• Novinky

     • DofE
      • DofE

      • Milí študenti!

       Na našej škole máte možnosť zapojiť sa do programu DofE. Ide o rozvojový program pre mladých (vo veku od 14 do 24 rokov), v ktorom máte šancu objaviť a rozvíjať svoje talenty, pomáhať okoliu a zažiť dobrodružstvo.

       Prečo je program DofE super? 

       Povedia ti samotní dofáci v tomto videu: Zapoj sa do DofE! - YouTube

       Všetky informácie nájdeš na: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | DofE

        

       Nábor nových dofákov v šk. roku 2021/2022 bude prebiehať 27. 9. 2021 počas triednických hodín.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy

      • Nástup žiakov a študentov SŠDLS je dňa 2. septembra 2021 o 8:30

       Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia na školskom ihrisku. 

       Rodičia do budovy školy nevstupujú! 

       2. septembra svätá omša nebude. 

       V čase od 2. septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 1. stupňa, 2. stupňa a gymnázia povinné. 

       Triednická hodina pre všetky ročníky bude prebiehať od 8:30 do 9:30, po jej skončení odchádzajú žiaci domov. 

       Obedy v tento deň nebudú. Začnú sa vydávať 3. septembra 2021. 

       Prihlasovanie na obedy je možné:  

       • cez anketu na EDUPAGE  

       • mailom na jedalen@lasalle.sk ( je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa, ročník – príp. triedu a odkedy bude chodiť na obedy) 

       • u vedúcej školskej jedálne počas týždňa na Detvianskej 24 (budova 1. stupňa ZŠ)     Pondelok, utorok, streda: 7:00 – 13:00  a  štvrtok, piatok: 7:00 – 12:00 

       Odhlásenie aprihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť) alebo mailom: jedalen@lasalle.sk  

       Všetci žiaci majú používať čipové karty pri výdaji obeda. V opačnom prípade im bude vydaná strava až na konci výdaja obedov.  

       Informácia pre ŠKD – dňa 2. septembra 2021 bude ŠKD do 14:00 hod. Od 3. septembra 2021 bude prebiehať v bežnom režime. 

       Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B ( 1. stupeň ZŠ ) bude 2. septembra o 9:30.

       Triedny aktív pre rodičov triedy Prima bude 7. septembra o 17.00 v školskej jedálni.

       Triedny aktív online formou pre rodičov tried 1. stupňa ZŠ (okrem 1.A a 1.B) bude 7. septembra o 16.00.

       Triedny aktív online formou pre rodičov tried 2. stupňa ZŠ a gymnázia (okrem Primy) bude 7. septembra o 17.00.

        

     • Elektromotory v triede sexta
      • Elektromotory v triede sexta

      • Na hodinách fyziky sme sa venovali elektromotorom.

       Pre tých, ktorým to nič nehovorí: Je to zariadenie, ktoré premieňa elektrické energiu na mechanickú energiu otáčavého pohybu. Pracuje na princípe elektromognetickej indukcie. Závit s elektrickým prúdom umiestnený do magnetického poľa sa natočí vždy tak, aby vlastné magnetické pole v dutine závitu malo rovnaký smer ako vonkajšie magnetické pole.

       Elektromotor poháňa napr.: fén, ventilátor, mixér, vŕtačku, ... 

       Zhotovenie a funkčnosť elektromotora sme si vyskúšali na hodine fyziky.

     • Michal Drotován - príbehy našej školy
      • Michal Drotován - príbehy našej školy

      • Ako jeden z prvých absolventov 8-ročného Gymnázia školských bratov (maturita v roku 2000) a tiež v septembri 1991 vtedajší žiak 4.triedy ZŠ Jána de La Salle (s vychovávateľom bratom Matejom) by som chcel škole poďakovať nielen za tie roky, čo som na nej študoval (alebo som sa na to aspoň tváril, že študujem 😊) a tiež za snahu vychovávať a vzdelávať ďalšie a ďalšie ročníky žiakov a študentov.

