• Novinky

     • Lasalliánsky štart do Roku sv. Jozefa
      • Lasalliánsky štart do Roku sv. Jozefa

      • Milí rodičia, pracovníci školy, milí študenti i naši priatelia a podporovatelia! 

       Radi by sme vás pozvali k duchovnej účasti na slávení Eucharistie v kruhu lasalliánskej rodiny z celého sveta pri príležitosti Roku sv. Jozefa, ktorý je patrónom Cirkvi a ochrancom Inštitútu školských bratov.  

       Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose v piatok (19.3.) o 16:00 z Betlehema – mesta, z ktorého pochádzala Jozefova rodina. Zapojiť sa môžete kliknutím na link, ktorý je pod textom, v čase konania sa slávnosti. 

       Poďme spolu osláviť Rok sv. Jozefa, duchovne načerpať v spoločnej modlitbe vďakyvzdania a prosiť za lasalliánsku rodinu i za celý svet.

       Opening Mass for the Lasallian Year of St. Joseph - Bethlehem University

       Opening Mass for the Lasallian Year of St. Joseph | Facebook

     • VÝZVA PRE RODIČOV - špeciálne pre otcov
      • VÝZVA PRE RODIČOV - špeciálne pre otcov

      • Pozývame všetkých otcov, ktorí chcú "zatiahnuť na hlbinu" svojho otcovského srdca, aby sa vydali na túto cestu po vzore sv. Jozefa a prostredníctvom pravidelných zamyslení a podnetov objavovali dôležitosť a výnimočnosť vlastností, či cností v živote muža-otca v rodine. 

       Viac informácií v pozvánke: Pozvanka pre otcov.pdf​​​​​​​

     • Vyučovanie od 15. marca 2021
      • Vyučovanie od 15. marca 2021

      • Od pondelka 15. 03. 2021 sa začne na našej škole prezenčná výučba pre žiakov I.B (1. stupeň ZŠ).

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

       Žiaci prvého stupňa, ktorí na základe rozhodnutia rodičov nastúpia do školy, sa budú v škole vzdelávať dištančne.

     • Vyučovanie od 8. marca 2021
      • Vyučovanie od 8. marca 2021

      • Od pondelka 8.3.2021 zabezpečujeme vyučovanie na 1. stupni ZŠ prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       2.stupeň ZŠ a gymnázium pokračujú v nezmenenej forme vyučovania.

     • Pozvanie spoločne osláviť Rok svätého Jozefa
      • Pozvanie spoločne osláviť Rok svätého Jozefa

      • Poďte s nami osláviť Rok svätého Jozefa, ktorý bol v decembri vyhlásený  pápežom Františkom, a ktorý potrvá do 8. 12. 2021. Je to pozvanie prehĺbiť si svoju vieru a učiť sa od sv. Jozefa, ktorému Boh zveril svojho milovaného Syna, aby ho vychovával. Vstúpme aj my do jeho školy tak, ako to urobil sv. Ján de La Salle.  Počas tohto mimoriadneho roku si predstavíme vlastnosti sv. Jozefa – muža podľa Božieho srdca. Pripravili sme pre vás rôzne výzvy, ktorých plnenie nám môže pomôcť rásť v cnostiach.

       1. VÝZVA 

       Ste zvedaví na prvú výzvu? Je určená pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť, stačí odhodlanie. Akej vlastnosti sa budeme učiť od sv. Jozefa? Kreatívnej odvahe. Napriek ťažkostiam, ktoré zažívame, sme pozvaní prejaviť tvorivú odvahu, ktorá sa nepoddáva znechuteniu. Aj my môžeme malými skutkami lásky meniť atmosféru okolo seba. Chcete to skúsiť? Zapojte sa do našej prvej výzvy!

       Viac informácií nájdete v prílohe:

       1. VÝZVA:  Pôstna cesta rodín so svätým Jozefom

       PRÍLOHA: kríž a atribúty

     • Zaujímavé online ponuky
      • Zaujímavé online ponuky

      • Nechodíš do školy a učíš sa online z domu? Tak táto ponuka podujatí je určená práve Tebe!

       Pozývame Ťa stráviť s nami čas a navzájom sa obohatiť. Kedy? 

       Štartujeme po jarných prázdninách. Deň a čas podujatia sú upresnené na plagáte. Stačí, ak si zvolíš z našej ponuky možnosť, ktorá je vhodná pre Teba. 

