ján de La Salle, oroduj za nás!

       Text bol napísaný s požitím životopisných faktov na www.lasallian.org, meditácií sv. Jána de La Salle a príhovoru pápeža Františka https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-brothers-christian-schools-anniversary.html

     • MŠVVaŠ prerušuje vyučovanie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane
      • MŠVVaŠ prerušuje vyučovanie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
            Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
            Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

      • Prerušenie výučby na Spojenej škole de La Salle

      • Prerušenie výučby v Gymnáziu a na  Základnej škole (ZŠ)

        


       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Inštitútu školských bratov, Vám oznamujem, že v organizačných zložkách Gymnázium školských bratov a ZŠ sv. Jána de La Salle (I. a II.stupeň)

        

       prerušujeme vyučovanie

        

       od utorka 10. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020

        

       z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19.
       Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov, obzvlášť žiakov v maturitnom ročníku, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia pošlú študijné materiály.       Mgr. Jacek Chaciński
       riaditeľ školy
        

      • Prerušenie výučby v G a II. stupni ZŠ

      • Prerušenie výučby v Gymnáziu a II. stupni Základnej školy (ZŠ)  

        

       Prerušenie výučby v Gymnáziu a II. stupni Základnej školy (ZŠ)

        


       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Inštitútu školských bratov, Vám oznamujem, že v organizačných zložkách Gymnázium školských bratov a II. stupňa ZŠ

        

       prerušujeme vyučovanie

        

       od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

        

       z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19.
       Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov, obzvlášť žiakov v maturitnom ročníku, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia pošlú študijné materiály.

       V organizačnej zložke I. stupeň ZŠ prebieha vyučovanie zatiaľ bez zmeny.
       O situácii na I. stupňi ZŠ Vás budeme informovať v priebehu pondelka 9.3.2020 s prihliadnutím na informácie zverejnené na tlačovej konferencii Hlavného mesta Bratislavy, ktorá je naplánovaná na zajtra (pondelok) o 10:00 hod.


       Mgr. Jacek Chaciński
       riaditeľ školy

        

        

        

        

     • Beseda s odevnou dizajnérkou
      • Beseda s odevnou dizajnérkou

      • V piatok 6. marca 2020 navštívila Prímu v rámci hodín výtvarnej výchovy odevná dizajnérka Johanna Grigarová, ktorá tvorí pod značkou Ushyté. Porozprávala nám čosi o histórii odievania, ukázala nám rozdiel medzi umelou a prírodnou tkaninou a vysvetlila, akými spôsobmi sa dá na látku preniesť vzor - priniesla ukážky modrotlače, sieťotlače, digitálnej tlače i látky, ktoré vznikli prírodným farbením. Rozprávala nám aj o súčasných problémoch odevného priemyslu a o tom, že by sme sa mali zaujímať o pôvod nášho oblečenia. Ukázala nám niečo zo svojej tvorby a inšpirovala nás, aby sme v živote robili to, čo nás baví.

     • Testovanie deviatakov
      • Testovanie deviatakov

      • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – T9-2020

       Termín

       1. apríla 2020 ( streda )

       Povolené pomôcky:

       Pero, ktoré píše namodro, nie gumovacie, kalkulačky, rysovacie pomôcky

       Nepovolené pomôcky:

       výpisky, učebnice, študijné materiály, mobilné telefóny, tablety, iné elektronické zariadenia. Žiaci si počas administrácie testu z matematiky nesmú požičiavať kalkulačku.

       Informácie o testovaní a časový harmonogram:

       https://www.nucem.sk/dl/4603/Zakladne%20informacie%20T9_2020.pdf

        

     • Karneval 4.A a 4.B
      • Karneval 4.A a 4.B

      • 14.2.2020 sme sa zabavili so štvrtákmi na ich poslednom karnevale na prvom stupni. Atmosféra bola výborná, dobre sme si zatancovali, zasúťažili a pochutili na dobrom jedle.

       Mgr. Judita Klubníková

     • Sv. Michal Febres Cordero
      • Sv. Michal Febres Cordero

      • Ako by sa vám páčil učiteľ, ktorý by bol láskavý ku každému, rád by trávil čas so študentmi a oni by mali radi jeho spoločnosť? Smial by sa s deťmi. Bol by trpezlivý. Hľadal by stále nové cesty, ako svojim študentom priblížiť vedecké poznatky i Božie tajomstvá. A presne takého učiteľa nám dáva Cirkev za vzor. Je to svätý Michal Febres Cordero, školský brat. Pripomíname si ho 9. februára.

