• Novinky

     • Púť detí do Marianky 🌼🌼🌼
      • Púť detí do Marianky 🌼🌼🌼

      • 28.5.2022 opäť po dvoch rokoch sme s našimi žiakmi, rodičmi a súrodencami spoločne putovali ako veľká lasalliánska rodina do Marianky. Téma tohtoročnej celodiecéznej púte detí bola Panna Mária kráľovná pokoja. Deti dostali Pútničkov (preukaz pútnika)a počas putovania plnili 3 úlohy: 15 minúť ísť potichu, vymeniť si batoh, pomodliť sa ruženec. My sme si pridali i modlitbu za pokoj, ktorú sme sa pomodlili z obrázka sv. Františka, ktorý deti dostali za odmenu aj s cukríkom. V Marianke sme sa pomodlili modlitbu pútnika a aj za ukončenie vojny na Ukrajine, odovzdali obetné dary (zubné kefky pre Ukrajincov) a dobrovoľný príspevok. Zúčastnili sme sa štyroch  katechéz, za ktoré deti získavali do Pútničkov pečiatky a za všetky splnené úlohy dostali od organizátorov nálepku a odznak pútnika. Ako občerstvenie nám pripravili chutné jahody, jablká a ochutenú vodu. Vrcholom celej púte bola sv. omša s pánom arcibiskupom  Stanislavom Zvolenským. Odchádzali sme plní zážitkov.

       Mgr. Judita Klubníková

     • Hvezdáreň a Planetárium Brno – 3.A a 3.B 🌜🌞✨
      • Hvezdáreň a Planetárium Brno – 3.A a 3.B 🌜🌞✨

      • 13. júna sa naši tretiaci vydali na dobrodružnú cestu za Kúzelným glóbusom.

       Dozvedeli  sa, prečo sa strieda deň a noc, že sa rok delí na štyri ročné obdobia, že sezónne zmeny ku svojej existencii potrebujú ako živočíchy, tak aj rastliny. Z obchodu sme si odniesli krásne suveníry a vyskúšali si napríklad aj taký Lunochod. 😊

     • Kľuč od pevnosti 2022 🏰 Stará Ľubovňa
      • Kľuč od pevnosti 2022 🏰 Stará Ľubovňa

      • V dňoch 9. - 12. 6. 2022 sa naši žiaci Juraj Čechvala, Matúš Porázik, Anastázia Belayová a Karolína Hrabovská s kapitánom bratom Matejom, zúčastnili celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Kľúč od pevnosti Boyard v Starej Ľubovni. Absolvovali trinásť disciplín, ktoré boli skúškami fyzickej pripravenosti, sily i zručnosti ako napríklad lezenie cez pavučinu, živý koberec, hádanka od otca Furata, prenášanie vedier, lezenie do studne a mnoho ďalších. A úspešne sa im podarilo získať 3. miesto! 👏👏👏

       Celý výletík si mimoriadne užili, poprezerali si okolie, zašli aj za hranice do Poľska, získali mnoho nových známostí a už sa tešia ako si budú môcť zabojovať aj takto o rok!

       Karolina H., sexta

     • Račianska olympiáda 2022 😃⚽⛹🏅🏐😃
      • Račianska olympiáda 2022 😃⚽⛹🏅🏐😃

      • Dňa 10.6.2022 sme sa zúčastnili Račianskej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Tbiliská. Súťažilo sa vo futbale, streetballe a atletike (šprint na 60 m chlapci aj dievčatá, skok do diaľky chlapcov aj dievčat, beh na 600 m dievčatá, beh na 1000 m chlapci a zmiešaná štafeta). Vo futbale naše nižšie gymnázium obsadilo pekné druhé miesto. Žiaľ, v streetballe sa nám až tak nedarilo a skončili sme predposlední. Z atletických disciplín stojí za zmienku hlavne skok do diaľky kde sa na 1. mieste umiestnil náš žiak zo 7. triedy R. Pajdlhauser a na 2. mieste skončil žiak 8. triedy M. Pira. V šprinte na 60 m F. Šimko z tercie obsadil pekné 3. miesto. V behu na 1000 m F. Kutny (tercia) skončil druhý a R. Pajdlhauser (7.A) tretí. Z dievčat sa naše žiačky E. Šedíková (tercia) a E. Knapová (tercia) umiestnili v šprinte na 60 m na 3. mieste. Blahoželáme a sme hrdí na všetkých zúčastnených!

