• Novinky

     • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • Minulý týždeň naši šiestaci posilňovali svojho ducha a utužovali triedny kolektív v kláštore u bratov františkánov v Beckove. Počas troch dní absolvovali viacero tímových aktivít, sväté omše a aj prehliadku hradu Beckov, kde sa dozvedeli zaujímavosti o jeho histórii a na záver si zahrali spoločenské hry v hradnej herni. O duchovný program s postarali bratia františkáni, ktorí nám na záver ukázali aj svoju záhradu a zvieratká.

     • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • V dňoch 29. – 30. septembra sa žiaci triedy príma zúčastnili duchovno-integračného pobytu v Beckove. V tomto čase si žiaci mohli prehĺbiť svoj vzťah s Bohom prostredníctvom modlitby, svätej omše, lepšie sa spoznať a zažiť veľa nových zážitkov. Prežili sme spolu krásny čas, za ktorý sme veľmi vďační a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle

     • Testovanie pohybových predpokladov
      • Testovanie pohybových predpokladov

      • V piatok 23.9. sa na našej škole uskutočnil športový deň pre žiakov tretích ročníkov, išlo o testovanie pohybových predpokladov. Pre žiakov boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré si mohli vyskúšať. A to predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4 x 10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Žiakom sa športový deň páčil a podali skvelé výkony.

     • Noc výskumníkov
      • Noc výskumníkov

      • Piatkové  podujatie  Noc výskumníkov prilákalo do priestorov Starej tržnice študentov kvinty a sexty. Dozvedeli sa, ako je možné zviditeľniť elektrický prúd, že je IN vedieť o výskume autizmu. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali, aké je to držať v rukách chirurgické nástroje a pokúsili sa s nimi urobiť prvé stehy. Mnohých zaujal stánok, kde bolo možné nazrieť do práce laborantov testujúcich toxické účinky látok na živé organizmy. Projekty študentov, ktoré budú vystavené v blízkej budúcnosti na nástenke na treťom poschodí, vám povedia viac.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • V pondelok, 26. 9. naši učitelia pripravili pre žiakov v budove na Čachtickej celoškolský kvíz. Kolektívy tried na chodbách hľadali odpovede na zaujímavé otázky o európskych jazykoch. Hodnotila sa rýchlosť aj správnosť. Kvíz vyhrala trieda VIII. A, ktorá získala deň bez domácich úloh a sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a nadšenie!

     • Výtvarná súťaž
      • Výtvarná súťaž

      • 🌍Svetová organizácia UNESCO otvára priestor pre mladých umelcov a filmových nadšencov z celého sveta prostredníctvom súťaže s maskotom Patrimonito.

       📣Projekt Patrimonito International Storyboard Competition 2022 je založený na princípe „mladí pre mladých“ a zaoberá sa problematikou klimatických zmien a ich vplyvu na svetové dedičstvo ako celok. 

       🏅Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež vo veku od 12 do 18 rokov vytvorením vlastnoručne kresleného storyboardu. Najlepší nápad, ktorý vyberie odborná porota dostane podobu animovaného filmu a pozrieť si ho budú môcť ľudia na celom svete. 

       Informácie o súťaži: https://whc.unesco.org/en/patrimonito-2022/ a osobne u p. uč. Rusinovej

     • Otvorené hodiny CLIL
      • Otvorené hodiny CLIL

      • Milí rodičia,

       v rámci systému Clil sme si pre vás pripravili malú ukážku hodín s lektorom. Účelom videa je ukázať terajším, ale aj budúcim záujemcom ako prebieha hodina s lektorom, a tak bližšie priblížiť priebeh hodín.​​​​​​​

     • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
      • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

      • POMÔŽME SI NAVZÁJOM!

       TERMÍN: OD 5. 9. DO 9. 9. 2022

       MIESTO KONANIA: VESTIBUL (1. stupňa ZŠ/budovy GYM)

       ZBIERAME:

       • ČISTÉ A ZACHOVALÉ ŠKOLSKÉ POMÔCKY (ŠKOLSKÉ TAŠKY, PERAČNÍKY, VRECKÁ NA ÚBORY ATĎ.)
       • ÚPLNE NOVÉ POMÔCKY (ZOŠITY, PÍSACIE A VÝTVARNÉ POTREBY A POD.)

       POMOC POPUTUJE TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ – RODINÁM V NÚDZI. ĎAKUJEME!

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
      • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

      •  

       Poplatok za nákup potravín:

       • žiak 1. stupňa: 1,21 € za obed – klasická strava, 1,46 € za obed – diétna strava
       • žiak 2. stupňa: 1,30 € za obed – klasická strava, 1,56 € za obed – diétna strava
       • žiak 3. stupňa: 1,41 € za obed – klasická strava, 1,69 € za obed – diétna strava

       Režijné náklady: 0,50 € za obed

       Spôsob úhrady:

       • bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo: IBAN: SK2102000000000134230012
       • zaplatenie hotovosti na sekretariáte školy

       Úhrada poplatku:

       • vždy do 25. dňa mesiaca (napr. za september do 25. septembra)

       Odhlásiť sa zo stravovania na daný deň je možné najneskôr ráno do 8:00 hod. cez Edupage.

       Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022

       • 8:30 – nástup žiakov a študentov SŠDLS do školy, stretnutie v príslušných triedach. Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia spolu s rodičmi na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). 

       • 9:30 sv. omše: 1. – 7. ročník v dolnom kostole (cintorín), 8.-9. ročník + gymnázium v hornom kostole (Alstrova). 

       • Obedy sa v tento deň nevydávajú.

       • ŠKD funguje len do 14:00 (od 6.9. v bežnom režime). 

       • Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B bude po sv. omši v príslušnýchtriedach (max. do 12:00). 

       • Prihlasovanie do školskej jedálne (povinné aj pre vlaňajších stravníkov) formou: online cez modul prihlasovanie do 5.9. 8:00 hod. Začiatok stravovania je 6.9. 

       • Odhlásenie stravy je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť). Všetci žiaci majú používať čipové karty pri výdaji obeda.  

       • Úvodné rodičovské aktívy sú plánované na 13.9. (I.stupeň ZŠ - 16.00, II.stupeň ZŠ a GYM - 17.00) 

       • Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti! 

     • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐
      • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐

      • Na záver tohto školského roka sa vôbec po prvý raz na našej škole odohrali športové dni.

       V pondelok a utorok sa proti sebe postavili tímy tried 2. stupňa ZŠ, gymnázia a tím učiteľov. Družstvá si zmerali sily v 5 športoch - vo vybíjanej, futbale, basketbale, florbale a volejbale. Športové dni sa niesli v duchu zábavy, nadšenia a kvalitných športových výkonov.

       Oceňujeme odhodlanie všetkých zúčastnených a zvlášť blahoželáme víťazom. 👏👏👏

       Veríme, že v budúcnosti sa pri podobnej udalosti opäť zídeme a s radosťou si zašportujeme.

     • De La Salle pomáha Haiti 😀
      • De La Salle pomáha Haiti 😀

      • Aj tento rok podporíme Mercredi z Haiti v rámci projektu Adopcia na diaľku.

       Len vďaka vám, štedrým darcom, sa nám podarilo vyzbierať spolu 516 EURĎakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili na 1. stupni počas Dňa detí alebo 28. 6. počas "palacinkovej výzvy". Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí napiekli palacinky a priniesli skvelé džemy či Nutellu, a tiež dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas oboch dní zbierky.

       Pomáhať nás baví! 😀😃😉

       Ďakujeme! 👏👏👏