• Novinky

     • Ponuka krúžkov 2019/2020 - aktualizované
      • Ponuka krúžkov 2019/2020 - aktualizované

      •  

        

        

        

        

       1. Výtvarníček pre 1. stupeň, p. Mitterová, Štvrtok 13,30 – 15,00 v triede IV.B
       2. Vybíjaná a loptové hry pre 3. – 5. ročníkp. MitterováPondelok 13,30 -15,00 v telocvični
       3. Spoločenské hry pre 3. – 5. ročník, p. SmrtičováStreda 13,15 – 15,15
       4. Dramaticko - výtvarný pre 3.ročníkyp. Ivančíková, Streda 13,15 – 15,15 v knižnici ZŠ
       5. Počítačový pre 3.roč.p. MinárikPondelok 13,30 -15,00 v učebni PC na 1. stupni
       6. Počítačový pre 4.roč.p. MinárikStreda 13,30 – 15,00 v učebni PC na 1. stupni
       7. Anglický jazyk pre vyššie gymnáziump. DivokováPondelok 14,30 - 16,30 v MMP
       8. Anglický jazyk pre nižšie gymnáziump. SzakszonováPondelok 14,30 - 16,30 v MML
       9. Tanec s vlajkami pre vyššie gymnázium a Kvartup. BačováPondelok 14,15 - 15,15 v malej telocvični
       10. Príprava na chemickú olympiádu a maturitu z chémie pre vyššie gymnáziums. Ľubomíra, Štvrtok 14,00 - 16,00 v laboratóriu
       11. Doučovanie z matematiky pre VI.A, VIII.A, VIIIAp. HodžováStreda 14,10 v triede VI.A
       12. Príprava na monitor pre IX.Ap. HodžováPondelok 14,10 v triede VI.A
       13. Spevácky zbor I. pre 3.-4. ročník ZŠ,  5.-7.ročník ZŠp. Jurašková, Pondelok 13,30 v knižnici ZŠ
       14. Spevácky zbor II. pre 8.-9.ročník ZŠ a gymnáziump. Nováková, Pondelok 14,00 - 16,00 v Septime
       15. Matematicko-fyzikálny pre gymnáziump. PajtinkováPondelok 14,00 v Príme
       16. Florbal pre 3. a 4. ročník ZŠp. MeňhardŠtvrtok 13,30 - 15,30 vo veľkej telocvični
       17. Príprava na MS - MAT pre Oktávu, IV.Gp. VlkovičováPondelok 14,00 v triede Oktáva
       18. Matematika 5 pre V.A, V.Bs. Alexandra, Štvrtok 14,00 v triede Kvinta
       19. Príprava na dejepisnú olympiádu pre 5. – 9. ročníky ZŠ a nižšie gymnáziump. StanováŠtvrtok 14,00 v triede Tercia
       20. Florbal pre II.stupeň ZŠ, gymnáziumbrat MatejStreda 14,00 - 16,00 vo veľkej telocvični
       21. Príprava na geografickú olympiádu pre 5. – 9. ročníky ZŠ a nižšie gymnázium
        p. Stanová, Pondelok 14,00 v triede Tercia
       22. Skauting pre ZŠ a GYMp. BobovskýStreda 16,00-17,30 v študovni
       23. Volejbal pre 2. stupeň ZŠ a GYMp. BalacekováStreda 15,30 vo veľkej telocvični
     • Triedne aktívy
      • Triedne aktívy

      • Dňa 10.9.2019 sa uskutočnia triedne aktívy.

       Pre II., III., IV. ročník ZŠ a Primu budú triedne aktívy začínať o 16:30 hod.

       a vo všetkých ostatných triedach II. stupňa ZŠ a triedach gymnázia o 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vašu účasť.  

     • ZAČIATOK školského roka 2019/2020
      • ZAČIATOK školského roka 2019/2020

      • Prvý deň v škole: 2. september 2019 (pondelok)

       8:30 – nástup žiakov do školy

       9:00 – sv. omša  - 1.stupeň a 5.A,5.B,6.A,7.A – dolný kostol

                                  - 8.A, 9.A + gymnázium -  farský kostol  

       10:00 – 10:50 – triednické hodiny

       Obedy sa 2. septembra ešte nevydávajú. Až od 3. septembra.