       Zaregistruj sa včas na e-mailovej adrese, ktorú nájdeš uvedenú na plagáte vybranej akcie.

       Už teraz sa na Teba teší podporný tím našej školy! ​​​​​​​

     • Vyučovanie od 22. 02. 2021
      • Vyučovanie od 22. 02. 2021

      • Od pondelka 22. 02. 2021  sa začne na našej škole prezenčná výučba pre žiakov prvých ročníkov (I.A a I.B) 1. stupňa ZŠ.

       Vo všetkých ostatných triedach 1. a 2. stupňa ZŠ a gymnázia bude vyučovanie naďalej prebiehať dištančnou formou.

     • Vyučovanie od 15.02.2021
      • Vyučovanie od 15.02.2021

      • Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v Bratislave a na základe odporúčania RÚVZ bude v týždni od 15. 02. 2021 - 19. 02. 2021 vyučovanie na celej škole naďalej prebiehať dištančnou formou.

     • ZMENA! - Vyučovanie na 1. stupni ZŠ
      • ZMENA! - Vyučovanie na 1. stupni ZŠ

      • Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v Bratislave a na základe odporúčania RÚVZ sa od 08. 02. 2021 - 12.02.2021 prezenčná výučba na 1. stupni ZŠ neobnoví.  Vyučovanie na celej škole bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

     • Oznam
      • Oznam

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 11.01.2021 prebieha výučba na 1.stupni ZŠ dištančnou formou na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021. Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2.stupni ZŠ a gymnáziu.

       Mgr. Jacek Chaciński

       riaditeľ školy

     • A Lasallian Christmas Message
      • A Lasallian Christmas Message

      • Aj žiaci našej školy sa zapojili do medzinárodnej výzvy A Lasallian Christmas Message a použili svoje talenty, aby popriali požehnané Vianoce lasalliánom na celom svete.

       Audio nahrávka bola vytvorená Emkou a Richardom Velegom.

       Krásne fotky s nádherným plagátom vytvorili sestry Novotné.

     • Vianočný pozdrav
      • Vianočný pozdrav

      • Milí naši žiaci, drahí rodičia, zamestnanci a priatelia školy!

       Stojíme na prahu Vianoc a my Vám z celého srdca želáme, aby ste aj v týchto neľahkých časoch našli dôvod na radosť. Radosť, ktorá pramení v istote Božej prítomnosti uprostred nás. Lebo je tu Emanuel - Boh s nami. Nech tiché svetlo Kristovej pravdy a dobroty mení náš svet.

       Požehnané Vianoce Vám praje Spojená škola de La Salle!

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • 21. decembra 2020 začali VIANOČNÉ PRÁZDNINY! 

       Vianočné prázdniny trvajú od 21. 12. 2020 do 8. 1. 2021. 

       Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 11. januára 2021.

     • Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020
      • Pokyny riaditeľa školy pre zákonných zástupcov a žiakov 2. stupňa základnej školy a gymnázia v súvislosti dištančným vzdelávaním s platnosťou od 26.10.2020

      • Žiaci 2. stupňa základnej školy a gymnázia sa do 27.11.2020 vzdelávajú dištančne podľa nasledovných záväzných usmernení:

       1. Rozvrh online hodín pre dištančné vzdelávanie sa riadi platným rozvrhom v systéme Edupage, okrem predmetov TEV, VYV, HUV, THD, UKL a KNB. Online hodiny budú realizované výlučne cez platformu Microsoft Teams a budú naplánované v časti kalendár.
       2. Účasť žiakov na všetkých naplánovaných vyučovacích online hodinách je povinná. Online formou bude odučených minimálne 50% dotácie daného predmetu.  Ďalšia časť učiva bude zadávaná prostredníctvom dištančných úloh na týždennej báze cez modul „domáce úlohy“ na Edupage.
       3. Žiaci sa musia prihlasovať do Edupage pod svojim kontom, nie pod kontom rodiča.
       4. Absenciu žiaka na online hodinách pre vopred známu príčinu (napr. návšteva lekára) hlási rodič alebo plnoletý žiak vopred triednemu učiteľovi.
       5. V prípade, že sa pred alebo počas online hodiny vyskytnú nečakané okolnosti, kvôli ktorým sa žiak nezúčastnil vyučovania, napr. výpadok siete wifi, viróza a pod., žiak bezodkladne, hneď ako to bude možné, informuje vyučujúceho o dôvode absencie na online hodine cez správy v Edupage. Absenciu ospravedlňuje rodič alebo plnoletý žiak písomne cez Edupage ako pri absencii na prezenčnom vyučovaní.
       6. V pondelok 26.10.2020 bude prvá hodina realizovaná formou triednickej hodiny. Učitelia oboznámia žiakov s usmerneniami k dištančnému vzdelávaniu a prejdú si funkcie v aplikácii MS Teams.
       7. Klasifikácia žiakov vzdelávaných dištančne sa riadi dokumentom „Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov SŠDLS“, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy. O ďalších pokynoch ku klasifikácii Vás budeme informovať po zverejnení usmernení zo ŠPÚ.
       8. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú žiakov priebežne informovať o všetkých tematických celkoch, ktoré budú predmetom klasifikácie.
       9. Ak žiak nemá heslo do Office 365 (priezvisko.meno@lasalle.sk), kontaktuje administrátora prostredníctvom Edupage alebo mailom magac@lasalle.sk
       10. V školskej jedálni sa nebude vydávať strava pre žiakov vzdelávaných dištančnou formou. Všetci žiaci 2. a 3. stupňa sú odhlásení z obedov od 26.10.-27.11.2020.
       11. Termín jesenných prázdnin: 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020.

