• Novinky

     • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa
      • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa

      • Vitajte na Madagaskare!

       Madagaskar. Čo vám ako prvé napadne pri pomyslení na tento ostrov nachádzajúci sa v Indickom oceáne? Skvelá animovaná rozprávka? Vanilka? Lemury? Móric Beňovský – kráľ Madagaskaru? Správne. No čo spája túto ostrovnú krajinu so svätým Jánom de La Salle? Jeho verní nasledovníci. Niesli radostné posolstvo evanjelia i do týchto končín Zeme a dotkli sa mnohých sŕdc. Medzi tých, ktorí spoznali Pána Ježiša vďaka lasalliánskej misii, patrí aj blahoslavený Rafael Rafiringa, na ktorého si spomíname 19. mája.

       Firinga – bosé chlapča

       Narodil sa 3. novembra 1856 v zámožnej domorodej rodine, ktorá pôsobila v službách domorodej kráľovskej rodiny. Jeho rodné meno bolo Firinga. Napriek dobrým materiálnym podmienkam rodiny si malý Firinga  rád užíval detskú zábavu v podobnom „výstroji“ ako jeho domorodí kamaráti z kmeňa Hova – behal bosý a namiesto nohavíc či košele nosil iba kus látky prikrývajúcej jeho bedrá. To bol jeho jediný odev. Toto chlapča, milujúce pohyb a svoju kultúru, vynikalo svojou bystrosťou a zvedavosťou. Dychtilo po pravde.

       Z pohana katolík

       V roku 1866 sa Firinga zoznámil so školskými bratmi, ktorí na ostrove spravovali niekoľko škôl. Traja lasalliánski misionári sa tak stali Božím nástrojom – cez nich Boh zmenil Firingov svet. Moderným jazykom môžeme povedať, že boli influenceri. Akísi nositelia myšlienky, hodnôt, ktoré sa oplatí zdieľať. Prijali Božiu výzvu spolupracovať na spáse sveta, vykročili zo svojej bubliny pohodlnosti a urobili vo svojom živote miesto Duchu Svätému, ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Mení srdcia, životy. Aké silné muselo byť ich svedectvo, keď desaťročný mladík zatúžil poznať Pravdu, ktorá roznietila srdcia misionárov, aby išli na periférie a stali sa milosrdnými samaritánmi podľa príkladu ich Majstra! Firinga prehovoril svojho otca, aby mu dovolil študovať na ich škole, a tak získal kvalitné vzdelanie. A nielen to. Cez misiu školských bratov dostal oveľa väčší dar – dar viery. A tak chalan, ktorý vyrastal v kulte svojho pohanského kmeňa a mal v úcte svoj národ a kultúrne korene, objavuje plnosť pravdy. Poklad, ktorý si už nechce dať vziať. Z pohana sa stáva katolík. V škole ako 13-ročný prijal sviatosť krstu a postupne v ňom rástla túžba úplne zasvätiť život Bohu. Ale ako o tom presvedčiť otca, ktorý nebol kresťan a na jediného syna upieral všetky svoje očakávania?

       Školský brat Rafael Rafiringa

       Otec najprv nesúhlasil so vstupom svojho syna do rehole. Nepáčila sa mu predstava, že jeho jediný syn strávi noviciát (prípravné obdobie pred zložením rehoľných sľubov) mimo domoviny, lebo v tom čase ho museli mladí kandidáti na vstup do rehole absolvovať v zahraničí. Školskí bratia vymysleli riešenie – Firingovi ponúkli miesto asistenta učiteľa v lokálnej škole a jeden z bratov sa staral o jeho duchovnú formáciu. Mladíka neodradili ani prekážky, ani kritika a ohováranie. Silu čerpal z viery a tá ovplyvňovala aj jeho vnímanie reality utrpenia a rozhodnutia, ktoré robil. Chlapec, ktorý tak veľmi miloval slobodu, sa teraz dáva viesť Duchom Svätým. Aj jeho otec pochopí, že táto zmena je nezastaviteľná, a nakoniec dá synovi súhlas so vstupom do rehole. A tak v roku 1877 prijal mladík rehoľné meno Rafael Rafiringa a stal sa prvým pôvodným obyvateľom Madagaskaru (Malgašom), ktorý vstúpil do Inštitútu školských bratov.

