• Novinky

     • Návšteva výstavy v Račianskom muzeálnom spolku
      • Návšteva výstavy v Račianskom muzeálnom spolku

      • Dňa 2. - 4. 11. 2021 sa triedy 1. stupňa a príma zúčastnili regionálnej výstavy, kde sa deti dozvedeli o tom, ako sa voľakedy obliekali naše staré mamy, ako sa starali o svoje dieťatko, v akých kočíkoch vozili svoje deti, do čoho ich obliekali a s čím sa deti hrávali. Deti mali krásny zážitok z tejto výstavy aj vďaka tetám, ktoré nás výstavou sprevádzali a priblížili deťom veľmi pútavo život našich starých a prastarých mám.

     • Karneval všetkých svätých
      • Karneval všetkých svätých

      • Pred jesennými prázdninami sa na 1. stupni uskutočnil Karneval všetkých svätých.

       V triedach sme si užili radostnú nebeskú atmosféru a tak si pripomenuli blížiaci sa sviatok.

     • Krúžok Mladých turistov
      • Krúžok Mladých turistov

      • Od októbra sa 2x mesačne v našom lese tešia a pátrajú žiaci prvých a druhých ročníkov z krúžku Mladých turistov. Okrem pozorovania nádhernej prírody priľahlých Malých Karpát ich zaujme hľadanie pokladu, či objavovanie ríše rastlín, zvierat, ale i medziľudských vzťahov. 🐞🐜🌳🌲🌳🍂🌼

       Ďakujeme ti Bože za stvorenie toľkej krásy!

       Iveta Hudecová

     • Medzinárodný deň školských knižníc
      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Na našej škole sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc vyučovaním v študovni - medzi knihami. Žiaci si pripravili na hodinu literatúry kostýmy knižných hrdinov a potom súťažili o sladkú odmenu v kvíze o literárnych postavách.

     • SLADKÁ POMOC 2021 dvakrát dobrá čokoláda
      • SLADKÁ POMOC 2021 dvakrát dobrá čokoláda

      • V rámci zbierky "SLADKÁ POMOC" organizovaniej Pápežskými misijnými dielami sa na našej škole (po odrátaní ceny čokoládok) vyzbieralo 214,80 €.
       Pomoc je určená na podporu misijných projektov v Afrike.

       Ďakujeme!!! 😋😀😉🙂🍫🍫🍫

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • 27.9. sme si aj na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Momentálna epidemická situácia nám nedovolila pripraviť súťaže a aktivity ako po minulé roky,  tradíciu sme ale nemohli prerušiť.

       Pre študentov a žiakov  ZŠ aj gymnázia sme pripravili zaujímavý kvíz o jazykoch. Zapojili sa všetky triedy, ale vyhrať mohla vyhrať len jedna vo svojej kategórii. Na chutnej porcii pizze si pochutila 7.A, ktorá získala najviac bodov za ZŠ. Na nižšom gymnáziu sa tešila kvarta a na vyššom gymnáziu vyhrala oktáva.  Gratulujeme!

       Zároveň bola vyhlásená aj súťaž pre jednotlivcov, príp. dvojice. Počas týždňa mohli študenti vyhľadať a odovzdať nejakú zaujímavú informáciu o jazyku v rámci Európy. Túto súťaž vyhral Richard Németh z kvinty. Poukážka na 15%-ný bonus pri odpovedi z cudzieho jazyka nie je určite na zahodenie.

     • Putujeme spolu so svätým Jozefom za Ježišom
      • Putujeme spolu so svätým Jozefom za Ježišom

      • Rok sv. Jozefa sa už blíži do finále a my chceme tento milostivý čas využiť na príhovor za naše rodiny, za školu i za celú Cirkev. Nezabúdame, že sv. Jozefa mal vo veľkej úcte sv. Ján de La Salle i náš pápež František. Chceme sa inšpirovať týmito veľkými mužmi, a preto s dôverou vkladáme svoju ruku do ruky sv. Jozefa, aby nás viedol za Ježišom.

       Každý týždeň prijme jedna trieda medzi seba sochu sv. Jozefa, ktorá jej bude pripomínať, že ani život tohto veľkého svätca nebol bez ťažkostí, no problémom sa dá čeliť, ak sa držíme Ježiša. Štafetu modlitieb na príhovor sv. Jozefa si budú triedy postupne posúvať, a tak budeme mať všetci príležitosť znovu objaviť krásu svätosti, ktorá sa ukrýva vo všednosti.

     • 30. výročie založenia Spojenej školy de La Salle
      • 30. výročie založenia Spojenej školy de La Salle

      • Spojená škola de La Salle oslavuje tento rok významné výročie – od jej založenia v Rači už uplynulo 30 rokov a tento míľnik si zaslúžil špeciálnu oslavu. Dvojdňovú a plnú zaujímavých hostí.