     • Debata s príslušníkmi policajného zboru 🚔
      • Debata s príslušníkmi policajného zboru 🚔

      • Lepšia je prevencia ako riešenie problémov – preto sme radi, že sme mohli pozvať odborníkov z policajného zboru na prednášku s témou „šikana“. Žiaci sa okrem iného naučili rozlišovať aj medzi pojmami priestupok a trestný čin. Veríme, že aj vďaka informáciám z tejto prednášky vyrastú z našich žiakov uvedomelí dospelí ľudia, ktorí sa vždy budú vedieť správne zachovať v situáciách, kedy uvidia, že sa v ich okolí deje krivda.

     • The New York Times ocenili talent študentiek našej školy!
      • The New York Times ocenili talent študentiek našej školy!

      • The New York Times patria k najprestížnejším a najstarším vydavateľstvám na svete. O ich úrovni vypovedá aj fakt, že prestížnu Pulitzerovu cenu získali 132 x, viac než akýkoľvek iný vydavateľ.

       The New York Times každý mesiac organizujú rôznorodé súťaže pre študentov z celého sveta, pozrite na stránke Contests - The New York Times (nytimes.com). Podporujú hlavne čitateľskú gramotnosť, slovnú zásobu a kreativitu študentov.

       Plagát k jednej zo súťaží Word Field Notes našich študentiek triedy SeptimaLucky Červenkovej a Ninky Gašparíkovej zaujal The New York Times tak veľmi, že ho uverejnili medzi najlepšími výtvormi hneď na začiatku strany, mimochodom, s názvom našej školy.

       Blahoželáme talentovaným dievčatám! 👏👏👏

       Iveta Divoková

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • Do Olympiády kritického myslenia sa zapojilo 1884 študentov zo 140 škôl z celého Slovenska. V Bratislavskom kraji získal prvenstvo náš talentovaný študent Richard Abel a prebojoval sa tak medzi 40 najlepších študentov z ôsmich krajov. Richard sa v dňoch 9.-10.6.2022 zúčastnil veľkého celoštátneho finále.

       Richard najskôr absolvoval 90 minútový online test, po ktorom prezentoval svoju prichystanú argumentačnú reč na tému "Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši 15 rokov." Olympiádu kritického myslenia rozhodovala odborná porota v tomto zložení: Ondrej Schütz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie, Emília Sičáková-Beblavá, profesorka UK, Jana Krescanko Dibáková, moderátorka TV JOJ, Jakub Goda, poradca prezidentky SR, Veronika Hincová Frankovská, www.demagog.sk, Peter Jančárik, www.konspiratori.sk.

       Ďakujeme Richard za skvelú reprezentáciu školy a tešíme sa na tvoje ďalšie úspechy!

     • Vzácny hosť – otec biskup Jozef Haľko
      • Vzácny hosť – otec biskup Jozef Haľko

      • V stredu 8.6. sme privítali s triedami Sexta a II.G na besede vzácneho hosťa, ktorým bol otec biskup Jozef Haľko. Dotkli sme sa rôznych tém, ako napr.: aký má Cirkev prínos pre svet a Slovensko, ako fungovala Cirkev počas komunizmu alebo ako sa človek stane biskupom. Dozvedeli sme sa niečo aj z jeho osobného života a prežívania viery. Pán biskup bol veľmi úprimný a otvorene odpovedal na všetky otázky, napríklad „Koľko zarába biskup?“ alebo „Aká dlhá by mala byť optimálna kázeň?“. Keďže pán biskup je veľmi aktívny na sociálnych sieťach, dozvedeli sme sa aj to, s ktorými youtubermi sa osobne stretol. Žiaci sa na besedu dopredu pripravili a tak z nej dokázali naozaj veľa vyťažiť.