       Spomínam si na prvý školský deň a slávnostné otvorenie školy, ktoré sa udialo na vtedy ešte trávnatej ploche pred základnou školou, kde bolo v roku 1993 vybudované ihrisko a tiež našu školu v prírode v apríli 1992 v Krpáčove. Či divadelnú hru o Michalovi Magonem na Trnávke, kde sme myslím získali aj nejakú cenu. Som rád, že sme tiež neskôr, v spolupráci s pánom učiteľom Filom odohrali viacero divadelných hier za školu a verím, že v budúcnosti ešte nejaký divadelný súbor vznikne.

       Som hrdý absolvent tejto školy a ako aktuálne starosta mestskej časti Bratislava-Rača sa teším na ďalšiu spoluprácu. Želám škole, jej zamestnancom aj študentom ďalšie úspešné desaťročia na nastúpenej ceste. Som veľmi rád, že sa cirkevná škola stala pred 30 rokmi veľmi dôležitou súčasťou Rače.

       S pozdravom

       Mgr. Michal Drotován

       starosta

     • Príbehy našej školy (30. výročie školy)
      • Príbehy našej školy (30. výročie školy)

      • Volám sa Katarína 😀 Na GŠB som prežila 4 roky na štvorročnom gymnáziu (konkrétne v rokoch 2010-2014) a odniesla som si veľa krásnych spomienok a zážitkov, ktoré by som spisovala veľmi dlho. Rada však spomínam na kvalitu vyučovania nemeckého jazyka, ktorý sa stal mojou srdcovkou práve vďaka profesorkám na GŠB, na hodiny náboženstva, kde sme viedli zaujímavé rozhovory, na hodiny biológie, odkiaľ sme odchádzali s hlavou plnou vedomostí podaných veľmi kreatívnym spôsobom (dokonca tak, že sa nalepili aj na toho, kto nechcel), na hodiny fyziky, kde sme vyrábali rôzne pokusy, ale aj ďalšie predmety, na ktorých sme sa nielen veľa naučili, ale aj zasmiali. Rada spomínam aj na naše plesy, ktoré sme ako študenti organizovali a aj napriek stresom, ktoré boli okolo vybavovania a celkovej organizácie, z nich nakoniec vytvorili veľmi milé akcie, kde sme sa stretali z rôznych ročníkov a zabavili sa. V neposlednom rade mám krásne spomienky na náš školský zbor, s ktorým sme sprevádzali na omšiach ale aj iných akciách. Skúšky, ktoré sme každý týždeň mávali boli oddychovým časom, a keď sa na to spätne pozriem znovu by som si ich zopakovala. Škola mi zanechala nielen veľa spomienok, ale aj nové priateľstvá, ktoré stále pretrvávajú aj po rokoch. Ďakujem 🙂

       Volám sa Marek Kováčik a na GŠB som strávil 8 parádnych rokov. Okrem základnej výučby som veľmi ocenil aktivitu našej školy v mnohých ďalších rozvojových aktivitách. Od kadejakých súťaží (matematických, jazykových, športových, …) až po viaceré zahraničné pobyty - autobusom z BA cez Paríž až do Škótska či Walesu, alebo 2-týždňový pobyt priamo vo francúzskej rodine žiaka spriaznenej školy v mestečku St. Étienne. Štúdium na GŠB mi zároveň dalo dobrý základ pre pokračovanie študovania aplikovanej matematiky na bratislavskom matfyze. Solídny základ v dvoch cudzích jazykoch (v mojom prípade angličtina + francúzština) dodnes využívam v práci pri komunikácii s klientami od USA až po Saudskú Arábiu. Ďakujem, GŠB!

     • Nádej pre Haiti – poďakovanie štedrým darcom
      • Nádej pre Haiti – poďakovanie štedrým darcom

      • Viete, že sme približne pred 2 týždňami zažili na našej škole zázrak? A nie malý! Zázrak veľkodušnej lásky, ktorej nebol ľahostajný osud dieťaťa z ďalekého ostrova na druhom konci Zeme. Bol to veľmi dojímavý a silný moment, keď k pokladničke v rukách našich dobrovoľníkov prúdili drobci z prvého stupňa i veľkí študenti, učitelia aj pracovníci našej školy. Vyzbieraná suma nám vyrazila dych. Nečakali sme, že v pokladničke nájdeme viac ako 870 EUR.

