• Novinky

     • A Lasallian Christmas Message
      • A Lasallian Christmas Message

      • Aj žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej výzvy A Lasallian Christmas Message a použili svoje talenty, aby popriali požehnané Vianoce lasalliánom na celom svete.

       Audio nahrávka bola vytvorená Emkou a Richardom Velegom.

       Krásne fotky s nádherným plagátom vytvorili sestry Novotné.

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Milí naši žiaci, drahí rodičia, zamestnanci a priatelia školy!

       Stojíme na prahu Vianoc a my Vám z celého srdca želáme, aby ste aj v týchto neľahkých časoch našli dôvod na radosť. Radosť, ktorá pramení v istote Božej prítomnosti uprostred nás. Lebo je tu Emanuel - Boh s nami. Nech tiché svetlo Kristovej pravdy a dobroty mení náš svet.

       Požehnané Vianoce Vám praje Spojená škola de La Salle!

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • 21. decembra 2020 začali VIANOČNÉ PRÁZDNINY! 

       Vianočné prázdniny trvajú od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. 

       Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 11. januára 2021.

     • Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020
      • Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020

      • Žiaci 2. stupňa základnej školy a gymnázia sa do 27.11.2020 vzdelávajú dištančne podľa nasledovných záväzných usmernení:

       1. Rozvrh online hodín pre dištančné vzdelávanie sa riadi platným rozvrhom v systéme Edupage, okrem predmetov TEV, VYV, HUV, THD, UKL a KNB. Online hodiny budú realizované výlučne cez platformu Microsoft Teams a budú naplánované v časti kalendár.
       2. Účasť žiakov na všetkých naplánovaných vyučovacích online hodinách je povinná. Online formou bude odučených minimálne 50% dotácie daného predmetu.  Ďalšia časť učiva bude zadávaná prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze cez modul „domáce úlohy“ na Edupage.
       3. Žiaci sa musia prihlasovať do Edupage pod svojim kontom, nie pod kontom rodiča.
       4. Absenciu žiaka na online hodinách pre vopred známu príčinu (napr. návšteva lekára) hlási rodič alebo plnoletý žiak vopred triednemu učiteľovi.
       5. V prípade, že sa pred alebo počas online hodiny vyskytnú nečakané okolnosti, kvôli ktorým sa žiak nezúčastnil vyučovania, napr. výpadok siete wifi, viróza a pod., žiak bezodkladne, hneď ako to bude možné, informuje vyučujúceho o dôvode absencie na online hodine cez správy v Edupage. Absenciu ospravedlňuje rodič alebo plnoletý žiak písomne cez Edupage ako pri absencii na prezenčnom vyučovaní.
       6. V pondelok 26.10.2020 bude prvá hodina realizovaná formou triednickej hodiny. Učitelia oboznámia žiakov s usmerneniami k dištančnému vzdelávaniu a prejdú si funkcie v aplikácii MS Teams.
       7. Klasifikácia žiakov vzdelávaných dištančne sa riadi dokumentom „Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠDLS“, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy. O ďalších pokynoch ku klasifikácii Vás budeme informovať po zverejnení usmernení zo ŠPÚ.
       8. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú žiakov priebežne informovať o všetkých tematických celkoch, ktoré budú predmetom klasifikácie.
       9. Ak žiak nemá heslo do Office 365 (priezvisko.meno@lasalle.sk), kontaktuje administrátora prostredníctvom Edupage alebo mailom magac@lasalle.sk
       10. V školskej jedálni sa nebude vydávať strava pre žiakov vzdelávaných dištančnou formou. Všetci žiaci 2. a 3. stupňa sú odhlásení z obedov od 26.10.-27.11.2020.
       11. Termín jesenných prázdnin: 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020.

       O ďalších prípadných zmenách a nariadeniach Vás budeme informovať priebežne.

       Mgr. Jacek Chaciński
               riaditeľ školy

     • SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda
      • SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda

      • Vedeli ste, že maškrtenie čokoládky môže byť dobrým skutkom? Neveríte? Tak to ste sa mali prísť pozrieť do našej školy počas druhého októbrového týždňa!

       Malí i veľkí žiaci si pochutnávali na lahodnej slovenskej čokoláde v pohodlí svojej triedy, no peniažky, za ktoré si ju zakúpili, poputujú až do Afriky. Spoločne sme vyzbierali 160 EUR, ktoré pomôžu zlepšiť život detí a mladých v Keni, v Rwande, v Ugande a v Etiópii. Stali sme sa misionármi aj bez lietania do ďalekých krajín. Aj týmto malým dobrým skutkom sme chceli podporiť misijné diela vo svete a pomôcť bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi.

       Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému priebehu zbierky. Veď aj Misijná nedeľa, ktorú sme slávili 18. októbra, nám pripomína, že všetci sme povolaní vyjsť zo seba a darovať sa Bohu a blížnym.

       Ďakujeme za podporu!

