• Novinky

     • Vyučovanie od pondelka 10. mája 2021
      • Vyučovanie od pondelka 10. mája 2021

      • Prezenčné vyučovanie pokračuje na 1. a 2. stupni ZŠ a v triedach Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Oktáva na gymnáziu.

       V triedach Kvinta, Sexta, Septima a I.G na gymnáziu sa obnovuje prezenčné vyučovanie od utorka 11. mája 2021.

       Pondelok 10. mája 2021 sa ruší vyučovanie v triede 9.A z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • Galéria Talentov
      • Galéria Talentov

      • Naša žiačka, Kristína Torkošová z 5. B. triedy sa v celoslovenskej súťaži Galéria Talentov umiestnila na peknom 2. mieste v kategórii vlastná literárna tvorba. Tešíme sa a blahoželáme!

     • Vyučovanie od pondelka 3. mája 2021
      • Vyučovanie od pondelka 3. mája 2021

      • Prezenčné vyučovanie pokračuje na 1. a 2.stupni ZŠ a v triedach Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Oktáva na gymnáziu.

       V triedach Kvinta, Sexta, Septima a I.G  na gymnáziu bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       V pondelok 3. mája 2021 sa ruší vyučovanie v triedach 5.A, 5.B a 9.A z dôvodu konania prijímacích skúšok.

     • 370. výročie narodenia sv. Jána de La Salle
      • 370. výročie narodenia sv. Jána de La Salle

      • 30.4. uplynie už 370 rokov od narodenia Jána de La Salle. Muža, ktorý vedel spojiť hlboký vnútorný život s praktickými skutkami lásky. Citlivo vnímal realitu, v ktorej žil a s otvoreným srdcom vytvoril bezpečný prístav pre všetky deti a mladých, ktorí zaklopali na bránu jeho škôl. Svojou starostlivosťou zahrnul tých, čo boli najbiednejší a dal im nádej, že nie sú stratení.

       Aj my sme súčasťou tejto veľkej lasalliánskej rodiny, ktorá po celom svete kráča v stopách svojho zakladateľa. Je to výsada a zároveň milosť. Aj pred nami stojí výzva byť Kristovými vyslancami tam, kde sme – v rodinách, v školách, na pracovisku, vo farnosti či v obci. Dovoľme sv. Jánovi de La Salle, aby nás naučil viac milovať Krista a slúžiť mu v našich bratoch a sestrách.

       Nech žije Kristus v našich srdciach!

     • Vyučovanie od 26. apríla 2021
      • Vyučovanie od 26. apríla 2021

      • Od pondelka 26. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach 

       5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A na 2. stupni 
       a v triedach Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta na gymnáziu.

       Prezenčné vyučovanie naďalej pokračuje na celom 1. stupni ZŠ, v triedach 8.A, 9.A a v triede Oktáva.

       V triedach Kvinta, Sexta, Septima a I.G  na gymnáziu bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou (podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený v piatok - 23. apríla).

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Krajské kolo chemickej olympiády prebehlo tento rok 💻 online 8. apríla. 
       V mimoriadne náročnej kategórií B získal Marek Sliva zo sexty prvé miesto, k čomu mu srdečne gratulujeme.  🙂👏🥇👍

     • Vyučovanie od 19. apríla 2021
      • Vyučovanie od 19. apríla 2021

      • Od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v triedach
       8. ročníka, 9. ročníka na 2. stupni ZŠ a v triede Oktáva na gymnáziu

       Prezenčné vyučovanie naďalej pokračuje na celom 1. stupni ZŠ.

       Vo všetkých ostatných triedach 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

     • Biologická olympiáda – kat. E
      • Biologická olympiáda – kat. E

      • Biologická olympiáda – kategória E sa v tomto školskom roku konala online formou 8.4.2021.

       Hodiny venované poznávaniu sveta rastlín a živočíchov priniesli reprezentantom našej školy Šimonovi Bačovi z Primy v botanike 🌼🌳🍀🌷 a Alme Oganian zo 7.A v zoológii 🐹🐨🐴🐤 radosť z výhry v okresnom kole. Obaja získali postup na krajské kolo.

       Blahoželáme! A spolu s nimi sa tešíme aj my. 🙂

     • Víťazi prvej výzvy Pôstnej cesty rodín so svätým Jozefom
      • Víťazi prvej výzvy Pôstnej cesty rodín so svätým Jozefom

      • Malí i veľkí, deti i rodičia prijali v marci pozvanie vstúpiť do školy sv. Jozefa a učiť sa od neho kreatívnej odvahe. Prekonávali únavu, pohodlnosť i znechutenie, aby malými skutkami lásky prežiarili svoje okolie.

