• Novinky

     • Púť detí do Marianky
      • Púť detí do Marianky

      • 25.5.2019 sme putovali so žiakmi našej školy do Marianky. Téma tohtoročnej celodiecéznej detskej púte bola: Služobnica Pána. Podľa vzoru Panny Márie sme sa snažili slúžiť blížnym napr. úlohou poniesť batoh druhého na určitý čas. Priniesli sme aj trvanlivé potraviny pre chudobných ľudí ako obetný dar. Ochotne sme sa podelili o naše jedlo. Počas putovania sme sa pomodlili ruženec. Jedna z ťažkých úloh bola ísť úplne ticho 10 minút. Naše šikovné detičky všetky úlohy zvládli. V Marianke sme sa v bazilike pomodlili modlitbu pútnika. Na obed sme sa občerstvili jedlom, ktoré pre nás prichystali a zúčastnili sme sa zaujímavých katechéz. Vrcholom púte bola sv. omša s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.

       Prežili sme krásny milostivý čas a tešíme sa o rok zas. :)

       Mgr. Judita Klubníková  

     • #300lasalle - Viedeň
      • #300lasalle - Viedeň

      • 15. mája sme boli s p. uč. Divokovou a br. Petrom na sv. omši vo Viedni pri príležitosti 300. výročia smrti Jána de La Salle. Cestovali sme vlakom z Petržalky a v Rakúsku sme pešo prešli do Dómu sv. Štefana. Br. Peter nám urobil zaujímavú prehliadku mesta.
       Keď sme prišli do katedrály, bolo tam už veľa ľudí. Dostali sme sa k vyhradeným miestam a onedlho začala sv. omša, ktorej súčasťou bol slávnostný vstup a krátky popis života Jána de La Salle.
       Po omši sme mali veľmi dobrý obed. Keďže už pršalo, na stanicu sme išli metrom.
       Boli sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tejto významnej udalosti.

       Fotoalbum: http://orden.dls21.at/aktuell/pressebilder-300-jahr-feier

     • Letný tábor v Poprade
      • Letný tábor v Poprade

      • Milí žiaci a študenti! 

       Počas letných prázdnin ako každý rok pripravujeme letný tábor v Poprade.

       Tábor sa uskutoční od 14.07.2019 do 20.07.2017.

       Zúčastniť sa ho môžu všetci  od najmladších po najstarších.

       V čase pobytu plánujeme vychádzky do hôr, AquaCity Poprad a návštevu Slovenského Raja.

       Celková suma za tábor je 95 Eur. V cene je zarátané ubytovanie, cestovné SAD, vstupy a strava.

       Prihlášku a viac informácií môžeš získať u br. Mateja.

     • Beseda so záchranárom
      • Beseda so záchranárom

      • Vo štvrtok 16.mája popoludní sa v triede 3.B zhromaždili žiaci 3. a 4.ročníkov ZŠ, aby si vypočuli zaujímavé rozprávanie o práci záchranárov.

       Súčasťou besedy bola aj názorná ukážka masáže srdca, ktorú si deti mohli vyskúšať na figuríne.

      • Ústne maturitné skúšky a riaditeľské voľno pre gymnázium

      • Od pondelka 27.mája 2019 do utorka 28.mája 2019 sa na našej škole uskutoční ústne maturitné skúšky. Naši maturanti budú maturovať celkovo z jedenástich maturitných predmetov. Z tohto dôvodu majú ostatní žiaci nášho gymnázia v pondelok a utorok riaditeľské voľno.

     • Zápis do prímy
      • Zápis do prímy

      • Vážení rodičia,

       zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa

       23.5.2019 (štvrtok)

       od 7.30 – 9.00 hod. a poobede od 15.00 – 16.30 hod.

       v kancelárii riaditeľa školy. Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole sa považuje za nezáujem o štúdium zo strany uchádzača.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • 13. 5. 2019 (pondelok) majú riaditeľské voľno triedy: V. A, V. B, VIII. A, IX. A z dôvodu prvého kola prijímacích skušok na našej škole.

       16. 5. 2019 (štvrtok)  majú riaditeľské voľno triedy: VI. A, VII. A z dôvodu druhého kola prijímacích skušok na našej škole.

     • Veľkonočný kvíz
      • Veľkonočný kvíz

      • S tretiakmi a štvrtákmi sme si pripomenuli veľkonočné udalosti prostredníctvom kvízu. Najlepšie družstvá získali aj pekné vecné ceny.

