• Novinky

     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021
      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ v šk. r. 2020/2021

      • Prihlásenie na obed

       • Záväznú prihlášku vypĺňa každý stravník (podpisuje zákonný zástupca), aj ten, ktorí sa stravoval v školskom roku 2019/2020.
       • Záväznú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte školy od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 8:00 – 14:00 prípadne mailom na jedalen@lasalle.sk (Záväzná prihláška musí byť podpísaná.)
       • Od 02.09.2020 prihlášku do školskej jedálne môžete odovzdať triednemu učiteľovi.
       • Prihláška do školskej jedálne 2020-21.doc
       • Odhlásenie a prihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE alebo na t.č. 02/44881705.
       • Obedy sa začnú vydávať od 3.9.2020.
       • Dotácia pre žiakov základnej školy do 31.12.2020
       • Každý žiak ZŠ, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ŠJ) nemá nárok na dotáciu na stravu.
       • Žiak ZŠ, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.
       • Žiak ZŠ, ktorý si zabudne školskú kartu a pôjde na obed, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • Tri DofE tímy, ktoré úspešne dokončili kvalifikačnú DofE expedíciu: Modra - Stupava 26. – 27. 6. 2020. Tentokrát putovali sami – bez pomoci dospelých, alebo kohokoľvek iného.

     • A sme v cieli!
      • A sme v cieli!

      • Náš život je ako cesta. Kľukatá. Občas plná prekážok, výmoľov a jám. Obklopená krásou stvorenstva i ľudskou biedou. Cesta, ktorá sa skladá z menších úsekov, ktoré musíme prejsť na ceste k nášmu konečnému cieľu. Jeden takýto úsek nášho životného putovania máme už na dosah – ukončenie školského roka.

       Námaha pútnika

       Kráčali sme spoločne – rodičia, deti, učitelia. Niekedy sme spolu bežali, nezastaviteľní a plní nadšenia. Inokedy nás premkol pocit, akoby sme mali kamienok v topánke, ktorý nás tlačí... Museli sme zastať, vyriešiť to, čo ťažilo naše srdce a škrípalo v našich vzťahoch. Ako veľmi sa navzájom potrebujeme, sme si začali uvedomovať po 9. marci. Stalo sa niečo neočakávané. Nepredvídateľné. V ten deň škola stíchla. Naše plány zrazu preťal Covid-19.

       Nevychodené chodníčky

       Bežný život sa zmenil. Škola sa preniesla do obývačiek, kuchýň či detských izieb. Rodičia vykonávali svoje pracovné povinnosti a zároveň sa snažili správne reagovať na potreby svojich detí, ktoré sa učili v domácom prostredí. Učitelia hľadali spôsoby, ako v tejto mimoriadnej situácii sprostredkovať vzdelanie všetkým deťom. Láska kladie na človeka požiadavky, lebo v sebe nesie zodpovednosť za dobro druhých. Tá námaha ale stála za to! A tak sa nám tento prebiehajúci školský rok podarilo dokončiť prostredníctvom internetu.

       Lásku nič nezastaví

       Bez solidarity, empatie či súcitu by boli aj tie najlepšie technológie a pedagogické metódy len mŕtvy nástroj. Dnes máme veľký dôvod ďakovať Bohu za všetkých, ktorí sa stali vyslancami lásky. Lásky, ktorá je tvorivá. Koľko študentov, rodičov a učiteľov ukázalo v tomto období svoju kreativitu! Takú, ktorá nehľadá svoju vlastnú slávu, ale slúži dobru iných. V situácii, keď mnohé rodiny ostali rozdelené, lebo sa rozhodli ochrániť tých, ktorí sú najzraniteľnejší vírusom, alebo stratili prácu či časť svojho príjmu, sa mnohí z vás zapojili do reťaze dobra: šili rúška, robili nákupy pre seniorov, darovali potraviny, tlačili pracovné listy pre cudzie deti či pomohli zvládnuť iným úskalia moderných technológií. Prečo? Lebo opravdivá láska je nesebecká. Ľudia ostali zatvorení doma, no nezatvorili svoje srdcia pred utrpením iných.