       Neexistujú slová, ktoré môžu vyjadriť vďaku, ktorú nosíme v srdci za tento dar lásky, ktorý ste vy – žiaci, rodičia či pracovníci školy – venovali Josne Mercredi, ktorú sme si adoptovali cez projekt Adopcie na diaľku. Vaše milodary zachraňujú životy!

       Keďže ide o veľmi štedrú sumu, ktorá výrazne prevyšuje náš ročný príspevok pre Josne z Haiti, rozhodli sme sa, že zvyšná časť vyzbieraných finančných prostriedkov poputuje do Kamerunu, kde pôsobí lasalliánska misia v najchudobnejšej oblasti krajiny, aby aj domorodí Pygmeji dostali primerané vzdelanie, stravu a zdravotnú starostlivosť. Násilie, prenasledovanie, hlad a sociálne problémy sú každodennou súčasťou života ľudí tejto africkej krajiny. Pandémia zhoršila už aj tak bezútešnú situáciu v Kamerune. Deti ostali bez možnosti prísť do školy, ich rodičia stratili akýkoľvek príjem a mnohé charitatívne projekty boli pozastavené, kým sa nezlepší pandemická situácia.

       Ďakujeme, že podávate pomocnú ruku tým, ktorí sa ocitli v kritickej situácii a bez vašej podpory by nemali šancu na lepšiu budúcnosť. Sme hrdí, že sme súčasťou lasalliánskej rodiny, ktorej nie je ľahostajný osud trpiacich bratov a sestier.

       Ďakujeme za nezištnú pomoc a veľkodušné srdce! Nech vám to odplatí náš Nebeský Otec!

     • Príbeh našej školy (oslava 30. výročia školy)
      • Príbeh našej školy (oslava 30. výročia školy)

      • Prvá kapitola príbehu sa začala písať pred 30 rokmi a odvtedy zanechala naša škola svoju stopu v životoch mnohých žiakov, rodičov i zamestnancov. My všetci sme protagonistami v tomto príbehu, kde sa nebo dotýka ľudských sŕdc. Poďme spolu skladať jeho mozaiku! 😀😃🙂😉😊😄🙂

       Na našej webovej stránke a FB budú pravidelne zverejňované spomienky plné nezbedných šibalstiev, dojímavých či nezabudnuteľných situácií, inšpiratívnych momentov a hlbokých priateľstiev. Nazrieme do histórie našej školy cez oči tých, ktorí časť svojho života prežili medzi nami a stali sa súčasťou lasalliánskej rodiny.

       Príbeh pokračuje a my si chceme s vďakou pripomenúť naše korene, aby sme mohli s nádejou hľadieť do budúcnosti a radostne pokračovať v misii svätého Jána de La Salle. Nech Ježiš žije v našich srdciach! ⭐💛

     • T9 je zrušené
      • T9 je zrušené

      • Testovanie žiakov T9 sa v školskom roku 2020/2021 ruší.

       Ruší sa aj riaditeľské voľno pre 2. stupeň ZŠ dňa 9. júna 2021. 

     • Výherkyne výtvarnej súťaže o Carlovi Acutisovi
      • Výherkyne výtvarnej súťaže o Carlovi Acutisovi

      • S veľkou radosťou vám predstavujeme výherkyne výtvarnej súťaže o Carlovi Acutisovi.

       1. miesto vyhrala Angelika Csémiová zo VII. triedy.

       O 2. miesto sa podelili žiačky VII. ročníka Anetka Barlíková, Ema Novotná a Ema Mária Veleg.

       Na 3. mieste sa umiestnila, žiačka primy Katka Krahulcová.

       Talentovaným dievčatám srdečne gratulujeme a tešíme z ich výhry.

     • Biológovia na krajskom kole
      • Biológovia na krajskom kole

      • Náročné dni štúdia, skúmania prírody vyvrcholili v utorok - 18. mája 2021 na krajskom kole biologickej olympiády, ktorá sa konala online. Naši víťazi okresného kola zabodovali aj teraz a získali výborné umiestnenia. Blahoželáme a prajeme veľa pekných chvíľ v ďalšom poznávaní a skúmaní sveta prírody. 🐛🐝🐞🐜🌻☘🌼🌾

       2. miesto - odbor botanika – Šimon Martin Bača (prima) 😃👍👏

       5. miesto - odbor zoológia – Almast Oganian (7.A) 😃👍👏