       O ďalších prípadných zmenách a nariadeniach Vás budeme informovať priebežne.

       Mgr. Jacek Chaciński
               riaditeľ školy

     • SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda
      • SLADKÁ POMOC – dvakrát dobrá čokoláda

      • Vedeli ste, že maškrtenie čokoládky môže byť dobrým skutkom? Neveríte? Tak to ste sa mali prísť pozrieť do našej školy počas druhého októbrového týždňa!

       Malí i veľkí žiaci si pochutnávali na lahodnej slovenskej čokoláde v pohodlí svojej triedy, no peniažky, za ktoré si ju zakúpili, poputujú až do Afriky. Spoločne sme vyzbierali 160 EUR, ktoré pomôžu zlepšiť život detí a mladých v Keni, v Rwande, v Ugande a v Etiópii. Stali sme sa misionármi aj bez lietania do ďalekých krajín. Aj týmto malým dobrým skutkom sme chceli podporiť misijné diela vo svete a pomôcť bratom a sestrám, ktorí sú v núdzi.

       Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému priebehu zbierky. Veď aj Misijná nedeľa, ktorú sme slávili 18. októbra, nám pripomína, že všetci sme povolaní vyjsť zo seba a darovať sa Bohu a blížnym.

       Ďakujeme za podporu!

        

       Miluješ čokoládu? Myslíš si, že si "čoko-expert" a už ťa neprekvapí žiadna nová informácia o tvojej obľúbenej pochúťke? Tak sa skús otestovať! Tento krátky kvíz odhalí, či sa naozaj vyznáš vo svete čokolády. 

       Kvíz nájdeš tu:   Kviz zo znalosti cokolady

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Viete, aký deň bol 18. október? No predsa nedeľa! A v ten deň sa do školy nechodí, hoci mnohí žiaci po tom určite túžia 😊. Tento dátum je niečím výnimočný – deti na celej zemeguli sa spájajú v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu v našich rodinách, krajinách a na celom svete.

       Pretože veríme, že náš nebeský Otecko vypočuje úprimnú modlitbu svojich detí, nechceli sme ani my premeškať toto pozvanie k modlitbe. Len čo sa v pondelok otvorili brány školy, deti si začali zo svojich tašiek vyťahovať ružence. A o deviatej to celé vypuklo! Ostreľovali sme nebo. Šípy modlitieb leteli rovno do srdca nášho Boha. Prednášali sme mu svoje úmysly, pamätajúc na slová svätého Pátra Pia, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.

       Máme nádej, že Boh môže darovať svetu pokoj. Aj cez nás. V prvom rada sme to my, kto sa potrebuje zmeniť – viac sa podobať na Ježiša a byť vernejšími vyslancami Kristovej lásky a pokoja. Môžeme sa modliť ruženec každý deň, nielen počas októbra, a spájať sa tak s celou putujúcou Cirkvou v modlitbe. Dobrým príkladom nám môže byť i blahoslavený Carlo Acutis, ktorý nazýval ruženec rebríkom do neba.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kampane zapojili a chceli by sme každého jedného z nás povzbudiť k neúnavnej modlitbe za pokoj. Ak chceš o kampani vedieť viac, klikni na https://acninternational.org/millionkidspraying/sk/.

       Nech žije Ježiš v našich srdciach!