       Talenty v službe iným

       Miloval svoje učiteľské poslanie a venoval sa mu aj napriek tomu, že mal mnohé iné povinnosti. Vzdelávanie mladých a formáciu katechétov neodsunul bokom ani vtedy, keď sa stal expertom na tlmočenie z francúzštiny do malgaštiny a musel školiť francúzskych tlmočníkov na žiadosť ich vlády. Boh ho obdaril mnohými talentmi, jedným z nich bola aj láska k literatúre. Brat Rafael písal básne, prednášky, divadelné hry a rôzne iné umelecké texty v malgaštine. Publikoval aj odborné články zamerané na tematiku rodiny a vzdelania. Za svoju bohatú umeleckú tvorbu a kultúrny prínos získal ocenenia od vedeckej obce a vlády, no napriek svojej popularite ostal pokorným človekom. Svojimi talentmi rád slúžil iným, no uvedomoval si, čo je v živote človeka podstatné. Aj keď bol pracovne vyťažený, vedel si nájsť čas na modlitbu a čítanie Božieho slova, ktoré má moc meniť človeka. Miloval modlitbu ruženca. Už sa vám stalo, že by ste zodrali svoj ruženec častou modlitbou? Brat Rafael s tým má svoju skúsenosť. Sviatosti, modlitba, Božie slovo, dobročinná láska a spoločenstvo boli piliermi jeho duchovného života. Lásku, ktorú načerpal v modlitbe na kolenách, rozdával aj malomocným, lebo vedel, že v nich sa dotýka samého Krista.

       Mierotvorca

       Príbeh jeho života poznačila nestála politická situácia, keď sa Madagaskar stal kolóniou Francúzska a toto násilné podrobenie krajiny vyvolalo nespokojnosť pôvodného obyvateľstva ostrova. Malgaši vyhnali z krajiny všetkých misionárov, lebo prestali dôverovať cudzincom. Kostoly ostali bez kňazov, školy bez školských bratov. Rafael Rafiringa mohol ako Malgaš ostať v krajine, a preto mu zverili starostlivosť o katolíckych veriacich. Dohliadal na školy, organizoval duchovné obnovy a formoval laikov. Francúzsko sa nechcelo vzdať svojho vplyvu a na ostrov poslalo dobre vyzbrojenú armádu, aby umlčala nespokojných obyvateľov. Cudzinci sa mohli vrátiť na ostrov, no Malgaši sa veľmi ťažko vyrovnávali so skutočnosťou, že nemôžu spravovať svoju krajinu sami. Z času na čas sa rozhoreli vojnové konflikty a aj v takejto situácii prejavil brat Rafael postoj, ktorý formovala jeho viera. Pôsobil ako mierový vyjednávač - obe strany sporu sa snažil zmieriť a ukončiť tak násilie.

       Vianoce za mrežami

       Napriek tomu, že sa vždy snažil ostať apolitický, malgašské hnutie za nezávislosť V.V.S. zneužilo jeho meno a aby získalo viac stúpencov z radov kresťanov, prezentovalo Rafiringu ako svojho podporovateľa. O chvíľu prišla reakcia. Oficiálne vláda dosadená Francúzmi sa bála vzbury a vydala zatykač na všetkých rebelov a ich podporovateľov. A tak 24. 12. 1915 bol zatknutý aj brat Rafael. Prehľadali jeho izbu, zhabali jeho knihy a rukopisy a strčili ho do tmavej podzemnej cely, kde vládol chlad a špina. Udialo sa to na Vianoce. Krivé obvinenie – to je teda pekný darček! Čo by sme robili v takej situácii my? Šomrali na náš nespravodlivý údel? Kričali do tmy? Čo robil brat Rafael? Modlil sa. Zobrali mu veľa – slobodu, dobré meno, milovanú prácu a knihy. No ostala mu viera. Ježiš. Nerozlučná dvojka: brat Rafael a Ježiš. Veď čo nás môže odlúčiť od lásky Kristovej? Vari súženie?