       A tak sa 8. a 10. septembra uskutočnila 1. lasalliánska konferencia, ktorú pripravilo ACM Vinica v spolupráci so SŠ de La Salle. Študenti medzi sebou privítali inšpirujúce osobnosti z rôznych sfér života, ktoré ukázali, že snívať veľké sny má zmysel i v dnešnej dobe a rozvíjanie talentov a zručností je skvelou investíciou do budúcnosti.

       Svojimi skúsenosťami z práce v Ugande ich nadchol dobrovoľník Marek Čulaga a o svoju vášeň pre umeleckú tvorbu sa s nimi podelil absolvent školy Ľuboš Michalko, no aj mnohí ďalší. O aktívnom participovaní na veciach verejných prišiel na konferenciu porozprávať Rastislav Krátky, poradca premiéra. Okrem prednášok sa mohli študenti tešiť na rôzne workshopy – diskusný, kaligrafický, hudobný či chemický.

       Mladších žiakov 1. stupňa vtiahli animátori do príbehu izraelského kráľa Dávida a cez dramatizáciu, cez tanec a cez pestré zábavné aktivity im dali zažiť pocit spolupatričnosti. Spoločne objavili krásu hrdinstva a čaro nestarnúcich hodnôt, ako sú spravodlivosť, pracovitosť či odpustenie.

       Program konferencie pripomenul všetkým zúčastneným, že úlohou školy je nielen dotknúť sa mysle detí, ale aj ich sŕdc. Pomôcť mladým ľuďom snívať veľké sny, objaviť svoje dary a stať sa darom pre iných. Túto krásnu misiu plní Spojená škola de La Salle už 30 rokov a všetci jej želáme, aby bola miestom, na ktoré budú jej absolventi s láskou spomínať.

       Pedagógovia SŠ de La Salle

     • DofE
      • DofE

      • Milí študenti!

       Na našej škole máte možnosť zapojiť sa do programu DofE. Ide o rozvojový program pre mladých (vo veku od 14 do 24 rokov), v ktorom máte šancu objaviť a rozvíjať svoje talenty, pomáhať okoliu a zažiť dobrodružstvo.

       Prečo je program DofE super? 

       Povedia ti samotní dofáci v tomto videu: Zapoj sa do DofE! - YouTube

       Všetky informácie nájdeš na: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | DofE

        

       Nábor nových dofákov v šk. roku 2021/2022 bude prebiehať 27. 9. 2021 počas triednických hodín.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy

      • Nástup žiakov a študentov SŠDLS je dňa 2. septembra 2021 o 8:30

       Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku. 

       Rodičia do budovy školy nevstupujú! 

       2. septembra svätá omša nebude. 

       V čase od 2. septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 1. stupňa, 2. stupňa a gymnázia povinné. 

       Triednická hodina pre všetky ročníky bude prebiehať od 8:30 do 9:30, po jej skončení odchádzajú žiaci domov. 

       Obedy v tento deň nebudú. Začnú sa vydávať 3. septembra 2021. 

       Prihlasovanie na obedy je možné:  

       • cez anketu na EDUPAGE  

       • mailom na jedalen@lasalle.sk ( je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa, ročník – príp. triedu a odkedy bude chodiť na obedy) 

       • u vedúcej školskej jedálne počas týždňa na Detvianskej 24 (budova 1. stupňa ZŠ)     Pondelok, utorok, streda: 7:00 – 13:00  a  štvrtok, piatok: 7:00 – 12:00 

       Odhlásenie aprihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť) alebo mailom: jedalen@lasalle.sk  

       Všetci žiaci majú používať čipové karty pri výdaji obeda. V opačnom prípade im bude vydaná strava až na konci výdaja obedov.  

       Informácia pre ŠKD – dňa 2. septembra 2021 bude ŠKD do 14:00 hod. Od 3. septembra 2021 bude prebiehať v bežnom režime. 

       Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B ( 1. stupeň ZŠ ) bude 2. septembra o 9:30.

       Triedny aktív pre rodičov triedy Prima bude 7. septembra o 17.00 v školskej jedálni.

       Triedny aktív online formou pre rodičov tried 1. stupňa ZŠ (okrem 1.A a 1.B) bude 7. septembra o 16.00.

       Triedny aktív online formou pre rodičov tried 2. stupňa ZŠ a gymnázia (okrem Primy) bude 7. septembra o 17.00.

        

     • Elektromotory v triede sexta
      • Elektromotory v triede sexta

      • Na hodinách fyziky sme sa venovali elektromotorom.

       Pre tých, ktorým to nič nehovorí: Je to zariadenie, ktoré premieňa elektrické energiu na mechanickú energiu otáčavého pohybu. Pracuje na princípe elektromognetickej indukcie. Závit s elektrickým prúdom umiestnený do magnetického poľa sa natočí vždy tak, aby vlastné magnetické pole v dutine závitu malo rovnaký smer ako vonkajšie magnetické pole.

       Elektromotor poháňa napr.: fén, ventilátor, mixér, vŕtačku, ... 

       Zhotovenie a funkčnosť elektromotora sme si vyskúšali na hodine fyziky.