       Mgr. Klubníková

     • Slávik Slovenska 2019 - Vyhodnotenie školského kola
      • Slávik Slovenska 2019 - Vyhodnotenie školského kola

      • Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Spolu na škole súťažilo 36 žiakov rozdelených do troch kategórií: - v I. kategórii - 21, v II. kategórii - 13, v III. kategórii - 2.

       Výsledky:

       I. Kategória 

       1. miesto: Katarína PÁLENÍKOVÁ, 2.B,

       2. miesto: Patrik ŠOLC, 1.A,

       3. miesto: Kristína TORKOŠOVÁ, 3.B

       II. Kategória 

       1. miesto: Veronika ŠOLCOVÁ, 5.A

       2. miesto: Linda POLAKOVIČOVÁ, 5.A

       3. miesto: Ema VELEG, 5.A a Simona MIKLUŠOVÁ, 6.A

       Cenu poroty získal Matúš PÁLENÍK, 4.B

       III. Kategória 

       1. miesto: neudelené

       2. miesto: Dáša POKORNÁ, tercia

       3. miesto: Ester SOLÁROVÁ, 8.A

       Do okresného kola postupujú: Katarína PÁLENÍKOVÁ, Veronika ŠOLCOVÁ.

       Vyhodnotenie okresného kola

       Okresného  kola sa pre chorobu nezúčastnila Veronika Šolcová.

       Výsledky:

       I. kategória    3. miesto   Katarína Páleníková

       II. kategória   1. miesto   LINDA POLAKOVIČOVÁ postupuje do krajského kola

       GRATULUJEME!

     • Večer(a) s...
      • Večer(a) s...

      • Záhadne znejúci názov akcie a viac ako 50 detí v škole v podvečerných hodinách – to všetko má na svedomí pastoračný tím našej školy. Učitelia a školskí bratia pozvali piatakov, šiestakov a žiakov z prímy na večer plný prekvapení. Tím zostal v úžase, koľko detí sa dobrovoľne rozhodlo stráviť svoj voľný večer v škole, a bral to ako výzvu nesklamať nadšených žiakov.

       O ich žalúdky sa ochotne postarali Bratia. Na všetkých čakala výdatná večera, ktorú azda žiadne dieťa neodmietne – párky s chlebom. Pred jedlom sa účastníci podujatia nasýtili Božím Slovom, lebo nielen z chleba žije človekJ. Prečítali si úryvok z evanjelia o tom, ako Pán Ježiš pred svojím ukrižovaním túžil poslednýkrát sláviť večeru so svojimi učeníkmi, ktorých tak miloval. Myšlienka na to, že Ježiš túži byť i s každým z nás, sa tiahla celou akciou.

       Po večeri boli pre deti prichystané rôzne kreatívne workshopy, pokladovka a tímbuildingové aktivity na posilnenie vzájomných vzťahov. Školou sa ozýval smiech a po chodbách behali natešení žiaci, ktorí si užívali každý spoločný moment. Niet divu, že deti čoskoro opäť vyhladli – ale to už na ne čakali chutné šišky a iné dobroty, aby im dodali silu do ďalších aktivít.

       Organizátori nezabudli ani na rodičov. Pozvali ich na spoločné posedenie a prednášku, ktorú si pre nich pripravila odborníčka z Family Garden, psychologička M. Nemcová.

       Vonku už zavládla tma a na všetkých v škole čakalo vyvrcholenie večera – svätá omša. Srdcia účastníkov akcie boli naplnené radosťou a vďakou za požehnaný čas, ktorý mohli stráviť s priateľmi v blízkosti Ježiša. Pán kaplán Jozef Pajerský všetkým pripomenul, že máme byť hladní po Chlebe Života, a potom dal každému požehnanie na dobrú nocJ. Všetci sa rozpŕchli domov plní vďačnosti za spoločenstvo. Ďakujeme!

     • Triedne aktívy
      • Triedne aktívy

      • Vážení rodičia,

       dňa 30.4. 2019 sa o 16:30 hod. uskutočnia spoločné triedne aktívy pre triedy I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a tried nižšieho gymnázia (Prima – Kvarta). Od 17:00 do 18:30 budú triedne aktívy pokračovať konzultačnou formou pre všetky triedy II. stupňa a všetky triedy gymnázia. Na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim sa bude možné prihlásiť prostredníctvom edupage. Za porozumenie ďakujeme.

       Vedenie školy

     • Výroba veľkonočnej dekorácie 3.B
      • Výroba veľkonočnej dekorácie 3.B

      • Pretože sa blížia Veľkonočné sviatky pustili sme sa tvorivo do výroby 3D papierových vajíčok. Šikovné ruky detí z 3.B strihali a lepili a tešili sa z hotových výrobkov.