• Novinky

     • Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020
      • Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020

      • 12. apríl 2019 (piatok) od 14:30 do 18:00 hod.

       13. apríl 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00 hod.

        

        

       Zápis bude prebiehať v budove ZŠ na Detvianskej ulici 24.

       Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

       • občiansky preukaz zákonných zástupcov
       • rodný list dieťaťa
     • Romeo & Juliet
      • Romeo & Juliet

      • On March 21 we went to Teatro Wüstenrot with our and other classes for the Romeo and Juliet play. It was a story about two young people from enemy families in Verona (Italy) who fell in love. The thing I liked the most about this play was incorporating a modern element in it, so that it was really funny sometimes. I also liked the performance of the actors more than in the last play we went to.

       I'm glad we were on a trip like this and I’m looking forward to more theatre plays like this.

       Dňa 21. marca sme s našou aj s ostatnými triedami išli do Teatra Wüstenrot na hru Rómeo a Júlia. Išlo o príbeh dvoch mladých ľudí zo znepriatelených rodín vo Verone (Taliansko), ktorí sa do seba zamilovali, ale osud im neprial, a preto museli obaja zomrieť. Vec, ktorá sa mi na tejto hre páčila najviac, bolo zakomponovanie moderných prvkov do nej, čo ju spravilo miestami skutočne vtipnú. Výkon hercov sa mi tiež páčil viac, ako pri minulej hre.

       Som rád, že sme boli na takomto výlete a už sa teším na ďalšie divadelné hry, ako bola táto.

       Cyril Beňačka, Kvinta

       ROMEO AND JULIET

       Romeo and Juliet fall in love at a party. But they come from families which hate each other. They are sure they will not be allowed to marry. Friar Laurence helped them to marry. Unfortunately, before their wedding night Romeo kills Juliet's cousin in a duel and he is forced to leave her in the morning. If he ever returns to the city, he will be put to death. Juliet's parents told her she had to marry Paris. Her parents do not know she is already married. She refuses in the beginning but later agrees because she plans to fake her death and escape to be with Romeo forever. Friar Laurence designs the plan. He gives Juliet a sleeping potion. She seems to be dead and was put in the grave. However, Romeo does not know about the plan, so he visits her grave. He thinks she is dead and kills himself with potion. When Juliet finally wakes up she discovers that Romeo is dead and then she stabs herself with knife.

       FEEDBACK: I liked this performance because the actors were excellent. It was really emotional, and I like stories like that. The vibe of it was surreal and I really enjoyed it.

        Adam Pčola

     • Podporte žiakov našej školy 2% z daní
      • Podporte žiakov našej školy 2% z daní

      • Milí rodičia a priatelia Spojenej školy de La Salle

       V mene Občianskeho združenia Pomoc vzdelávaniu sa opäť obraciam na Vás  s prosbou o Vašu podporu, darovaním 2% z daní. Pevne verím, že i Vy ste za podporu pri zveľaďovaní, skvalitňovaní a podpore výchovy a vzdelávania detí našej školy a preto Vás prosím, neváhajte, ak ide o Vaše deti a prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa. Buďte veľkorysí a poukážte 2%  z daní na OZ Pomoc vzdelávaniu, prípadne oslovte aj svojich priateľov a známych.

       Dovoľte mi touto cestou sa Vám srdečne poďakovať za Váš príspevok 2% z daní , vďaka ktorému sa nám podarilo vyzbierať v roku 2018 6.494,65 EUR. Po zvážení členov Občianskeho združenia sme sa rozhodli použiť prostriedky opäť na zveľadenie prostredia ako aj modernizáciu vybavenia tried a doplnenie pracovných pomôcok pre študentov.

       Srdečné Pán Boh zaplať!

       IČO: 30845076

       Obchodné meno a názov: Občianske združenie POMOC VZDELÁVANIU

       Sídlo: Detvianska 24, 831 06  Bratislava

       2% z daníobčianske združenie

       Ing. Johanna Džadoňová, Predseda OZ

       SSDLS_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     • Testovanie žiakov T9
      • Testovanie žiakov T9

      • TERMÍN:   3. apríl 2019 (streda)

       TESTOVANIE JE URČENÉ:   IX. A, kvarta

       TESTOVANÉ PREDMETY:    matematika, slovenský jazyk a literatúra

       POVOLENÉ POMÔCKY:   kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

       NEPOVOLENÉ POMÔCKY:   mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

       ZASLANIE VÝSLEDKOV:   výsledkové listy žiakov a škôl – 13. máj 2019.