       Straty a nálezy

       Život sa spomalil. Dostali sme pozvanie zatiahnuť na hlbinu. Využili sme ho? Nemohli sme spoločne sláviť liturgiu. Zamknuté brány kostolov nám pomohli uvedomiť si, ako veľmi potrebujeme Eucharistiu – pokrm a posilu na ceste nášho putovania. Naučili sme sa žiť bez mnohých vecí, ale zistili sme, že bez Krista je náš život prázdny a naša púť bez cieľa. Zažili sme, aké krehké sú ľudské plány. Stačí jeden moment a zrútia sa ako domček z kariet. Prišiel čas pýtať sa, aký plán má Boh s naším životom. Boh, ktorý nás pozná. Vie, čo je v nás. A napriek tieňom a rebélii, čo v sebe skrývame, nás hlboko miluje. Niet krajšej istoty ako to, že Boh na nás hľadí s láskou.

       Do školy svätých

       Spolu s celou Cirkvou oslavujeme 29. júna sviatok sv. Petra a Pavla, úžasných svedkov nádeje, veľkých učiteľov viery. Obom stretnutie s Kristom zmenilo život. A čo nám? Náš patrón, svätý

       Ján de La Salle, nás povzbudzuje, aby sme sa od svätého Pavla učili horlivosti v plnení si svojich povinností a poslania. Pavol oceňoval prácu spojenú s námahou, lebo nás formuje. Záhaľka nás deformuje. Svätý Peter môže byť pre nás vzorom viery a odovzdanosti Bohu. Napriek vlastným zlyhaniam, skúškam či prenasledovaniam ostal verný. Problémy ho nezlomili. Stali sa príležitosťou pre jeho rast v zrelosti.

       Nový začiatok

       Stojíme na prahu novej etapy nášho putovania. Čakajú nás prázdniny, čas oddychu a stretnutí. Nezabudnime byť ľuďmi podľa Božieho srdca. Nositeľmi nádeje. Ak sa na našich cestách stratíme, vytiahnime kompas – Božie slovo. Aby sme vládali odolať zlému, pravidelne sa posilňujme Eucharistiou. A do modlitieb vkladajme aj našich trpiacich a chorých, či z radov učiteľov, žiakov alebo ich rodín. Pomôžme si tak kráčať na ceste k plnšiemu životu.

       Poďakovanie patrí vám všetkým za vašu pracovitosť, zodpovedný prístup, trpezlivosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Bez vás by sme to nezvládli! Želáme vám krásne leto!

       Svätý Peter a svätý Pavol, orodujte za nás!

     • DofE expedícia
      • DofE expedícia

      • 12. a 13.6.2020 sa uskutočnila prvá DofE expedícia na našej škole. Tri skupiny “dofákov” sa vybrali na viac ako 20 kilometrov dlhú a 7 hodín trvajúcu pešiu túru Malými Karpatmi. Prešli sme okolo hradu Pajštún, cez Košarisko a Medený Hámor až na Pánovu Lúku, kde sme sa na jednu noc utáborili. Všetci 18 účastníci super zvládli nielen orientáciu v teréne, ale aj niesť svoje 15 kilové ( a aj ťažšie) batohy, naplnené výbavou na deň a noc v lese. Všetkým zúčastneným ďakujeme za perfektný priebeh expedície a tešíme sa na tú kvalifikačnú o dva týždne.

     • #LaSalleCovid19
      • #LaSalleCovid19

      • Kampane #LaSalleCovid19 sa zúčastnilo 200000 Lasallianov z celého sveta, čím vyjadrili solidaritu Lasallianskej rodine po celom svete, rovnako ako naši študenti prostredníctvom nášho fotografického projektu.

       Nasledujúca informačná grafika ukazuje, komu boli prostriedky iniciatívy distribuované. Celkovo bolo vyzbieraných 121 621,63 € a boli podporené lasallianské školy na Madagaskare, na Filipínach, v Indii, USA,...

       Ak sa chcete dozvedieť viac o iniciatívach, ktoré boli spustené po celom svete a o tom, ako sa môžete naďalej zúčastňovať kampane, navštívte našu webovú stránku:      https://www.lasalle.org/en/lasallecovid19/

       #weremainunited #lasallianresponse

     • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa
      • Blahoslavený brat Rafael Rafiringa

      • Vitajte na Madagaskare!

       Madagaskar. Čo vám ako prvé napadne pri pomyslení na tento ostrov nachádzajúci sa v Indickom oceáne? Skvelá animovaná rozprávka? Vanilka? Lemury? Móric Beňovský – kráľ Madagaskaru? Správne. No čo spája túto ostrovnú krajinu so svätým Jánom de La Salle? Jeho verní nasledovníci. Niesli radostné posolstvo evanjelia i do týchto končín Zeme a dotkli sa mnohých sŕdc. Medzi tých, ktorí spoznali Pána Ježiša vďaka lasalliánskej misii, patrí aj blahoslavený Rafael Rafiringa, na ktorého si spomíname 19. mája.