       Ďakujeme pánovi biskupovi a vyprosujeme veľa požehnania.

     • Oslava MDD
      • Oslava MDD

      • Deň detí sa oslavoval naplno vo všetkých ročníkoch našej školy. Najmladší žiaci mali tradičné športovo-zábavné súťaže a za ich absolvovanie získavali vecné odmeny podľa vlastného výberu. Tu sme spojili príjemné s užitočným – žiaci vopred podonášali svoje staršie hračky, ktoré chcú darovať a tie urobili radosť novým majiteľom. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí pomáhali pri organizácii, niektorí sa priamo s nami zúčastnili hier a postarali sa aj o občerstvenie. Pridanú hodnotu dňu poskytla aj charitatívna zbierka Adopcia na diaľku. Program pokračoval aj poobede diskotékou, maľovaním na tvár a radosť priniesol taktiež skákací hrad. Oceňujeme aj dobrovoľnícku pomoc starších žiakov. Video z tohto dňa si môžete pozrieť v Novinkách na našom webe.

       V našej druhej budove bolo paradoxne veľmi ticho – všetci totiž strávili deň netradične mimo školy na účelovom cvičení v prírode. Užívali si spoločný čas so spolužiakmi, hrali sa a opekali si. Niektorí na pripravených stanovištiach riešili úlohy a získavali kľúče na odomknutie hesla. A to, že sa pritom poriadne zabavili, niečo sa naučili a aj si zašportovali, môžete vidieť v našej galérii.

     • Zbierka pre Mercredi (Adopcia na diaľku, Haiti)
      • Zbierka pre Mercredi (Adopcia na diaľku, Haiti)

      • Staň sa aj ty súčasťou záchranného tímu! Podaj pomocnú ruku dievčatku z krajiny, kde neslávia Deň detí. Hračky, sladké dobroty či škola – to všetko je priam nedosiahnuteľné, ak vyrastáš v jednom z najchudobnejších štátov sveta, v Haiti.

       Ľudia tam žijú veľmi ťažko. Predstav si, že väčšina rodín nemá ani len 2 eurá na deň, a preto tam mnohé deti trpia podvýživou, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti či k vzdelaniu.

       Ako by si sa cítil, ak by si bol veľmi chorý, no nemohol by si navštíviť lekára či kúpiť si lieky proti bolesti? Alebo si skús predstaviť, že nemáš peniaze na zaplatenie poplatkov za školu a za učebnice, a tak musíš ostať doma. Nenaučíš sa čítať ani písať. Sedel by si doma bez nádeje, že si raz nájdeš dobrú prácu. Nechodil by si na krúžky ani nemal prístup k pitnej vode. Postupne by si prestal snívať o krajšom živote. Ostal by si uväznený v chudobe.

       Ale my môžeme vrátiť ľuďom nádej! Nádej na lepšiu budúcnosť. Stačí tak málo - podeliť sa. Naša škola sa rozhodla podporovať dievčatko Mercredi v rámci projektu Adopcia na diaľku. Vďaka nášmu finančnému príspevku môže Mercredi chodiť do školy a v budúcnosti získať slušné zamestnanie, a tak pomôcť svojej rodine. A nielen to. Za peniaze dostáva aj oblečenie, stravu, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť.

       Aj ty môžeš pomôcť! Túto stredu sa počas Dňa detí uskutoční zbierka pre Mercredi. Vonku na školskom dvore sa budú na teba tešiť dobrovoľníci, ktorí si pripravili zaujímavé aktivity – každú z nich môžeš absolvovať za symbolické 1 euro, ktoré potom poputuje na pomoc Mercredi. Užiješ si nielen kopec zábavy, ale ťa aj odmeníme originálnou nálepkou a čo je najdôležitejšie, urobíš skutok lásky, ktorý má nevyčísliteľnú cenu.