        

       Miluješ čokoládu? Myslíš si, že si "čoko-expert" a už ťa neprekvapí žiadna nová informácia o tvojej obľúbenej pochúťke? Tak sa skús otestovať! Tento krátky kvíz odhalí, či sa naozaj vyznáš vo svete čokolády. 

       Kvíz nájdeš tu:   Kviz zo znalosti cokolady

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Viete, aký deň bol 18. október? No predsa nedeľa! A v ten deň sa do školy nechodí, hoci mnohí žiaci po tom určite túžia 😊. Tento dátum je niečím výnimočný – deti na celej zemeguli sa spájajú v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu v našich rodinách, krajinách a na celom svete.

       Pretože veríme, že náš nebeský Otecko vypočuje úprimnú modlitbu svojich detí, nechceli sme ani my premeškať toto pozvanie k modlitbe. Len čo sa v pondelok otvorili brány školy, deti si začali zo svojich tašiek vyťahovať ružence. A o deviatej to celé vypuklo! Ostreľovali sme nebo. Šípy modlitieb leteli rovno do srdca nášho Boha. Prednášali sme mu svoje úmysly, pamätajúc na slová svätého Pátra Pia, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.

       Máme nádej, že Boh môže darovať svetu pokoj. Aj cez nás. V prvom rada sme to my, kto sa potrebuje zmeniť – viac sa podobať na Ježiša a byť vernejšími vyslancami Kristovej lásky a pokoja. Môžeme sa modliť ruženec každý deň, nielen počas októbra, a spájať sa tak s celou putujúcou Cirkvou v modlitbe. Dobrým príkladom nám môže byť i blahoslavený Carlo Acutis, ktorý nazýval ruženec rebríkom do neba.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kampane zapojili a chceli by sme každého jedného z nás povzbudiť k neúnavnej modlitbe za pokoj. Ak chceš o kampani vedieť viac, klikni na https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/.

       Nech žije Ježiš v našich srdciach!

     • OZNAM o dištančnom vzdelávaní a ďalších zmenách od 12.10.2020
      • OZNAM o dištančnom vzdelávaní a ďalších zmenách od 12.10.2020

      • Od pondelka 12.10.2020 až do odvolania prechádza

       vyššie gymnázium - triedy Kvinta, Sexta, Septima, Oktáva a I.G  

       na dištančnú formu vzdelávania.

       Ostatné triedy pokračujú v normálnom režime – v prezenčnom vyučovaní podľa rozvrhu.

        

       Nosenie rúšok je od 12.10.2020 povinné aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

       Po vyučovaní sa nebudú organizovať žiadne aktivity, krúžková činnosť je zrušená až do odvolania.

     • Aktuálne termíny krúžkov
      • Aktuálne termíny krúžkov

      • Od 1. októbra 2020 začínajú krúžky:

       PRÍPRAVA NA TESTOVANIE (p. u. Hodžová) - štvrtok o 14:05

       DEJEPISNÝ KRÚŽOK (p. u. Stanová) - streda o 14:15

       MATEMATIKA PRE MATURANTOV (p. u. Vlkovičová) - streda o 13:45

       FLORBAL (Dziambor) - utorok o 14:00 alebo vo štvrtok o 14:00 

       FRANCÚZŠTINA (p. u. Štefanovičová) - štvrtok o 14:00

       NEMECKÝ JAZYK (p. u. Rompfová) - štvrtok o 14:00

       MATEMATIKA PRE SEXTU (p. u. Tkačíková) - streda o 14:00

        

     • Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách
      • Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách

      • Je ľahké uveriť tomu, že svätosť nie je nič pre nás. Veď sme mladí a moderní. Zovšadiaľ sa na nás valia reklamné slogany, snažiace sa nás presvedčiť, po čom máme túžiť. A tak sa neustále za niečím ponáhľame. Za najnovším smartfónom, za úspechom v práci či v škole, za exotickou dovolenkou či za módnym outfitom. Svätosť sa vytratila z našich túžob. Akoby bola len pre kňazov či starých ľudí. Ale je to naozaj tak?

       Boh nám pripomína pravdu cez 15-ročného Carla Acutisa, moderného chlapca 21. storočia, že všetci sme povolaní k svätosti. Počas svojho krátkeho pozemského života budoval veľmi silné priateľstvo s Ježišom a stal sa nástrojom v Božích rukách, Božím influencerom, ktorý sa dotkol mnohých sŕdc.

       10. októbra bol slávnostne vyhlásený za blahoslaveného v talianskom Assisi. No kde sa začal jeho príbeh?

       Prečítajte si: Acutis.pdf

     • Budova školy na Detvianskej 24 (1.stupeň) - ZATVORENÁ
      • Budova školy na Detvianskej 24 (1.stupeň) - ZATVORENÁ

      • Vážení rodičia,

       nakoľko bol pozitívne testovaný (COVID-19) pedagóg z 1. stupňa, RÚVZ BA odporučil zatvoriť školu do 28.9.2020 (vrátane) -  na Detvianskej 24. (1.stupeň ZŠ).
       Žiaci nastúpia do školy 29.9. (utorok).