       Firinga – bosé chlapča

       Narodil sa 3. novembra 1856 v zámožnej domorodej rodine, ktorá pôsobila v službách domorodej kráľovskej rodiny. Jeho rodné meno bolo Firinga. Napriek dobrým materiálnym podmienkam rodiny si malý Firinga  rád užíval detskú zábavu v podobnom „výstroji“ ako jeho domorodí kamaráti z kmeňa Hova – behal bosý a namiesto nohavíc či košele nosil iba kus látky prikrývajúcej jeho bedrá. To bol jeho jediný odev. Toto chlapča, milujúce pohyb a svoju kultúru, vynikalo svojou bystrosťou a zvedavosťou. Dychtilo po pravde.

       Z pohana katolík

       V roku 1866 sa Firinga zoznámil so školskými bratmi, ktorí na ostrove spravovali niekoľko škôl. Traja lasalliánski misionári sa tak stali Božím nástrojom – cez nich Boh zmenil Firingov svet. Moderným jazykom môžeme povedať, že boli influenceri. Akísi nositelia myšlienky, hodnôt, ktoré sa oplatí zdieľať. Prijali Božiu výzvu spolupracovať na spáse sveta, vykročili zo svojej bubliny pohodlnosti a urobili vo svojom živote miesto Duchu Svätému, ktorý obnovuje tvárnosť zeme. Mení srdcia, životy. Aké silné muselo byť ich svedectvo, keď desaťročný mladík zatúžil poznať Pravdu, ktorá roznietila srdcia misionárov, aby išli na periférie a stali sa milosrdnými samaritánmi podľa príkladu ich Majstra! Firinga prehovoril svojho otca, aby mu dovolil študovať na ich škole, a tak získal kvalitné vzdelanie. A nielen to. Cez misiu školských bratov dostal oveľa väčší dar – dar viery. A tak chalan, ktorý vyrastal v kulte svojho pohanského kmeňa a mal v úcte svoj národ a kultúrne korene, objavuje plnosť pravdy. Poklad, ktorý si už nechce dať vziať. Z pohana sa stáva katolík. V škole ako 13-ročný prijal sviatosť krstu a postupne v ňom rástla túžba úplne zasvätiť život Bohu. Ale ako o tom presvedčiť otca, ktorý nebol kresťan a na jediného syna upieral všetky svoje očakávania?

       Školský brat Rafael Rafiringa

       Otec najprv nesúhlasil so vstupom svojho syna do rehole. Nepáčila sa mu predstava, že jeho jediný syn strávi noviciát (prípravné obdobie pred zložením rehoľných sľubov) mimo domoviny, lebo v tom čase ho museli mladí kandidáti na vstup do rehole absolvovať v zahraničí. Školskí bratia vymysleli riešenie – Firingovi ponúkli miesto asistenta učiteľa v lokálnej škole a jeden z bratov sa staral o jeho duchovnú formáciu. Mladíka neodradili ani prekážky, ani kritika a ohováranie. Silu čerpal z viery a tá ovplyvňovala aj jeho vnímanie reality utrpenia a rozhodnutia, ktoré robil. Chlapec, ktorý tak veľmi miloval slobodu, sa teraz dáva viesť Duchom Svätým. Aj jeho otec pochopí, že táto zmena je nezastaviteľná, a nakoniec dá synovi súhlas so vstupom do rehole. A tak v roku 1877 prijal mladík rehoľné meno Rafael Rafiringa a stal sa prvým pôvodným obyvateľom Madagaskaru (Malgašom), ktorý vstúpil do Inštitútu školských bratov.