       Aktivity (stanovištia) na podporu Mercredi:

       1. Origami - poskladaj si niečo krásne! (Čarujeme s papierom)

       2. Staň sa kúzelníkom - škola trikov pre malých i veľkých kúzelníkov! (Každého strčíme do vrecka)

       3. Lietajúca špongia – zasiahneš, či budeš zasiahnutý? (Hod mokrou špongiou na živý cieľ)

       Každá z týchto aktivít má cenu 1 euro. Až chceš absolvovať všetky 3, potrebuješ 3 eurá (pravdaže, ak chceš prispieť vyššou sumou, budeme ti vďační). Po absolvovaní týchto aktivít dostaneš nálepku pre superhrdinu – záchranára. Ostatné aktivity, ktoré pripravujú rodičia a učitelia, nie sú súčasťou zbierky a sú zadarmo.

       Ďakujeme za nezištnú pomoc a veľkodušné srdce!

     • Burza školských tričiek
      • Burza školských tričiek

      • Oblečme sa do farieb nášho tímu!

       Máš doma zachovalé tričko s lasalliánskym logom našej školy a už si z neho vyrástol? Tak je čas posunúť ho iným deťom! Daruj tričko, ktoré ti je už malé, a urobíš tak niekomu radosť. Stačí, ak ho 1.6. vložíš do krabice, ktorá bude na teba čakať vo vestibule budovy prvého stupňa ZŠ alebo pred budovou jedálne (ak si žiakom druhého stupňa ZŠ alebo gymnázia).

       Si na škole nováčik a ešte nemáš naše školské tričko alebo potrebuješ novú veľkosť? Neváhaj a príď si vybrať to, ktoré ti sadne ako uliate! 1.6. ťa čaká v budove školy burza, kde dáme školským tričkám druhú šancu. Žiaci prvého stupňa si budú môcť vybrať vhodné tričko z krabice vo vestibule základnej školy od 1.6. do 3.6. Študenti druhého stupňa a gymnázia si môžu vhodnú veľkosť vybrať ráno pred jedálňou (1.6.) alebo počas prvej a druhej prestávky 2.6. v študovni.

       Buďme ekologickí a pomôžme si navzájom – burza lasalliánskych tričiek dáva každému príležitosť zažiariť vo farbách našej školy!

     • Turnaj vo vybíjanej dievčat
      • Turnaj vo vybíjanej dievčat

      • V piatok 27.5.2022 sa naše žiačky zúčastnili turnaja vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnili napokon len tri školy. Prvý zápas s domácou športovou školou Kalinčiakova sme prehrali, keď naše dievčatá mali pred svojimi súperkami až prílišný rešpekt. V ďalšom zápase proti ZŠ Sibírska sme už však nenechali nič na náhodu a zaslúžene sme vyhrali. Toto víťazstvo nám nakoniec zabezpečilo konečné 2. miesto v turnaji, ale žiaľ do ďalšieho kola sme nepostúpili.

     • English week
      • English week

      • V máji sa na našej škole uskutočnil jazykový kurz English week. Prišli k nám lektori z Veľkej Británie, ktorí s našimi študentami prehlbovali vášeň pre anglický jazyk. Týždeň bol úspešný a veríme, že sa to zopakuje aj budúci rok. 

     • Múzeu holokaustu
      • Múzeu holokaustu

      • Dňa 16.5. triedy tercia, IX.A, kvarta, kvinta a septima mali možnosť priblížiť si temnejšiu stránku našich dejín počas 2.sv.vojny v seredskom Múzeu holokaustu. Vďaka tejto prehliadke sme si uvedomili, za akú cenu si naši predkovia vydobyli mier a slobodu.

       Po prehliadke múzea sme absolvovali krátku prednášku v podnikovej predajni Sedita, kde sme si kúpili sladkú odmenu.

       "Každý má právo na život, radosť a lásku."

       študentky kvarty

     • Super Florbal POHÁR
      • Super Florbal POHÁR

      • Dňa 12.5.2022 sa žiaci druhého stupňa ZŠ zúčastnili florbalového turnaja - Super Florbal POHÁR.

       Aj keď sme neprehrali ani jeden zápas (1x remíza, 1x výhra), tak sme v tabuľke obsadili 2. miesto len na základe horšieho skóre. A keďže do ďalšieho kola postupuje len víťaz skupiny, tak nám neostáva nič iné len zagratulovať k postupu a tešiť sa na ďalšie súťaže.