                       Narodil sa 7. novembra 1854 v Ekvádore, štáte Južnej Ameriky. Pri krste dostal meno Francisco Luis Febres Cordero Y Muñoz, meno Michal (španielsky Miguel) dostal až pri vstupe do Inštitútu školských bratov o pár rokov neskôr. Jeho rodina bola veľmi vplyvná – jej členovia sa aktívne zapájali do politiky, zastávali v krajine významné funkcie a tešili sa z dobrého finančného zabezpečenia. Jeho otec pôsobil ako profesor francúzštiny a angličtiny, matka sa zas starala o duchovné vedenie detí a učila ich veľkodušnej pomoci núdznym. Rodinnú radosť narušila Michalova diagnóza – narodil sa s vrodenou deformáciou chodidiel a lekári mu nedávali nádej na uzdravenie.  Nebol schopný postaviť sa na nohy a trápili ho silné bolesti. Napriek hendikepu mal srdečnú povahu, vynikal nesmiernou citlivosťou a inteligenciou.

                       Boh pozná každého z nás. Hlboko a dôverne. Poznal aj brata Michala a jeho dary. Chránil ho svojou milosťou ako krehkú kvetinu, aby sa na ňom zjavila Božia sláva, a aby jeho talenty slúžili svetu. Keď mal Michal 5 rokov, sedel vo svojom kresle v dome a hľadel von do záhrady. Zrazu nad záhonom ruží uvidel stáť nádhernú pani oblečenú v krásnych žiarivo bielych šatách, ktorá volala jeho meno. Tak veľmi chcel ísť za ňou. Jej pohľad mu vlial odhodlanie – zodvihol sa a išiel. Prvýkrát v živote! Boh ho zázračne uzdravil na príhovor Matky Božej. Toto zjavenie v ňom posilnilo mariánsku úctu, ktorá ho sprevádzala celým jeho životom. No nebol to posledný Boží zásah v živote brata Michala. Ako 8-ročného ho Boh opäť zázračne zachránil, keď naňho zaútočil rozzúrený divý býk a okolostojaci si už mysleli, že chlapec to neprežil. Aké bolo ich prekvapenie, keď sa zodvihol zo zeme a ani vlas mu nebol skrivený. Žiadne zranenie, žiaden náznak zápasu. Brat Michal unikol smrti, aby sa na ňom mohli zjaviť  Pánove skutky.

                       Domáce vzdelávanie chlapca mala na starosti jeho zbožná matka, no keď mal deväť rokov, dozrel čas na zmenu. Brat Michal začal navštevovať školu vedenú školskými bratmi a cítil sa oslovený ich spôsobom života. Aj on túžil nasledovať Krista ako sv. Ján de La Salle, zriecť sa bohatstva a byť chudobný pre chudobných. Otec mal na synovu budúcnosť iný názor. Chcel preňho dôstojné postavenie kňaza, lasalliánska cesta chudoby sa mu zdala mrhaním potenciálu jeho syna. A tak ho poslal do kňazského seminára dúfajúc, že sa z neho stane kňaz a neskôr možno biskup. Brat Michal ale vedel, že nie je na správnom mieste. Ostával tam len z poslušnosti voči otcovi. Jediné, po čom túžil a za čo sa modlil, bola možnosť byť školským bratom. Po krátkom čase v seminári dostal silné bolesti hlavy, ktoré trvali tri mesiace a neustúpili, kým mu nebolo dovolené vrátiť sa domov.  Sklamaný otec rezignoval a rozhodnutie o synovej budúcnosti prenechal svojej manželke, ktorá nakoniec dovolila Michalovi stať sa školským bratom napriek nevôli otca.

                       A tak sa v roku 1868 stal brat Michal prvým Ekvádorčanom, ktorý vstúpil do Inštitútu školských bratov. Myslíte si, že jeho rodina s ním zdieľala jeho radosť? Kdežeby! Dúfali, že čoskoro zistí, že nebol stvorený pre život v chudobe a objaví v sebe väčšie ambície. Ale jeho jedinou ambíciou bolo plniť Božiu vôľu, a tak jeho srdce prekypovalo spokojnosťou. Našiel potešenie v obyčajnom živote učiteľa. Viac ako 30 rokov pôsobil v lasalliánskej škole v meste Quito, kde pristupoval citlivo ku každému študentovi rešpektujúc jeho individualitu a snažil sa urobiť svoje hodiny pútavými, aby v deťoch vzbudil záujem o vzdelávanie. Aj po rokoch praxe venoval svoj čas príprave na vyučovanie a hľadal nové spôsoby, ako vysvetliť učivo efektívnejšie.