       Rozsudok: Nevinný

       Súdny proces prebehol ešte počas zimy a 18. februára 1916 vyniesol súd oslobodzujúci rozsudok – uznal brata Rafaela za nevinného. Aj tu nám môže byť príkladom, najmä ak sa verejne angažujeme. On nedovolil, aby bol Boh zneužitý na politické ciele, ospravedlnenie násilia, rasovej segregácie, vrážd, terorizmu či mariginalizovania niektorej skupiny obyvateľov. Chcel stavať mosty, nie múry. Preňho boli všetci bratia. Božie kráľovstvo nestotožnil s nejakou ideológiou, ktorá by pod rúškom náboženstva chcela presadiť svoje záujmy, ohýbať evanjelium podľa svojich predstáv. Snažil sa budovať bratstvo a vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi. Vo svojom srdci urobil miesto pre Boha a pre druhých. Napriek mnohým protivenstvám, ktoré zažíval, stále opakoval Bohu svoje áno.

       Blahoslavený influencer

       Pobyt vo väzení vážne podlomil zdravie brata Rafaela a mal pretrvávajúce zdravotné problémy. Slabol. Nakoniec 19. 5. 1919 posilnený sviatosťami odišiel do večnosti v povesti svätosti. Keď v roku 1933 chceli preniesť jeho pozostatky na iné miesto, telo sa našlo neporušené. V roku 2009 bol vyhlásený za blahoslaveného. Aké posolstvo nám zanechal jeho život? Na začiatku jeho príbehu svätosti stáli učitelia, ktorí žili to, čo učili. Boli hodnovernými svedkami Ježiša. Neprišli sa dať obsluhovať, prišli slúžiť. Nie vždy sa im dostalo odmeny či vďaky. Čelili nepochopeniu, odmietnutiu, vyhnaniu z krajiny. No ani to ich neodradilo, lebo ich misia im bola zverená Bohom, nie človekom. Boh ich pretvoril a rovnako pretváral aj ich okolie, ľudí, s ktorými sa stretli. Cez nich sa dotkol aj brata Rafaela. A on sa stal žiarivým svedkom Božej milosti pre mnohých, lebo sa pripodobnil Kristovi. A čo my? Na koho sa chceme podobať?

     • Oznámenie riaditeľa školy
      • Oznámenie riaditeľa školy

      • Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní resp. nehodnotení vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno–vzdelávacieho procesu

     • Zatvorená budova školy
      • Zatvorená budova školy

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       vzhľadom k momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že vstup do priestorov ZŠ a gymnázia od 27.4.2020 nebude možný.  

       Ďakujeme za pochopenie

        

       Riaditeľstvo školy 

     • Vážení rodičia a žiaci školy,
      • Vážení rodičia a žiaci školy,

      • vzhľadom k Vášmu prístupu o otvorení sekretariátu školy, Vás prosíme o ohľaduplnosť a dôkladné zváženie svojho vstupu do školy v momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19.

        

       Vstup do priestorov ZŠ si najskôr dohodnite cez triednych učiteľov.

        

       Ak potrebujete vstupovať do školy len kvôli prezúvkam, cvičebnému úboru, teniskám a podobným veciam, prosím vydržte ešte bez nich. Budú Vás čakať aj po príchode do školy.

       Vopred ďakujeme za pochopenie a veríme,

       že sa čoskoro v zdraví stretneme

       Riaditeľstvo školy

        

        

     • Online učebnice
      • Online učebnice

      • Minister školstva Branislav Gröhling dnes cez svoj profil na Facebooku informoval, že jeho rezort sprístupnil 558 učebníc od 14 rozličných vydavateľov v elektronickej podobe.

       Publikácie sú voľne dostupné na stiahnutie na webe edicnyportal.iedu.sk. Aby ste si ich však mohli stiahnuť, musíte sa najskôr na tomto webe prihlásiť. Minister preto zverejnil aj všeobecne platné prihlasovacie údaje:

       • meno: ucebnica@iedu.sk
       • heslo: ucebnica

       „Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým,“ vysvetlil Gröhling. Chce tak pomôcť učiteľom, žiakom a ich rodičom, ktorí počas pandémie koronavírusu prešli na systém výučby z domu.

     • Sekretariát opäť otvorený
      • Sekretariát opäť otvorený

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       z dôvodu zatvorenia školy v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v najnutnejších prípadoch, kedy potrebujete vstúpiť do priestorov školy bude sekretariát školy otvorený:

       pondelok – streda - piatok od  10,00 hod. do 12,00 hod.