       Žiaci 2. stupňa a gymnázia pokračujú vo vyučovaní.

     • Lasalliánske dni mieru
      • Lasalliánske dni mieru

      • 21. september až 21. október 2020

       Od vypuknutia pandémie COVID-19 sa veľa zmenilo. Výzvy, ktorým čelia národy, sa zväčšili, pretože mnoho ľudí je vysídlených, mnohí naďalej hladujú, ekonomiky upadajú, hranice zostávajú uzavreté a vírusom sú infikované milióny ľudí.

       VYBERÁM SI MIER je naše pozvanie a téma pre všetkých lasalliánov počas tohtoročných Medzinárodných lasalliánskych dní mieru.

       Majme nádej, aby sa náš svet stal lepším miestom. Voľme si mier aj v tých najjednoduchších situáciách. Keď budeme naďalej čeliť znovu sa objavujúcim spoločenským problémom násilia, rasizmu, nerovnosti a chudoby, môže byť MIER našou hlavnou zásadou pri reagovaní na príznaky doby.

       Vyzývame celú lasalliánsku komunitu, aby pokračovala v dialógu v prospech mieru, a aby sa zasadzovala za humánnu a mierovú spoločnosť.

       Oslávme Medzinárodné lasalliánske dni mieru 2020 tým, že sa spoločne spojíme v modlitbe za mier s ďalšími lasalliánmi vo svete. Stojme spolu, zjednotení a plní nádeje viac ako kedykoľvek predtým!

     • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni
      • Aktuálne termíny krúžkov na 1. stupni

       • Výtvarný krúžok (Mitterová) streda o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a pohybové hry pondelok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
       • Výtvarný krúžok (Ivančíková) pondelok o 14:00, 4.B
       • Vybíjaná a loptové hry štvrtok o 14:00 (Len v prípade pekného počasia.) Školský dvor.
     • Školské sv. omše
      • Školské sv. omše

      • Od 9. septembra 2020 začnú pravidelné sväté omše pred vyučovaním - KAŽDÚ STREDU o 7.15 v Dolnom kostole. 

       Srdečne pozývame rodičov, učiteľov, zamestnancov, študentov i žiakov našej školy.

     • Oznamy pre žiakov
      • Oznamy pre žiakov

      • 3. september 2020 (štvrtok)

       Dňa 3. 9. sa uskutoční OČAP pre žiakov 2.stupňa ZŠgymnázia.

       Zraz je o 9.00 pred školskou jedálňou (do budovy školy sa nevstupuje).
       Predpokladaný koniec je o 13.00.

       1. stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Od 3.9.2020 sa obedy vydávajú v školskej jedálni.

       4. september 2020 (piatok)

       Dňa 4.9.2020 sa pre 2.stupeň ZŠgymnázium uskutočnia triednické hodiny od 8.15 – 11.00, počas ktorých sa budú rozdávať učebnice.

       1.stupeň ZŠ bude mať v tento deň triednické hodiny v čase 8.15 – 11.55.

       Počas vyučovania sa uskutoční prvopiatková svätá spoveď pre 2.stupeň ZŠgymnázium.
       Prvopiatková svätá omša v tento deň nebude.

        

       V dňoch 7.9.2020 – 11.9.2020 bude prebiehať vyučovanie podľa dočasného rozvrhu.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy

      • Nástup žiakov a študentov SŠDLS je dňa 2. septembra 2020 o 8.30.

       Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku.

       Pri vstupe do budovy žiak odovzdá čestné prehlásenie a písomné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohách.

       (Pozor: ZMENA TLAČÍV od 27.8.2020)

       Rodičia do budovy školy nevstupujú.

       Úvodná spoločná svätá omša tento školský rok nebude.

       Triednická hodina pre všetky ročníky bude prebiehať v čase od 8.30 – 9.30, po jej skončení odchádzajú žiaci domov.

       Obedy v tento deň nebudú. Začnú sa vydávať od 3. septembra 2020. Prihlasovanie je možné u vedúcej školskej jedálne počas týždňa na Detvianskej 24 (budova 1.stupňa ZŠ):

       • pondelok, utorok, streda: 7.00 – 13.00
       • štvrtok, piatok: 7.00 – 12.00

       V čase od 2. septembra do 14. septembra 2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2.stupňa a gymnázia povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška v triedach odporúčané (na chodbách sú však povinné).

       Informácia pre ŠKD: Dňa 2. septembra 2020 bude ŠKD do 14.00, od 3. septembra 2020 bude prebiehať v bežnom režime. Pri priaznivom počasí bude ranná a záverečná ŠKD prebiehať vonku na školskom dvore. Bližšie informácie poskytnú vychovávateľky.

        

       Zákonný zástupca:

       • zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)
       • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky
       • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy  a školského klubu detí na školský rok 2020/2021
       • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 
       • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy
       • povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.