• Novinky

     • Zdravý dopravný prostriedok z 3.B
      • Zdravý dopravný prostriedok z 3.B

      • Žiaci 3.B sa počas hodiny pracovného vyučovania tvorivo "zahryzli" do témy ZDRAVÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK a pomocou nožíka, fantázie a vlastných rúk skonštruovali takéto modely.

     • Modlitby za duše v očistci
      • Modlitby za duše v očistci

      • V novembri sme sa modlili s našimi žiakmi za duše v očistci, aby im Boh dal večné a pokojné odpočinutie.

       Mgr. Judita Klubníková, Mgr. Marcela Tejbusová, Mgr. sestra Anna Šuňavská

     • Konzultačné triedne aktívy
      • Konzultačné triedne aktívy

      • Vážení rodičia,

       Dňa 26.11.2019 sa uskutočnia konzultačné triedne aktívy. Prosíme, aby ste sa na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim nahlasovali prostredníctvom edupage.

       Nahlasovanie bude možné od utorka 19.11.2019. Ďakujeme za porozumenie.

       S pozdravom vedenie školy

     • BLAHOSLAVENÍ ŠPANIELSKI MUČENÍCI
      • BLAHOSLAVENÍ ŠPANIELSKI MUČENÍCI

      • Poznáte desatoro? Väčšina z nás ho pozná naspamäť. A čo blahoslavenstvá? Týkajú sa aj nás? Áno. Veď v nich sú zhrnuté cesty ku kresťanskej dokonalosti – svätosti, ku ktorej je povolaný každý pokrstený. O čo sa v živote usilujeme? Je na našom zozname aj úsilie o svätosť?

       V poslednom blahoslavenstve sa hovorí: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 11 – 12a) Stalo sa vám už niekedy, že ste sa hanbili priznať k svojej viere? Stačí, že nás iní ľudia vyhlásia za staromódnych, nudných či málo moderných a už sa hneď cítime nepríjemne. Túžime zapadnúť, byť populárni. Neteší nás, keď si z nás iní robia posmech. Zdá sa nám, že žiť vieru a snažiť sa o svätosť sa neoplatí. Nie, ak sa na to pozeráme optikou tohto sveta.

       Dnes si spomíname na španielskych mučeníkov, ktorí zomreli za svoju vieru počas občianskej vojny v Španielsku v období medzi rokom 1936 až 1937. Počas krvavého prenasledovania Cirkvi zahynulo viac ako 10 000 kresťanov. Mnohí z nich boli svätorečení. 7. novembra si pripomíname 143 školských bratov, ktorí boli blahorečení počas 5 beatifikačných procesov. Spolu s nimi boli vyhlásení za blahoslavených aj 2 bývalí žiaci z lasalliánskych škôl.

       Školskí bratia boli zabití na mnohých miestach - v Barcelone, Valencii, Madride či Tarragone. No jedno ich spája – zomreli, lebo boli aktívnymi členmi Cirkvi. Nechceli opustiť chudobných. Nechceli zanechať svoju misiu. Nasledovali Krista v živote i v smrti. Hľadali Božie kráľovstvo a všetkého ostatného sa vedeli vzdať. Určite ich zastrašovanie vyľakalo, no nepodľahli mu. Dali Kristovi všetko. Neuspokojila ich priemernosť. Nehľadali bezstarostnosť či lacný úspech. Nevzdali sa pred prekážkou, neutiekli pred krížom. Ostali svetlom pre iných. Svetlom, ktoré sa nedá skryť. Svetlom, ktoré svieti aj v tmách a dáva znamenie ostatným. Sami by to však nedokázali – to Svetlo Kristovo, ktoré prijali pri krste, ich premenilo na svetlo sveta.

       Historici nazývajú to obdobie „červeným terorom“. Radikálni socialisti pošliapali kultúrne a duchovné dedičstvo svojej krajiny. Nenávideli Boha a jeho Cirkev. Zakázali vysluhovanie sviatostí, sväté omše i všetky verejné prejavy viery. Ničili kostoly a cintoríny. Zakázali školám vyučovať náboženstvo, zo škôl museli byť odstránené kríže a zakázali nosenie náboženských symbolov. Chceli zničiť každý náznak zbožnosti, vytrhnúť všetky korene kresťanskej viery, vymazať Boha.

       Kňazi a zasvätené osoby (medzi ne patria aj blahoslavení školskí bratia) boli expresne rýchlo popravované bez spravodlivého procesu. Často ich pred popravou mučili. Chceli ich donútiť, aby znevážili kríž a zapreli vieru. No oni ostali verní Kristovi aj v utrpení. Pred popravou zo srdca odpustili svojim prenasledovateľom, čo je tiež významným znakom osobnej svätosti.

       Aké posolstvo majú blahoslavení školskí bratia – mučeníci – pre nás, pre naše časy? Nemôžeme byť spokojní s priemernosťou, s vlažným životom viery. Naším poslaním je mať viac Krista. Priľnúť k nemu a byť mu podobní. On chce byť prítomný vo všetkom, čo robíme. Chce byť Svetlom, ktoré nás premieňa a svieti cez nás aj na iných a priťahuje ich ku Kristovi. Preto spoločne prosme: Blahoslavení španielski mučeníci, orodujte za nás!

     • Európsky deň jazykov na našej škole
      • Európsky deň jazykov na našej škole

      • Dňa 26.9.2019 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil na našej škole priateľský súboj jazykov. Študenti vytvorili 5 tímov – 2 anglické, 1 francúzsky a 2 nemecké. Celé predpoludnie riešili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré následne prezentovali. Najprv riešili kvíz z vedomostí daných krajín, ktorý si  sami navzájom pripravili,  potom tvorili plagát na tému: „Angličtina, nemčina, francúzština – to je pre mňa.... “ Ďalšia úloha bola prezentácia zaujímavého miesta krajiny, ktorú daný tím reprezentuje. Na záver sa potrápili pri situačnej úlohe. Cudzincovi mali poskytnúť informácie o Bratislave. Plagáty sme vystavili v priestoroch školy.  

       Nakoľko išlo o priateľský súboj jazykov, nebolo dôležité, kto vyhral a kto prehral. Sladké odmeny získali všetci. Najdôležitejšie ale bolo, že študenti strávili príjemné a tvorivé dopoludnie a dokázali, že cudzie jazyky im nie sú vôbec cudzie.