       Talenty v službe iným

       Miloval svoje učiteľské poslanie a venoval sa mu aj napriek tomu, že mal mnohé iné povinnosti. Vzdelávanie mladých a formáciu katechétov neodsunul bokom ani vtedy, keď sa stal expertom na tlmočenie z francúzštiny do malgaštiny a musel školiť francúzskych tlmočníkov na žiadosť ich vlády. Boh ho obdaril mnohými talentmi, jedným z nich bola aj láska k literatúre. Brat Rafael písal básne, prednášky, divadelné hry a rôzne iné umelecké texty v malgaštine. Publikoval aj odborné články zamerané na tematiku rodiny a vzdelania. Za svoju bohatú umeleckú tvorbu a kultúrny prínos získal ocenenia od vedeckej obce a vlády, no napriek svojej popularite ostal pokorným človekom. Svojimi talentmi rád slúžil iným, no uvedomoval si, čo je v živote človeka podstatné. Aj keď bol pracovne vyťažený, vedel si nájsť čas na modlitbu a čítanie Božieho slova, ktoré má moc meniť človeka. Miloval modlitbu ruženca. Už sa vám stalo, že by ste zodrali svoj ruženec častou modlitbou? Brat Rafael s tým má svoju skúsenosť. Sviatosti, modlitba, Božie slovo, dobročinná láska a spoločenstvo boli piliermi jeho duchovného života. Lásku, ktorú načerpal v modlitbe na kolenách, rozdával aj malomocným, lebo vedel, že v nich sa dotýka samého Krista.

       Mierotvorca

       Príbeh jeho života poznačila nestála politická situácia, keď sa Madagaskar stal kolóniou Francúzska a toto násilné podrobenie krajiny vyvolalo nespokojnosť pôvodného obyvateľstva ostrova. Malgaši vyhnali z krajiny všetkých misionárov, lebo prestali dôverovať cudzincom. Kostoly ostali bez kňazov, školy bez školských bratov. Rafael Rafiringa mohol ako Malgaš ostať v krajine, a preto mu zverili starostlivosť o katolíckych veriacich. Dohliadal na školy, organizoval duchovné obnovy a formoval laikov. Francúzsko sa nechcelo vzdať svojho vplyvu a na ostrov poslalo dobre vyzbrojenú armádu, aby umlčala nespokojných obyvateľov. Cudzinci sa mohli vrátiť na ostrov, no Malgaši sa veľmi ťažko vyrovnávali so skutočnosťou, že nemôžu spravovať svoju krajinu sami. Z času na čas sa rozhoreli vojnové konflikty a aj v takejto situácii prejavil brat Rafael postoj, ktorý formovala jeho viera. Pôsobil ako mierový vyjednávač - obe strany sporu sa snažil zmieriť a ukončiť tak násilie.

       Vianoce za mrežami

       Napriek tomu, že sa vždy snažil ostať apolitický, malgašské hnutie za nezávislosť V.V.S. zneužilo jeho meno a aby získalo viac stúpencov z radov kresťanov, prezentovalo Rafiringu ako svojho podporovateľa. O chvíľu prišla reakcia. Oficiálne vláda dosadená Francúzmi sa bála vzbury a vydala zatykač na všetkých rebelov a ich podporovateľov. A tak 24. 12. 1915 bol zatknutý aj brat Rafael. Prehľadali jeho izbu, zhabali jeho knihy a rukopisy a strčili ho do tmavej podzemnej cely, kde vládol chlad a špina. Udialo sa to na Vianoce. Krivé obvinenie – to je teda pekný darček! Čo by sme robili v takej situácii my? Šomrali na náš nespravodlivý údel? Kričali do tmy? Čo robil brat Rafael? Modlil sa. Zobrali mu veľa – slobodu, dobré meno, milovanú prácu a knihy. No ostala mu viera. Ježiš. Nerozlučná dvojka: brat Rafael a Ježiš. Veď čo nás môže odlúčiť od lásky Kristovej? Vari súženie?

       Rozsudok: Nevinný

       Súdny proces prebehol ešte počas zimy a 18. februára 1916 vyniesol súd oslobodzujúci rozsudok – uznal brata Rafaela za nevinného. Aj tu nám môže byť príkladom, najmä ak sa verejne angažujeme. On nedovolil, aby bol Boh zneužitý na politické ciele, ospravedlnenie násilia, rasovej segregácie, vrážd, terorizmu či mariginalizovania niektorej skupiny obyvateľov. Chcel stavať mosty, nie múry. Preňho boli všetci bratia. Božie kráľovstvo nestotožnil s nejakou ideológiou, ktorá by pod rúškom náboženstva chcela presadiť svoje záujmy, ohýbať evanjelium podľa svojich predstáv. Snažil sa budovať bratstvo a vzájomnú solidaritu medzi ľuďmi. Vo svojom srdci urobil miesto pre Boha a pre druhých. Napriek mnohým protivenstvám, ktoré zažíval, stále opakoval Bohu svoje áno.