       Pri vstupe do školy žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení:

       • použite rúško, šatku, prípadne šál a ak môžete tak použite aj jednorazové rukavice
       • vstup len po jednom, dodržiavanie dostatočných rozostupov

       V prípade, že nie je nutný osobný kontakt resp. vstup do školy sme Vám k dispozícii na mailovej adrese: sekretariat@lasalle.sk. Svoje písomnosti môžete taktiež vhodiť do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na ľavej strane pri vstupe do gymnázia.

       Ďakujeme za porozumenie

       Riaditeľstvo školy

     • Sviatok sv. Jána de La Salle
      • Sviatok sv. Jána de La Salle

      • 7. apríl 2020. Taký neobyčajne obyčajný deň. Celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Cirkev vstupuje do najdôležitejšieho obdobia – slávenia Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. A práve v tento deň pred 301 rokmi si svätý Ján de La Salle obliekol neporušiteľnosť – narodil sa pre nebo. A to je dôvod na veľkú radosť! Napriek udalostiam, ktoré otriasajú svetom a nabúrali naše zabehané chodníčky, je čas zastaviť sa. Zodvihnúť svoj zrak od problémov a uprieť svoje oči hore.

       Pandémia, Veľký týždeň aj život sv. Jána de La Salle nám pripomínajú, čo je naozaj dôležité. Tak, ako vnímame našu krehkosť a neistotu bytia, uvedomujeme si, že je tu niečo Krásne a Mocné, čo nás presahuje. Je tu Niekto, kto nás pozýva dať svoj život pre iných. Pre ich dobro. Ako zrnko, ktoré musí odumrieť, aby mohlo priniesť úrodu. To je výzva pre každého z nás. Sme ochotní zomrieť sebe? Svojim túžbam, plánom, pohodliu? Sme darom pre iných? Ženie nás Kristova láska alebo sebaláska?

       Svätý Ján de La Salle poznal už od útleho detstva mnohé pasáže z evanjelií a túžil patriť Kristovi. Obdivoval svätých, ktorí vynikali v diele lásky. V dospelosti si mohol užívať dedičstvo, akademické úspechy či pohodlie, ktoré by mu časom priniesla hodnosť kanonika. Neznie to lákavo? Mať istoty, zabezpečiť sa, profesijne rásť – veď to nie je hriech. No svätý Ján de La Salle vnímal cez mnohé udalosti svojho života, že Boh ho pozýva vykročiť do neznáma. Určite nie je ľahké zanechať svoj komfort a opory, riskovať nepochopenie a rôzne ťažkosti. De La Salle vykročil na túto cestu viery. Spolu s celým zástupom svätých sa rozhodol žiť s očami upretými na Krista. Zriekol sa všetkého bohatstva a výsad. Rozhodol sa slúžiť tým najchudobnejším.

       Bol presvedčený, že právo na vzdelanie majú všetci, vrátane chudobných. Tí boli v tej dobe vylúčení zo vzdelávacieho procesu, lebo nemali finančné prostriedky na zaplatenie školného. Požiadavka zvládať štúdium v latinčine bola tiež veľkou prekážkou pre mnohé deti. Aj preto svätý Ján de La Salle zasvätil svoj život práve vzdelávaniu tých najznevýhodnenejších skupín obyvateľstva. Na školách presadil odvážne reformy a nebál sa hľadať nové cesty výučby, aby sa priblížil k svojim študentom a urobil pre nich štúdium zaujímavejším. Rozbehol výučbu predmetov v materinskom jazyku a pri výbere študijných disciplín zohľadnil aj hľadisko praktickej využiteľnosti naučených zručností v pracovnom živote. Neutápal sa v bezbrehej kritike, ale prakticky a kreatívne menil veci, na ktoré mal dosah. Kiežby aj nás láska poháňala nájsť nové cesty konať dobro v každej situácii, v ktorej sa nachádzame.

       Francúzske školy boli dovtedy len pre spoločenskú elitu či zbohatlíkov, no svätý Ján de La Salle sníval o školách pre všetkých. Neváhal čeliť aj extrémnym výzvam na poli špeciálnych vzdelávacích potrieb: otvoril školu pre mladých delikventov, ponúkal novú šancu väzňom a odpovedal na potreby detí robotníkov. Vedel, že vzdelanie a výchova sa nedajú odlúčiť, ale patria k sebe.