       ŠKD bude 2.9. len do 14:00.

        

       3. september 2019 (utorok)

       8:30 – pre žiakov II. stupňa a celého gymnázia – účelové cvičenie (branné)

                   pre žiakov I. stupňa triednické hodiny (1. až 4. vyuč. hodina)

        

       4. september 2019 (streda)

       1. – 4. vyučovacia hodina – Triednické hodiny

        

       Oznam pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

       Prvý deň príde žiak do školy bez školskej tašky. Pani učiteľky si svojich žiakov vyzdvihnú pred budovou ZŠ.  Všetky potrebné informácie sa dozviete v ten deň 2.septembra 2019 po sv. omši.

        

      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

      •  

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
       v školskom roku 2019/2020

        

       Prihlásenie na obed

        

       Záväznú prihlášku vypĺňa každý stravník (podpisuje zákonný zástupca), aj ten, ktorý sa stravoval v školskom roku 2018/2019.

        

       Záväznú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte školy
       Od 22.8.2019 do 30.8. 2019 v čase od 8,00 – 14,00. prípadne mailom na
       jedalen@lasalle.sk ( Záväzná prihláška musí byť podpísaná.)

        

       Odhlásenie  a prihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8.00  hod.  v aplikácii EDUPAGE alebo na t.č. 02/44881705.

        

       Obedy sa začnú vydávať od 03.09.2019.
       Od 02.09.2019 prihlášku do ŠJ môžete odovzdať triednemu učiteľovi.

        

       Dotácia pre žiakov základnej školy (ZŠ)

        

       Každý žiak ZŠ, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ŠJ) nemá nárok na dotáciu na stravu.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral stravu, hoci sa obed pre neho navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý si zabudne školskú kartu a pôjde na obed, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

         

     • Sekretariát - školské prázdniny
      • Sekretariát - školské prázdniny

      • Milí rodičia a žiaci školy,

       počas školských prázdnin bude sekretariát na škole z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený do 12.8.2019.

       Pekné prázdniny 😊

     • Stanovisko k incidentu vo vlaku pri návrate zo školského výletu
      • Stanovisko k incidentu vo vlaku pri návrate zo školského výletu

      • Určite už väčšina z vás čítala o incidente, ktorý sa stal vo vlaku jednej našej skupine detí pri návrate zo školského výletu dňa 24.6.2019. Je nám skutočne ľúto, koľko zavádzaní a poloprávd bolo napísaných. To nás prinútilo, aby sme upresnili zopár informácií, pretože v tomto prípade nám bolo skutočne informačne poškodené.

       Dovoľte teda zareagovať na body, o ktorých ste sa mohli dočítať.  

       Po prvé: Zarážajúce je, že o našej skupine nikto nevedel. ŽSSK najprv tvrdila, že sme neohlásená skupina a snažila sa hodiť vinu na nás. Po predložení dôkazov priznala, že komunikácia zlyhala u nej. Jej pracovníci to nenahlásili z pobočky, kde sme to vybavili, na kontaktné centrum. Pán hovorca, keď to zistil, sa ospravedlnil len nám, v novinových článkoch to už nespomenul (ospravedlnenie – zssk.png)

       Po druhé: To nešťastie sa stalo okolo deviatej. Ako je možné, že keď sme nastúpili do vlaku 12:28 hod, nikto o výluke nebol informovaný? Ani vlakvedúca o tom nemala vedomosť. Nemal ju informovať dispečer o danej situácii?

       Po tretie: ŽSSK píše, že špeciálne pre nás sa autobus otáčal. Špeciálne? Veď o nás nikto nevedel! Riešilo sa to spontánne, keď šofér autobusu zistil, že vo vlaku je viac ľudí, ako sa zmestilo do 2 autobusov.