       NÁHRADNÝ TERMÍN: 16. a 17. apríl 2019 v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu

       Harmonogram

       7:45 - príchod žiakov do školy (stretnutie v triedach príma a III.G)

       Matematika

       08:00 – 08:10    úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

       08:10 – 08:20  rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

       08:20 – 09:50 (90 minút) administrácia testu z matematiky

       09:50 – 09:55 h    zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

       09:55 – 10:15 h (20 minút) prestávka (v triedach príma a III.G)

       Slovenský jazyk a literatúra

       10:15 – 10:25   úvodné pokyny a rozdanie OH

       10:25 – 10:35   rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

       10:35 – 11:45   (70 minút) administrácia testu z vyučovacieho jazyka

       11:45 – 11:50 h  zozbieranie testov a OH

        

       viac informácií: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
      • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      • V mesiaci február sa žiaci 7. - 9. ročníka, Prímy až Kvarty zúčastnili činohernej anglickej divadelnej inscenácie „The Onlines“. O čom to celé bolo? O svete, v ktorom nebolo všetko tak, ako vyzeralo, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. Príbehom nás sprevádzal hlavný hrdina Miloš, jeho pes, mama, Zuza a Vlado. On, ona, oni – boli online vždy a všade. Kladieme si otázku: Existuje ešte vôbec život offline? Predstavenie využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť aj v reálnom živote. Ďakujeme tvorcom tejto činohernej inscenácie za príjemný divadelný zážitok.

      • Písomné maturitné skúšky - riaditeľské voľno

      • Písomné maturitné skúšky budú v utorok 12.03.2019 zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu 13.03.2019 z cudzích jazykov a vo štvrtok 14.03.2019 z matematiky. Z tohto dôvodu budú mať v utorok a stredu riaditeľské voľno žiaci Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty, Kvinty a Sexty. Vo štvrtok budú mať riaditeľské voľno žiaci Septimy a III.G. 

       Vedenie školy

     • Deň zdravej výživy
      • Deň zdravej výživy

      • 19. 2. 2019 sme mali na našej škole deň oranžových tričiek. A deti mali za úlohy vyzdobiť svoje dvere plagátom o zdravej výžive.

     • Stavby zo snehu
      • Stavby zo snehu

      • V tomto roku sme s 3. A v ŠKD využili snehovú nádielku na stavby zo snehu. Žiaci vytvorili snehuliakov, psíka, snehové kreslo, bunker, krokodíla.

       Mgr. Klubníková

     • Karneval 3.A
      • Karneval 3.A

      • 11.2. 2019 sme sa dobre zabavili na karnevale. Pripravovali sme sa aj tým, že sme si vyrábali vlastné masky. Počas karnevalu sme si zatancovali, občerstvili sme sa, zasúťažili v rôznych súťažiach, za ktoré sme boli odmenení. Bolo nám výborne. 😊

       3.A, Mgr. Klubníková

     • Návšteva z Felsted School
      • Návšteva z Felsted School

      • Návšteva p. Kirsty Fraser, akademickej manažérky letnej školy vo Felstede, Anglicko,

       Pondelok, 4. februára 2019

       Pani Kirsty Fraser sa zúčastnila vyučovacieho procesu vo všetkých triedach od primy po kvintu a osobitne sa stretla s účastníkmi Letnej školy z našej školy. Počet študentov, ktorí sa zúčastnili Letnej školy vo Felstede, alebo sa na ňu tešia, utešene rastie.