       Blahoslavený influencer

       Pobyt vo väzení vážne podlomil zdravie brata Rafaela a mal pretrvávajúce zdravotné problémy. Slabol. Nakoniec 19. 5. 1919 posilnený sviatosťami odišiel do večnosti v povesti svätosti. Keď v roku 1933 chceli preniesť jeho pozostatky na iné miesto, telo sa našlo neporušené. V roku 2009 bol vyhlásený za blahoslaveného. Aké posolstvo nám zanechal jeho život? Na začiatku jeho príbehu svätosti stáli učitelia, ktorí žili to, čo učili. Boli hodnovernými svedkami Ježiša. Neprišli sa dať obsluhovať, prišli slúžiť. Nie vždy sa im dostalo odmeny či vďaky. Čelili nepochopeniu, odmietnutiu, vyhnaniu z krajiny. No ani to ich neodradilo, lebo ich misia im bola zverená Bohom, nie človekom. Boh ich pretvoril a rovnako pretváral aj ich okolie, ľudí, s ktorými sa stretli. Cez nich sa dotkol aj brata Rafaela. A on sa stal žiarivým svedkom Božej milosti pre mnohých, lebo sa pripodobnil Kristovi. A čo my? Na koho sa chceme podobať?

     • Oznámenie riaditeľa školy
      • Oznámenie riaditeľa školy

      • Oznámenie riaditeľa školy o neklasifikovaní resp. nehodnotení vyučovacích predmetov pri ktorých podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou výchovno–vzdelávacieho procesu

     • Zatvorená budova školy
      • Zatvorená budova školy

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       vzhľadom k momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že vstup do priestorov ZŠ a gymnázia od 27.4.2020 nebude možný.  

       Ďakujeme za pochopenie

        

       Riaditeľstvo školy 

     • Vážení rodičia a žiaci školy,
      • Vážení rodičia a žiaci školy,

      • vzhľadom k Vášmu prístupu o otvorení sekretariátu školy, Vás prosíme o ohľaduplnosť a dôkladné zváženie svojho vstupu do školy v momentálnej situácii šírenia sa ochorenia COVID-19.

        

       Vstup do priestorov ZŠ si najskôr dohodnite cez triednych učiteľov.

        

       Ak potrebujete vstupovať do školy len kvôli prezúvkam, cvičebnému úboru, teniskám a podobným veciam, prosím vydržte ešte bez nich. Budú Vás čakať aj po príchode do školy.

       Vopred ďakujeme za pochopenie a veríme,

       že sa čoskoro v zdraví stretneme

       Riaditeľstvo školy

        

        

     • Online učebnice
      • Online učebnice

      • Minister školstva Branislav Gröhling dnes cez svoj profil na Facebooku informoval, že jeho rezort sprístupnil 558 učebníc od 14 rozličných vydavateľov v elektronickej podobe.

       Publikácie sú voľne dostupné na stiahnutie na webe edicnyportal.iedu.sk. Aby ste si ich však mohli stiahnuť, musíte sa najskôr na tomto webe prihlásiť. Minister preto zverejnil aj všeobecne platné prihlasovacie údaje:

       • meno: ucebnica@iedu.sk
       • heslo: ucebnica

       „Dohodli sme sa s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice všetkým,“ vysvetlil Gröhling. Chce tak pomôcť učiteľom, žiakom a ich rodičom, ktorí počas pandémie koronavírusu prešli na systém výučby z domu.

     • Sekretariát opäť otvorený
      • Sekretariát opäť otvorený

      • Vážení rodičia a žiaci školy,

       z dôvodu zatvorenia školy v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že v najnutnejších prípadoch, kedy potrebujete vstúpiť do priestorov školy bude sekretariát školy otvorený:

       pondelok – streda - piatok od  10,00 hod. do 12,00 hod.

       Pri vstupe do školy žiadame o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení:

       • použite rúško, šatku, prípadne šál a ak môžete tak použite aj jednorazové rukavice
       • vstup len po jednom, dodržiavanie dostatočných rozostupov

       V prípade, že nie je nutný osobný kontakt resp. vstup do školy sme Vám k dispozícii na mailovej adrese: sekretariat@lasalle.sk. Svoje písomnosti môžete taktiež vhodiť do poštovej schránky, ktorá sa nachádza na ľavej strane pri vstupe do gymnázia.