       Mal otvorené srdce pre odmietaných, nikým nechcených a najbiednejších. Pozdvihoval ich pošliapanú ľudskú dôstojnosť. Otváral im dvere do nového života. Plnšieho. Nie je to krásne? Presne taký milosrdný je Kristus k nám. Stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. On, čo nepoznal hriech, zomrel za naše hriechy a daroval nám večný život. De La Salle pochopil, že byť Ježišovým učeníkom znamená byť služobníkom – slúžiť iným ako Kristus. Podeliť sa o svetlo, ktoré

       v našom srdci zapálil Ježiš, Svetlo sveta. Nám sa ale často stáva, že zabúdame na svoju identitu Božích detí a na misiu, ktorá nám bola zverená pri krste. Veľkonočné trojdnie a najmä liturgia obnovenia krstných sľubov počas Bielej soboty môže byť pre nás časom lepšieho uvedomenia si, kým sme v Kristovi Ježišovi a aké vznešené povolanie nám bolo zverené.

       Svätý Otec František povedal o svätom Jánovi de La Salle, že je predstaviteľom kultúry zmŕtvychvstania. Akú kultúru reprezentujeme my? Aké posolstvo prináša náš život našim blížnym? Svätý Otec nás povzbudzuje, aby sme ako sv. Ján de La Salle hľadali tých, čo sú uväznení v moderných hroboch zmätenosti, poníženia, chudoby a ponúkli im nádej na nový život. Pýtajme sa, na koho by v našej dobe zameral svoju službu náš svätý patrón. Kto dnes potrebuje našu pomoc? Starší ľudia? Chorí? Osamelí? Mnohodetné rodiny? Ako im priniesť v týchto pohnutých časoch posolstvo nádeje?

       De La Salle mal na srdci nielen výchovu a vzdelávanie žiakov, ale aj formáciu učiteľov. Vnímal, že práca učiteľa by nemala byť len jeho spôsobom získania obživy, ale mala by byť misiou. Preto veľkú časť svojho úsilia venoval profesionálnej a duchovnej podpore učiteľov. Slová povzbudzujú, ale príklad priťahuje – sv. Ján de La Salle dobre vedel, že najlepšou prednáškou či kázňou je vlastný príklad života. To, čo žiadal od iných, sám žil. Bol žiarivým modelom obetavej služby, hlbokého života viery a pracovitosti. A čo my? Aký je príklad nášho života?

       Niekedy žasneme nad tým, ako svätí vydržali súženia a nestratili v utrpení vieru. Veď všetci dobre poznáme, ako nás vedia aj malé a chvíľkové problémy vykoľajiť a obrať o pokoj a radosť. Cítime sa krehkí a pýtame sa, čo dáva silu týmto hrdinom viery prestáť búrky života. Z čoho pramenila hlboká dôvera sv. Jána de La Salle v Božiu starostlivosť? Z vedomia, že sme ukrytí v Božom srdci a nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. To láska ho motivovala zjednotiť sa so svojím milovaným Ježišom. Úplne. V chudobe, poslušnosti, sebaobete.

       Všetko, čo sv. Ján de La Salle robil, bolo odpoveďou na Božiu lásku. Z toho pramenil aj jeho vrelý vzťah k Eucharistii. Všetkých povzbudzoval k pravidelnej sviatosti zmierenia a k častému zjednoteniu sa s Kristom v Eucharistii. Vo svojich kázňach často veriacich vyzýval, aby si pripomínali utrpenie Ježiša Krista a uvedomovali si, čo všetko pretrpel z lásky k nám za naše hriechy. Aj počas tohto Veľkého týždňa môžeme uprieť svoj zrak na kríž a rozjímať nad tým, ako svojimi hriechmi zraňujeme nevinného Krista. Boha, ktorý sa necháva zraniť. Lebo on je Boh zranených. Nechal sa zraniť z lásky k nám. Jedine jeho láska môže v nás vzbudiť túžbu žiť sväto – byť ako on. Vždy, keď padneme, môžeme nanovo vstať, lebo on nás dvíha. Nezanechá nás. Tajomstvo lásky. Lásky, ktorá trpí pre svojho milovaného.

       Svätý Ján de La Salle nám môže u Pána vyprosiť milosť obstáť v skúškach a upevniť nás v každom dobrom diele. Veď aj on zažil utrpenie, bolesť, odmietnutie, ohováranie, opustenosť a smrť. Zobral na seba svoj kríž. Nasledoval Ježiša aj cez miesta temnoty, aby zažil radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Lebo Ježiš premohol smrť. Po Veľkom piatku príde aj Veľkonočná nedeľa.