       Takto vnímali je návštevu niektorí z našich študentov:

       Do Festedu chcem ísť, lebo nikdy som nič podobné nevyskúšala. Nikdy som nebola na letnej škole a taktiež som nikdy nebola sama v zahraničí. Je to perfektná príležitosť spoznať novú krajinu a oboznámiť sa s hovorovou angličtinou. A určite si tam všetci nájdu mnoho kamarátov!“

       „V pondelok prišla Kirsty Fraser. Predstavili sme sa jej a potom nám rozprávala o Felstede, letnej škole a Anglicku. Páčilo sa mi, že sme sa jej mohli na čokoľvek spýtať, alebo použiť vytlačené vzorové otázky. Na všetky sa snažila odpovedať jednoduchým spôsobom, ale zároveň aj podrobne, takže sa jej dalo veľmi dobre rozumieť. Mali sme aj možnosť odfotiť sa s ňou a aj stretnúť sa s ňou poobede.“

       „V pondelok k nám do triedy prišla návšteva z Anglicka zo súkromnej školy Felsted. Prišla k nám pracovníčka z Felstedu, Kirsty. Bola veľmi milá. Posadali sme si do kruhu, najskôr sme sa predstavili a potom sme jej dali veľa otázok. Na všetky odpovedala, väčšinou aj veľmi vtipne. Celý čas sme sa snažili rozprávať iba po anglicky, lebo Kirsty bola prvý krát na Slovensku a nevedela po slovensky ani slovo. Čiže sme rozprávali po anglicky, aby sa necítila trápne. Nakoniec sme sa všetci spolu odfotili a rozlúčili. Bolo to veľmi pekné, a z hodiny som si odniesla pekné spomienky.“

       „V pondelok 4. 2. k nám do triedy cez šiestu hodinu prišla návšteva z Felstedu, Kirsty. Na začiatku hodiny sme sa jej v krátkosti každý predstavili. Následne nám Kirsty povedala niečo o sebe a základné informácie o Felstede. Keď Kirsty dohovorila, mohli sme sa jej pýtať otázky hocijakého typu. Mohli sme si vymyslieť vlastné otázky, alebo použiť vzorové otázky. Na všetko nám odpovedala a so žiadnou otázkou nemala problém. Takže veľmi sa mi páčilo, že sme sa mohli pýtať naozaj čokoľvek. Keď už do konca hodiny zostávalo pár minút, všetci sme si s Kirsty spravili fotku a mohli sme si robiť aj ďalšie skupinkové. Potom sa jej náš predseda triedy Lukáš za všetkých poďakoval a všetci sme sa s ňou rozlúčili. Dostali sme aj ponuku, že sa s ňou môžeme poobede stretnúť a rozprávať."

       Študenti triedy Kvarta

     • Informácie pre rodičov ku dňu 30.1.2019
      • Informácie pre rodičov ku dňu 30.1.2019

      • Deň otvorených dverí na GŠB

       Dňa 30.1.2019 sa uskutoční na Spojenej škole de La Salle deň otvorených dverí určený hlavne pre záujemcov o štúdium na našom osemročnom gymnáziu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o nasledovných zmenách vo vyučovaní v tento deň.

       Triedy Kvinta, Sexta, III.G a Septima budú celé zapojené do organizácie DOD.

       Trieda IX.A, Príma, Kvarta a Oktáva bude mať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu. Na vybrané hodiny v týchto triedach bude umožnený vstup verejnosti.

       V triedach IX.A a Kvarta bude príprava a simulácia Monitoru T9.

       Triedy V.A a V.B budú rozdelené do troch skupín a v rámci DOD každá skupina absolvuje v stanovený čas simuláciu prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky podľa harmonogramu.

       Žiaci triedy Sekunda, VIII.A a vybraní žiaci triedy Kvinta sa zúčastnia exkurzie s p. Stanovou a p. Popovičovou. Zraz bude o 8:00 pred jedálňou. Koniec akcie bude o 13:00 v priestoroch školy.

       Koniec vyučovania pre triedy V.A, V.B, VI.A, VII.A, IX.A, Príma, Kvarta, Oktáva bude o 11:55.

       Koniec vyučovania je pre žiakov zapojených do DOD bude o 12:15.

       Všetkých záujemcov o štúdium na našom osemročnom gymnáziu
       srdečne pozývame.

     • Deň otvorených dverí - program
      • Deň otvorených dverí - program

      • Pozývame Vás na

       Deň otvorených dverí

       30.01.2019 od 9:00 do 12:00 v budove na Čachtickej ulici 14.

       Gymnázium školských bratov otvára v školskom roku 2019/2020 triedu osemročného štúdia.