       Po štvrté: Dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, že učitelia sa dohodli s vlakvedúcou, že nastúpime do vlaku. Ukázala nám, kam máme nastúpiť. My učiteľky sme išli posledné, lebo sme chceli skontrolovať, či všetci žiaci bez problémov nastúpia. Ani by nám vo sne nenapadlo, kam nás pošlú. Keď sme všetci nastúpili a postupne sme si uvedomili (pretože sme boli na konci), kde sme, vlak sa už medzičasom pohol, pretože naša skupina dorazila autobusom posledná a vlak čakal na nás. Na naše prekvapenie nás informovali, že to budú len dve zastávky (cca 15 minút) a tam prestúpime do nášho pôvodného vlaku. Keď sa tak nestalo a bolo nám oznámené, že takto máme cestovať až do Bratislavy, tak sme vystúpili. Viete, je nám smutno, ako mnohí reagujú, že prečo sme tam nastúpili! Napadlo by vám, že vás pošlú do priestoru na bicykle?

       ŽSSK sľúbila deťom kompenzáciu. Lepšie by bolo jednoducho priznať chybu. Naše deti sa nás po prečítaní mnohých komentárov pýtali,  prečo o nich následne  píšu ako o rozmaznaných deťoch, ktoré nič nezvládnu. Keby ste ich videli, ako držali spolu, poskytovali si navzájom vodu a podporovali sa, boli by ste prekvapení! My sme na ne hrdé!

       Zarážajúce je, že my sa musíme brániť a dokazovať našu nevinu. Nie je naším cieľom viesť mediálnu vojnu, ale chceme, aby daná situácia bola pravdivo prezentovaná.

     • Rozlúčková 9.A
      • Rozlúčková 9.A

      • Posledný júnový týždeň  sme sa rozlúčili s našou základnou školou. Pozvanie na našu rozlúčkovú slávnosť prijali terajší i bývalí učitelia našej školy. Pre pozvaných hostí sme si pripravili krátky kultúrny program, poďakovali všetkým učiteľom i vedeniu školy za ich prácu a podporu počas deviatich rokov štúdia na tejto škole. Úsmev, dobrá nálada, spoločný spev i tanec hovoril za všetko. ĎAKUJEME za slová povzbudenia, spoločný čas a za to, že sme mohli časť svojho života prežiť práve na tejto škole. 

       Trieda 9.A

     • Kľúč od pevnosti – Stará Ľubovňa 2019
      • Kľúč od pevnosti – Stará Ľubovňa 2019

      • V dňoch 6. – 9.6.2019 sa naša škola v zastúpení študentov Andrea Holíková, Sofia Kotrasová, Adam Majo a Richard Szigeti zúčastnili celoslovenskej súťaže „Kľúč od pevnosti“, ktorá sa každý rok koná v meste Stará Ľubovňa. Väčšina súťaží je realizovaná na ľubovnianskom hrade. Tento rok sme obsadili 7. miesto z 13. zúčastnených tímov. Treba však dodať, že niektoré súťažné disciplíny boli o veľkom šťastí a nám tento rok vôbec neprialo. Hoci sa nám podarilo ukončiť všetky disciplíny medzi prvými na lepšie umiestnenie to aj tak nestačilo.

     • Ovocné kytice
      • Ovocné kytice

      • V utorok 18. júna deti z triedy 3.B počas hodiny Výtvarnej výchovy a Pracovného vyučovania tvorili ovocné kytice. Pracovali v skupinách a aranžovali čerstvé ovocie do originálnych tvarov. 

       Hotové výtvory boli nie len krásne, ale aj veľmi chutné. MŇAM

     • Noc výskumníkov
      • Noc výskumníkov

      • 27.9.2019 sa zúčastnili naši študenti zaujímavej akcie Noc výskumníkov. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Tento festival vedy a techniky prebudil v našich študentoch záujem o vedeckú činnosť. Nadchli ich rôzne interaktívne vedecké prezentácie, diskusie, výstavy, workshopy, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.