       Svätý Ján de La Salle, oroduj za nás!

       Text bol napísaný s požitím životopisných faktov na www.lasallian.org, meditácií sv. Jána de La Salle a príhovoru pápeža Františka https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-brothers-christian-schools-anniversary.html

     • MŠVVaŠ prerušuje vyučovanie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane
      • MŠVVaŠ prerušuje vyučovanie od 16.03.2020 do 27.03.2020 vrátane

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
            Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
            Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

      • Prerušenie výučby na Spojenej škole de La Salle

      • Prerušenie výučby v Gymnáziu a na  Základnej škole (ZŠ)

        


       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Inštitútu školských bratov, Vám oznamujem, že v organizačných zložkách Gymnázium školských bratov a ZŠ sv. Jána de La Salle (I. a II.stupeň)

        

       prerušujeme vyučovanie

        

       od utorka 10. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020

        

       z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19.
       Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov, obzvlášť žiakov v maturitnom ročníku, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia pošlú študijné materiály.       Mgr. Jacek Chaciński
       riaditeľ školy
        

      • Prerušenie výučby v G a II. stupni ZŠ

      • Prerušenie výučby v Gymnáziu a II. stupni Základnej školy (ZŠ)  

        

       Prerušenie výučby v Gymnáziu a II. stupni Základnej školy (ZŠ)

        


       Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Inštitútu školských bratov, Vám oznamujem, že v organizačných zložkách Gymnázium školských bratov a II. stupňa ZŠ

        

       prerušujeme vyučovanie

        

       od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

        

       z dôvodu prevencie šírenia vírusu COVID-19.
       Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov, obzvlášť žiakov v maturitnom ročníku, aby sledovali správy na EduPage, pretože im učitelia pošlú študijné materiály.

       V organizačnej zložke I. stupeň ZŠ prebieha vyučovanie zatiaľ bez zmeny.
       O situácii na I. stupňi ZŠ Vás budeme informovať v priebehu pondelka 9.3.2020 s prihliadnutím na informácie zverejnené na tlačovej konferencii Hlavného mesta Bratislavy, ktorá je naplánovaná na zajtra (pondelok) o 10:00 hod.


       Mgr. Jacek Chaciński
       riaditeľ školy

        

        

        

        

     • Beseda s odevnou dizajnérkou
      • Beseda s odevnou dizajnérkou

      • V piatok 6. marca 2020 navštívila Prímu v rámci hodín výtvarnej výchovy odevná dizajnérka Johanna Grigarová, ktorá tvorí pod značkou Ushyté. Porozprávala nám čosi o histórii odievania, ukázala nám rozdiel medzi umelou a prírodnou tkaninou a vysvetlila, akými spôsobmi sa dá na látku preniesť vzor - priniesla ukážky modrotlače, sieťotlače, digitálnej tlače i látky, ktoré vznikli prírodným farbením. Rozprávala nám aj o súčasných problémoch odevného priemyslu a o tom, že by sme sa mali zaujímať o pôvod nášho oblečenia. Ukázala nám niečo zo svojej tvorby a inšpirovala nás, aby sme v živote robili to, čo nás baví.

     • Testovanie deviatakov
      • Testovanie deviatakov

      • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – T9-2020

       Termín

       1. apríla 2020 ( streda )

       Povolené pomôcky:

       Pero, ktoré píše namodro, nie gumovacie, kalkulačky, rysovacie pomôcky

       Nepovolené pomôcky:

       výpisky, učebnice, študijné materiály, mobilné telefóny, tablety, iné elektronické zariadenia. Žiaci si počas administrácie testu z matematiky nesmú požičiavať kalkulačku.

       Informácie o testovaní a časový harmonogram:

       https://www.nucem.sk/dl/4603/Zakladne%20informacie%20T9_2020.pdf

        

     • Karneval 4.A a 4.B
      • Karneval 4.A a 4.B

      • 14.2.2020 sme sa zabavili so štvrtákmi na ich poslednom karnevale na prvom stupni. Atmosféra bola výborná, dobre sme si zatancovali, zasúťažili a pochutili na dobrom jedle.

       Mgr. Judita Klubníková