                       Ukázalo sa, že brat Michal je nielen skvelý pedagóg, ale aj talentovaný jazykovedec a básnik. Ešte nemal ani len 20 rokov a už publikoval knihu gramatiky španielskeho jazyka, ktorá sa v Ekvádore stretla s uznaním. Bol aj tvorcom školských učebníc, ktoré neskôr používali všetky školy v krajine. Zaujímal sa aj o literárnu vedu a prekladateľstvo a jeho odborná práca mu otvorila dvere Akadémie vied nielen v Ekvádore, ale aj vo Francúzsku, Venezuele či v Španielsku.  

                       Zaujímavé je, že sa nenechal pohltiť vedeckou prácou, poctami a slávou. Odmietol ponuku venovať sa naplno iba vede, lebo nechcel zanechať prácu učiteľa v škole.  Svoju vedeckú činnosť nepovažoval za podstatnú, dôležitejší boli preňho žiaci. V študentoch videl Krista a chudobných považoval za poklad Cirkvi. Nezanedbával ani duchovnú oblasť rozvoja žiakov – sprevádzal ich na ceste viery, pripravoval pre nich duchovné obnovy a katechézy a obzvlášť rád pripravoval deti na ich prvé stretnutie s Ježišom v Eucharistii. Pripomínal im, že sa z nich stanú živé Bohostánky, a preto ich povzbudzoval k svedomitej príprave na prijatie Pána Ježiša.  Nezabudol zdôrazniť dôležitosť sviatosti zmierenia a upriamil pozornosť detí na Kristove rany na kríži, keď trpel za naše hriechy. Ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Kristus bol stredobodom jeho života. Z Kristovho kríža čerpal silu, aby sa dal iným ako dar a radostne prijal aj pozemské trápenia.

                       Možno si pomyslíme, že to mal brat Michal ľahké, lebo sa mu všetko vydarilo, do čoho sa pustil. No aj on zažil bolesť i neúspech. Na nejaký čas sa stal riaditeľom školy, no na tejto pozícii dlho nezotrval, lebo zistil, že administratíva a manažment nepatria medzi jeho silné stránky. Ani tento nezdar ho neobral o jeho typickú veselosť a pokoj. Nesťažoval sa, nepodľahol skleslosti. Uvedomoval si, že Božie dary sú odlišné. Nekonečne pestré. A Boh každého z nás pozýva, aby sme objavili talenty, ktoré do nás vložil a používali ich na jeho slávu.

                       Brat Michal motivoval iných k nasledovaniu Ježiša svedectvom svojho života. Miloval jednoduchosť. Aj študentov povzbudzoval, aby dôverovali Bohu ako malé deti svojmu otcovi. Neváhal predstaviť kresťanstvo mladým ľuďom v celej jeho kráse, ale aj náročnosti. Nehľadal u mladých lacnú popularitu zľahčovaním požiadaviek viery, neprispôsoboval sa pohodlnosti doby. Predkladal Kristovo posolstvo celé, lebo vedel, že utrpenie sa nedá oddeliť od viery Krista, hoci svet pokladá hlásanie ukrižovaného Krista za bláznovstvo.

                       V roku 1905 bol poslaný do Európy, aby v Belgicku prekladal knihy z francúzštiny do španielskeho jazyka. Zmena klímy a sychravé počasie zanechali stopy na jeho zdraví. Predstavení mali obavy o jeho život, a tak ho preložili do slnečného Španielska. Hoci tam vládla lepšia prírodná klíma, nad politickou situáciou krajiny sa začali sťahovať čierne mraky. Občianske nepokoje naštartovali útoky na Cirkev. Aj škola, kde pôsobil brat Michal, sa stala terčom ozbrojených revolucionárov, a tak museli byť všetci evakuovaní. Skôr ako školskí bratia a žiaci ušli, brat Michal vybral z kaplnky Sviatosť Oltárnu, aby zabránil jej zneucteniu, a až potom viedol všetkých do bezpečia. Útek nalomil jeho chatrné zdravie. Dostal zápal pľúc, z ktorého sa už nezotavil. Svoje utrpenie prijal s očami upretými na kríž. Tešil sa na nebo, lebo vedel, že sa tam uvidí s Pannou Máriou.  9. februára 1910 sa jeho túžba splnila – už navždy bude prebývať v prítomnosti Pána, ktorého tak miloval, a jeho matky, Márie.