     • Skrátené vyučovanie
      • Skrátené vyučovanie

      • Vážení rodičia,

       V dňoch 20. a 21. 6. 2019 bude vyučovanie na II. stupni ZŠ a gymnáziu z organizačných dôvodov skrátené na 0. – 4. vyuč. hodinu.

       Dňa 25. 6. 2019 budú mať všetci žiaci II. stupňa ZŠ a gymnázia nástup do školy na 9:00 hod.

       Ďakujeme za pochopenie.

       Vedenie SŠDLS

     • Návšteva z Francúzska
      • Návšteva z Francúzska

      • Podobne ako po minulé roky, tak aj tento, k nám prišli hostia z Francúzska na výmenný pobyt. Deväť žiakov a dvaja sprevádzajúci učitelia z družobnej školy Saint-Famille zo Saint – Étienne.

       Prileteli v pondelok 28.5. v podvečer. Privítali sme ich pred školou a potom sme ich rozdelili do rodín. V utorok sme si poobede urobili prehliadku Bratislavy.

       V stredu sme cestovali vlakom do Vrútok a odtiaľ pod Strečno. Tam už na nás čakala skupinka pltníkov, s ktorými sme sa plavili na pltiach po Váhu, aj keď bola trochu zvýšená hladina. Navštívili sme aj historický hrad Strečno .

       Štvrtok vyzeral daždivo, no vo Viedni nepršalo. Keďže bol prikázaný sviatok, tak sme sa  zúčastnili na sv. omši. Prezreli sme si historické centrum a navštívili sme aj zámocký komplex Schonbrunn. Okrem toho sme si prešli záhrady s ružami , ktoré boli celé rozkvitnuté. V piatok sme mali turistiku na Kolibu a vyskúšali sme aj bobovú dráhu.

       V pondelok nám francúzske dievčatá  na hodine porozprávali o svojom meste Saint-Étienne a o ich škole, Les Chartreux.  Potom sme navštívili chránenú dielňu Majoliky v Pezinku.

       Ďakujeme učiteľom br. Matejovi, p. uč. Štefanovičovej za sprievod a udržiavanie tejto peknej tradície, ale i každému, kto sa nejakým spôsobom zapojil do programu.

     • Púť detí do Marianky
      • Púť detí do Marianky

      • 25.5.2019 sme putovali so žiakmi našej školy do Marianky. Téma tohtoročnej celodiecéznej detskej púte bola: Služobnica Pána. Podľa vzoru Panny Márie sme sa snažili slúžiť blížnym napr. úlohou poniesť batoh druhého na určitý čas. Priniesli sme aj trvanlivé potraviny pre chudobných ľudí ako obetný dar. Ochotne sme sa podelili o naše jedlo. Počas putovania sme sa pomodlili ruženec. Jedna z ťažkých úloh bola ísť úplne ticho 10 minút. Naše šikovné detičky všetky úlohy zvládli. V Marianke sme sa v bazilike pomodlili modlitbu pútnika. Na obed sme sa občerstvili jedlom, ktoré pre nás prichystali a zúčastnili sme sa zaujímavých katechéz. Vrcholom púte bola sv. omša s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

       Prežili sme krásny milostivý čas a tešíme sa o rok zas. :)

       Mgr. Judita Klubníková  

     • #300lasalle - Viedeň
      • #300lasalle - Viedeň

      • 15. mája sme boli s p. uč. Divokovou a br. Petrom na sv. omši vo Viedni pri príležitosti 300. výročia smrti Jána de La Salle. Cestovali sme vlakom z Petržalky a v Rakúsku sme pešo prešli do Dómu sv. Štefana. Br. Peter nám urobil zaujímavú prehliadku mesta.
       Keď sme prišli do katedrály, bolo tam už veľa ľudí. Dostali sme sa k vyhradeným miestam a onedlho začala sv. omša, ktorej súčasťou bol slávnostný vstup a krátky popis života Jána de La Salle.
       Po omši sme mali veľmi dobrý obed. Keďže už pršalo, na stanicu sme išli metrom.
       Boli sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto významnej udalosti.

       Fotoalbum: http://orden.dls21.at/aktuell/pressebilder-300-jahr-feier