       Ďakujeme za porozumenie

       Riaditeľstvo školy

     • Sviatok sv. Jána de La Salle
      • Sviatok sv. Jána de La Salle

      • 7. apríl 2020. Taký neobyčajne obyčajný deň. Celý svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Cirkev vstupuje do najdôležitejšieho obdobia – slávenia Veľkého týždňa, ktorý vyvrcholí oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. A práve v tento deň pred 301 rokmi si svätý Ján de La Salle obliekol neporušiteľnosť – narodil sa pre nebo. A to je dôvod na veľkú radosť! Napriek udalostiam, ktoré otriasajú svetom a nabúrali naše zabehané chodníčky, je čas zastaviť sa. Zodvihnúť svoj zrak od problémov a uprieť svoje oči hore.

       Pandémia, Veľký týždeň aj život sv. Jána de La Salle nám pripomínajú, čo je naozaj dôležité. Tak, ako vnímame našu krehkosť a neistotu bytia, uvedomujeme si, že je tu niečo Krásne a Mocné, čo nás presahuje. Je tu Niekto, kto nás pozýva dať svoj život pre iných. Pre ich dobro. Ako zrnko, ktoré musí odumrieť, aby mohlo priniesť úrodu. To je výzva pre každého z nás. Sme ochotní zomrieť sebe? Svojim túžbam, plánom, pohodliu? Sme darom pre iných? Ženie nás Kristova láska alebo sebaláska?

       Svätý Ján de La Salle poznal už od útleho detstva mnohé pasáže z evanjelií a túžil patriť Kristovi. Obdivoval svätých, ktorí vynikali v diele lásky. V dospelosti si mohol užívať dedičstvo, akademické úspechy či pohodlie, ktoré by mu časom priniesla hodnosť kanonika. Neznie to lákavo? Mať istoty, zabezpečiť sa, profesijne rásť – veď to nie je hriech. No svätý Ján de La Salle vnímal cez mnohé udalosti svojho života, že Boh ho pozýva vykročiť do neznáma. Určite nie je ľahké zanechať svoj komfort a opory, riskovať nepochopenie a rôzne ťažkosti. De La Salle vykročil na túto cestu viery. Spolu s celým zástupom svätých sa rozhodol žiť s očami upretými na Krista. Zriekol sa všetkého bohatstva a výsad. Rozhodol sa slúžiť tým najchudobnejším.

       Bol presvedčený, že právo na vzdelanie majú všetci, vrátane chudobných. Tí boli v tej dobe vylúčení zo vzdelávacieho procesu, lebo nemali finančné prostriedky na zaplatenie školného. Požiadavka zvládať štúdium v latinčine bola tiež veľkou prekážkou pre mnohé deti. Aj preto svätý Ján de La Salle zasvätil svoj život práve vzdelávaniu tých najznevýhodnenejších skupín obyvateľstva. Na školách presadil odvážne reformy a nebál sa hľadať nové cesty výučby, aby sa priblížil k svojim študentom a urobil pre nich štúdium zaujímavejším. Rozbehol výučbu predmetov v materinskom jazyku a pri výbere študijných disciplín zohľadnil aj hľadisko praktickej využiteľnosti naučených zručností v pracovnom živote. Neutápal sa v bezbrehej kritike, ale prakticky a kreatívne menil veci, na ktoré mal dosah. Kiežby aj nás láska poháňala nájsť nové cesty konať dobro v každej situácii, v ktorej sa nachádzame.

       Francúzske školy boli dovtedy len pre spoločenskú elitu či zbohatlíkov, no svätý Ján de La Salle sníval o školách pre všetkých. Neváhal čeliť aj extrémnym výzvam na poli špeciálnych vzdelávacích potrieb: otvoril školu pre mladých delikventov, ponúkal novú šancu väzňom a odpovedal na potreby detí robotníkov. Vedel, že vzdelanie a výchova sa nedajú odlúčiť, ale patria k sebe.

       Mal otvorené srdce pre odmietaných, nikým nechcených a najbiednejších. Pozdvihoval ich pošliapanú ľudskú dôstojnosť. Otváral im dvere do nového života. Plnšieho. Nie je to krásne? Presne taký milosrdný je Kristus k nám. Stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. On, čo nepoznal hriech, zomrel za naše hriechy a daroval nám večný život. De La Salle pochopil, že byť Ježišovým učeníkom znamená byť služobníkom – slúžiť iným ako Kristus. Podeliť sa o svetlo, ktoré

       v našom srdci zapálil Ježiš, Svetlo sveta. Nám sa ale často stáva, že zabúdame na svoju identitu Božích detí a na misiu, ktorá nám bola zverená pri krste. Veľkonočné trojdnie a najmä liturgia obnovenia krstných sľubov počas Bielej soboty môže byť pre nás časom lepšieho uvedomenia si, kým sme v Kristovi Ježišovi a aké vznešené povolanie nám bolo zverené.