       Zo všetkých zúčastnených mohli vecnú odmenu vyhrať len traja. Tými šťastlivcami sú Klára Pažitná, Kristína Torkošová a Leo Vacula. Cenu im odovzdal sám pán riaditeľ a my im zo srdca gratulujeme! Aj tí, čo neboli vyžrebovaní, no výzvy sa zúčastnili, budú v škole odmenení malým darčekom a v nebi veľkou odmenou.

       Sme vďační, že ste sa do pôstnej aktivity zapojili a už dnes sa môžete tešiť na novú výzvu, ktorú pre vás pripravujeme, aby sme oslávili Rok svätého Jozefa spolu ako jedna školská rodina.

       Svätý Jozef, oroduj za naše rodiny, za našu školu a Cirkev!

     • Vyučovanie od 12. apríla 2021
      • Vyučovanie od 12. apríla 2021

      • Od pondelka 12. apríla 2021 sa začne prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch na 1.stupni ZŠ.

       Dištančné vyučovanie už na 1. stupni ZŠ prebiehať nebude.

       Vo všetkých ostatných triedach 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

     • Vyučovanie od 7. apríla 2021
      • Vyučovanie od 7. apríla 2021

      • Od stredy  07.04.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe pre žiakov 1.B (1. stupeň).

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí  na základe rozhodnutia rodičov nastúpia do školy, sa budú v škole vzdelávať dištančne.  Okrem tried 2.A, 2.B, 2.C, 4.A a 4.B – žiaci zostávajú doma v karanténe.

     • Vyučovanie od 29. marca 2021
      • Vyučovanie od 29. marca 2021

      • Od pondelka 29.03.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe pre žiakov 1.B (1. stupeň).

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí na základe rozhodnutia rodičov nastúpia do školy, sa budú v škole vzdelávať dištančne.

     • Vyučovanie od 22. marca 2021
      • Vyučovanie od 22. marca 2021

      • Od pondelka 22.03.2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe pre žiakov 1.B (1. stupeň).

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí na základe rozhodnutia rodičov nastúpia do školy, sa budú v škole vzdelávať dištančne.

     • Lasalliánsky štart do Roku sv. Jozefa
      • Lasalliánsky štart do Roku sv. Jozefa

      • Milí rodičia, pracovníci školy, milí študenti i naši priatelia a podporovatelia! 

       Radi by sme vás pozvali k duchovnej účasti na slávení Eucharistie v kruhu lasalliánskej rodiny z celého sveta pri príležitosti Roku sv. Jozefa, ktorý je patrónom Cirkvi a ochrancom Inštitútu školských bratov.  

       Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose v piatok (19.3.) o 16:00 z Betlehema – mesta, z ktorého pochádzala Jozefova rodina. Zapojiť sa môžete kliknutím na link, ktorý je pod textom, v čase konania sa slávnosti. 

       Poďme spolu osláviť Rok sv. Jozefa, duchovne načerpať v spoločnej modlitbe vďakyvzdania a prosiť za lasalliánsku rodinu i za celý svet.

       Opening Mass for the Lasallian Year of St. Joseph - Bethlehem University

       Opening Mass for the Lasallian Year of St. Joseph | Facebook

     • VÝZVA PRE RODIČOV - špeciálne pre otcov
      • VÝZVA PRE RODIČOV - špeciálne pre otcov

      • Pozývame všetkých otcov, ktorí chcú "zatiahnuť na hlbinu" svojho otcovského srdca, aby sa vydali na túto cestu po vzore sv. Jozefa a prostredníctvom pravidelných zamyslení a podnetov objavovali dôležitosť a výnimočnosť vlastností, či cností v živote muža-otca v rodine. 

       Viac informácií v pozvánke: Pozvanka pre otcov.pdf​​​​​​​

     • Vyučovanie od 15. marca 2021
      • Vyučovanie od 15. marca 2021

      • Od pondelka 15. 03. 2021 sa začne na našej škole prezenčná výučba pre žiakov I.B (1. stupeň ZŠ).

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí na základe rozhodnutia rodičov nastúpia do školy, sa budú v škole vzdelávať dištančne.

     • Vyučovanie od 8. marca 2021
      • Vyučovanie od 8. marca 2021

      • Od pondelka 8.3.2021 zabezpečujeme vyučovanie na 1. stupni ZŠ prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       2.stupeň ZŠ a gymnázium pokračujú v nezmenenej forme vyučovania.