                       Pochovali ho v Španielsku, no keď po niekoľkých rokoch chceli jeho pozostatky preniesť do Ekvádoru, našlo sa jeho telo neporušené. To ešte posilnilo úctu veriacich, ktorú prechovávali voči bratovi Michalovi. Cirkev preskúmala jeho život a v roku 1977 ho vyhlásila za blahoslaveného a v roku 1984 za svätého. Stal sa patrónom katechétov, vedcov, lingvistov i spisovateľov.

       Svätý brat Michal Febres Corder sa nestal svätým pre svoj intelekt alebo odbornosť, ale pre pokornú službu iným a život modlitby, ktorá ho posilňovala na ceste plnenia Božej vôle. Dovolil, aby Kristovo svetlo prežiarilo vedu, a aby sa múdrosť obliekla v lásku. Aj nám môže byť inšpiráciou, aby bol náš život nám na spásu, svetu na osoh a Bohu na slávu.

       Svätý Michal Febres Cordero, oroduj za nás!

     • Sv. brat Mucián Mária Wiaux
      • Sv. brat Mucián Mária Wiaux

      • Zdá sa vám váš život príliš jednotvárny, plný bežných povinností, ktoré ste si vy sami nevybrali? Máte pocit, že nemáte žiaden špeciálny talent a všetci navôkol vedia urobiť mnohé veci lepšie ako vy? Tak nestrácajte nádej! Môžete byť výnimoční v láske tak, ako bol svätý Mucián Mária Wiaux, ktorého si pripomíname 30. januára. Nazývajú ho aj svätec každodennosti. Nezanechal po sebe žiadne teologické dielo, nešiel na misie do ďalekej krajiny a celý život prežil v skrytosti, no vynikal v láske.

       Narodil sa 20. marca 1841 do zbožnej katolíckej rodiny v malej dedinke vo frankofónnom Belgicku. Jeho otec pracoval ako kováč, mama mala na starosti malú kaviarničku. Narodilo sa im 6 detí, ktoré odmalička viedli k viere. V ich domácnosti nikdy nezazneli vulgárne slová či vtipy, ale večer čo večer sa celá rodina zišla pri spoločnej modlitbe ruženca. Ňou posväcovali svoju prácu, posilňovali vzájomnú lásku a cez ňu vyprosovali milosti pre svojich blízkych.

       Brat Mucián už ako dieťa postavil do centra svojho života Ježiša.  Svojou oddanosťou Bohu motivoval aj iných spolužiakov, po skončení vyučovania neutekal hneď po zazvonení domov, ale on i jeho kamaráti zašli do miestneho kostola, aby strávili aspoň krátky čas pri Pánových nohách.

       Po skončení základného vzdelania sa očakávalo, že syn pôjde v otcových šľapajach a stane sa kováčom. Preto sa brat Mucián stal kováčskym učňom v dielni svojho otca, no tam zistil, že jeho telestná zdatnosť nezodpovedá nárokom kováčskeho remesla. Jeho jemná a citlivá povaha netúžila formovať podkovy pre kone, ale ľudské srdcia pre Krista. Ozývalo sa v ňom Božie volanie, a tak zvažoval, kde je jeho miesto. Od miestneho kňaza sa dozvedel o Inštitúte školských bratoch sv. Jána de La Salle, ktorí mali otvoriť školu v susednom meste. Išiel tam, aby ich lepšie spoznal. Veľmi rýchlo zistil, že to je jeho cesta a ako 15-ročný vstúpil k školským bratom.

       Ako mladý brat sa snažil dôsledne dodržiavať pravidlá inštitútu a nič si nezľahčovať, no ani pri tom nezaprel svoj zmysel pre humor a spolubratia ho vyhľadávali pre jeho veselú povahu. Po ukončení formácie bol poslaný ako učiteľ na niekoľko základných škôl, až zakotvil na internátnej škole, ktorú viedli školskí bratia v dedinke Mallone pri meste Namur, kde pôsobil dlhých 58 rokov, až kým si ho Pán nezobral k sebe. Vždy sa snažil skĺbiť pracovný život učiteľa s túžbou po svätosti. Hľadal spôsob, ako ostať láskavý a milosrdný k žiakom, no zároveň nezanedbať disciplínu.