       Svätý Otec František povedal o svätom Jánovi de La Salle, že je predstaviteľom kultúry zmŕtvychvstania. Akú kultúru reprezentujeme my? Aké posolstvo prináša náš život našim blížnym? Svätý Otec nás povzbudzuje, aby sme ako sv. Ján de La Salle hľadali tých, čo sú uväznení v moderných hroboch zmätenosti, poníženia, chudoby a ponúkli im nádej na nový život. Pýtajme sa, na koho by v našej dobe zameral svoju službu náš svätý patrón. Kto dnes potrebuje našu pomoc? Starší ľudia? Chorí? Osamelí? Mnohodetné rodiny? Ako im priniesť v týchto pohnutých časoch posolstvo nádeje?

       De La Salle mal na srdci nielen výchovu a vzdelávanie žiakov, ale aj formáciu učiteľov. Vnímal, že práca učiteľa by nemala byť len jeho spôsobom získania obživy, ale mala by byť misiou. Preto veľkú časť svojho úsilia venoval profesionálnej a duchovnej podpore učiteľov. Slová povzbudzujú, ale príklad priťahuje – sv. Ján de La Salle dobre vedel, že najlepšou prednáškou či kázňou je vlastný príklad života. To, čo žiadal od iných, sám žil. Bol žiarivým modelom obetavej služby, hlbokého života viery a pracovitosti. A čo my? Aký je príklad nášho života?

       Niekedy žasneme nad tým, ako svätí vydržali súženia a nestratili v utrpení vieru. Veď všetci dobre poznáme, ako nás vedia aj malé a chvíľkové problémy vykoľajiť a obrať o pokoj a radosť. Cítime sa krehkí a pýtame sa, čo dáva silu týmto hrdinom viery prestáť búrky života. Z čoho pramenila hlboká dôvera sv. Jána de La Salle v Božiu starostlivosť? Z vedomia, že sme ukrytí v Božom srdci a nič nás nemôže odlúčiť od jeho lásky. To láska ho motivovala zjednotiť sa so svojím milovaným Ježišom. Úplne. V chudobe, poslušnosti, sebaobete.

       Všetko, čo sv. Ján de La Salle robil, bolo odpoveďou na Božiu lásku. Z toho pramenil aj jeho vrelý vzťah k Eucharistii. Všetkých povzbudzoval k pravidelnej sviatosti zmierenia a k častému zjednoteniu sa s Kristom v Eucharistii. Vo svojich kázňach často veriacich vyzýval, aby si pripomínali utrpenie Ježiša Krista a uvedomovali si, čo všetko pretrpel z lásky k nám za naše hriechy. Aj počas tohto Veľkého týždňa môžeme uprieť svoj zrak na kríž a rozjímať nad tým, ako svojimi hriechmi zraňujeme nevinného Krista. Boha, ktorý sa necháva zraniť. Lebo on je Boh zranených. Nechal sa zraniť z lásky k nám. Jedine jeho láska môže v nás vzbudiť túžbu žiť sväto – byť ako on. Vždy, keď padneme, môžeme nanovo vstať, lebo on nás dvíha. Nezanechá nás. Tajomstvo lásky. Lásky, ktorá trpí pre svojho milovaného.

       Svätý Ján de La Salle nám môže u Pána vyprosiť milosť obstáť v skúškach a upevniť nás v každom dobrom diele. Veď aj on zažil utrpenie, bolesť, odmietnutie, ohováranie, opustenosť a smrť. Zobral na seba svoj kríž. Nasledoval Ježiša aj cez miesta temnoty, aby zažil radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania. Lebo Ježiš premohol smrť. Po Veľkom piatku príde aj Veľkonočná nedeľa.

       Svätý Ján de La Salle, oroduj za nás!

       Text bol napísaný s požitím životopisných faktov na www.lasallian.org, meditácií sv. Jána de La Salle a príhovoru pápeža Františka https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-brothers-christian-schools-anniversary.html