       Začiatok jeho pôsobenia na škole v Mallone sa sotva dá nazvať slovom úspech. Práve naopak. Vyučovacie hodiny, ktoré mladý brat Mucián viedol, boli hotová katastrofa. Trieda plná 9-ročných nezbedných chlapcov preskúšala neskúseného učiteľa. Žiaci videli miernosť a dobrácke srdce svojho učiteľa a ani na sekundu nezaváhali, využili svoju príležitosť a prevrátili triedu dolu hlavou. Správali sa nekontrolovateľne, robili si, čo chceli a ani Muciánove prosby nezastavili ich vyrušovanie. Nevedel nastoliť poriadok vo svojich triedach a všetci ho považovali za veľmi slabého učiteľa, ktorý si pomýlil povolanie. Vyvrcholilo to rozhodnutím jeho predstavených, že azda bude pre meno školy lepšie, ak brata Muciána prepustia z Inštitútu.

       Môže byť neúspešný učiteľ školským bratom? Veru, nechýbalo veľa a bol by sa musel vrátiť domov, no našťastie sa našiel ochotný spolubrat, vedúci umeleckého oddelenia školy, ktorý si zobral brata Muciána pod svoje ochranné krídla, lebo v ňom videl evanjeliové čnosti – chudobu, poslušnosť, pokoru, vytrvalosť a vernosť Kristovi. A tak Mucián pomaly rástol aj vo svojom učiteľskom povolaní. Aby mohol vyučovať hudbu a výtvarné umenie, musel sa začať učiť kresliť a hrať na piano i flautu.  A hoci nemal na umenie prirodzenú predispozíciu či talent, nevzdal to a z poslušnosti trénoval nové zručnosti, aby mohol pôsobiť na škole medzi najchudobnejšími žiakmi. Vedenie školy mu zverilo malé skupinky študentov, kde mohol uplatniť individuálny prístup. Všetci sa naňho s odvahou obracali, lebo bol vždy naporúdzi, ochotný podať pomocnú ruku – či išlo o službu útechy študentovi, ktorému sa cnelo za domovom, alebo vyzdvihnutie návštevníka na železničnej stanici.  Nešomral, nekritizoval. Len pokorne a s láskou plnil drobné povinnosti, ktoré mu boli zverené. Je to svätec jemnocitu a nie intelektu či výrečnosti. Konal maličkosti s veľkou láskou.

       Sám sa považoval za slabého a úplne závislého na Bohu. Každú voľnú chvíľu trávil pred svätostánkom v modlitbe alebo s ružencom v ruke v lurdskej jaskyni, ktorá stála v objekte školy. Niet divu, že ho nazývali bratom, ktorý sa stále modlí. Celý život konal Božiu vôľu. Ako Panna Mária aj on uchovával Ježišove slová vo svojom srdci. Božie Slovo v ňom žilo, z neho čerpal múdrosť a ono prinášalo ovocie. Svojím životom dával žiakom žiarivý príklad, ako urobiť všetko, čo Pán Ježiš povie. Dal svoj život ako dar pre Pána a pre iných. Z hĺbky intimity jeho priateľstva s Bohom vyvieral jeho dar otvoriť mladých kráse evanjeliového posolstva.  Preňho blízkosť s Ježišom mala väčšiu hodnotu ako všetky talenty, intelektuálne schopnosti či priazeň ľudí. Čo pokladáme za vzácne my?

       Aj keď na sklonku života vážne ochorel, stále sa usiloval nezanedbávať čas spoločnej modlitby v komunite školských bratov. Ani fyzická slabosť či chlad skorého zimného rána ho neodradili od modlitby. K svojmu milovanému Ježišovi odišiel 30. januára 1917. Už čoskoro po jeho smrti sa udialo mnoho zázrakov na jeho príhovor a chýr svätosti sa šíril celou krajinou. V roku 1977 bol blahorečený a v roku 1989 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätého.

       Svätý Mucián aj nám pripomína, že každý človek je povolaný prinášať dobré ovocie, lebo aj to najskromnejšie gesto inšpirované láskou oslavuje Boha a má svoj význam pre nebeské kráľovstvo.

       Svätý Mucián, oroduj za nás!