• Novinky

     • Otvorené hodiny CLIL
      • Otvorené hodiny CLIL

      • Milí rodičia,

       v rámci systému Clil sme si pre vás pripravili malú ukážku hodín s lektorom. Účelom videa je ukázať terajším, ale aj budúcim záujemcom ako prebieha hodina s lektorom, a tak bližšie priblížiť priebeh hodín.​​​​​​​

     • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
      • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

      • POMÔŽME SI NAVZÁJOM!

       TERMÍN: OD 5. 9. DO 9. 9. 2022

       MIESTO KONANIA: VESTIBUL (1. stupňa ZŠ/budovy GYM)

       ZBIERAME:

       • ČISTÉ A ZACHOVALÉ ŠKOLSKÉ POMÔCKY (ŠKOLSKÉ TAŠKY, PERAČNÍKY, VRECKÁ NA ÚBORY ATĎ.)
       • ÚPLNE NOVÉ POMÔCKY (ZOŠITY, PÍSACIE A VÝTVARNÉ POTREBY A POD.)

       POMOC POPUTUJE TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ – RODINÁM V NÚDZI. ĎAKUJEME!

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
      • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

      •  

       Poplatok za nákup potravín:

       • žiak 1. stupňa: 1,21 € za obed – klasická strava, 1,46 € za obed – diétna strava
       • žiak 2. stupňa: 1,30 € za obed – klasická strava, 1,56 € za obed – diétna strava
       • žiak 3. stupňa: 1,41 € za obed – klasická strava, 1,69 € za obed – diétna strava

       Režijné náklady: 0,50 € za obed

       Spôsob úhrady:

       • bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo: IBAN: SK2102000000000134230012
       • zaplatenie hotovosti na sekretariáte školy

       Úhrada poplatku:

       • vždy do 25. dňa mesiaca (napr. za september do 25. septembra)

       Odhlásiť sa zo stravovania na daný deň je možné najneskôr ráno do 8:00 hod. cez Edupage.

       Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022

       • 8:30 – nástup žiakov a študentov SŠDLS do školy, stretnutie v príslušných triedach. Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia spolu s rodičmi na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). 

       • 9:30 sv. omše: 1. – 7. ročník v dolnom kostole (cintorín), 8.-9. ročník + gymnázium v hornom kostole (Alstrova). 

       • Obedy sa v tento deň nevydávajú.

       • ŠKD funguje len do 14:00 (od 6.9. v bežnom režime). 

       • Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B bude po sv. omši v príslušnýchtriedach (max. do 12:00). 

       • Prihlasovanie do školskej jedálne (povinné aj pre vlaňajších stravníkov) formou: online cez modul prihlasovanie do 5.9. 8:00 hod. Začiatok stravovania je 6.9. 

       • Odhlásenie stravy je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť). Všetci žiaci majú používať čipové karty pri výdaji obeda.  

       • Úvodné rodičovské aktívy sú plánované na 13.9. (I.stupeň ZŠ - 16.00, II.stupeň ZŠ a GYM - 17.00) 

       • Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti! 

     • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐
      • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐

      • Na záver tohto školského roka sa vôbec po prvý raz na našej škole odohrali športové dni.

       V pondelok a utorok sa proti sebe postavili tímy tried 2. stupňa ZŠ, gymnázia a tím učiteľov. Družstvá si zmerali sily v 5 športoch - vo vybíjanej, futbale, basketbale, florbale a volejbale. Športové dni sa niesli v duchu zábavy, nadšenia a kvalitných športových výkonov.

       Oceňujeme odhodlanie všetkých zúčastnených a zvlášť blahoželáme víťazom. 👏👏👏

       Veríme, že v budúcnosti sa pri podobnej udalosti opäť zídeme a s radosťou si zašportujeme.

     • De La Salle pomáha Haiti 😀
      • De La Salle pomáha Haiti 😀

      • Aj tento rok podporíme Mercredi z Haiti v rámci projektu Adopcia na diaľku.

       Len vďaka vám, štedrým darcom, sa nám podarilo vyzbierať spolu 516 EURĎakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili na 1. stupni počas Dňa detí alebo 28. 6. počas "palacinkovej výzvy". Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí napiekli palacinky a priniesli skvelé džemy či Nutellu, a tiež dobrovoľníkom, ktorí pomáhali počas oboch dní zbierky.

       Pomáhať nás baví! 😀😃😉

       Ďakujeme! 👏👏👏

     • Púť detí do Marianky 🌼🌼🌼
      • Púť detí do Marianky 🌼🌼🌼

      • 28.5.2022 opäť po dvoch rokoch sme s našimi žiakmi, rodičmi a súrodencami spoločne putovali ako veľká lasalliánska rodina do Marianky. Téma tohtoročnej celodiecéznej púte detí bola Panna Mária kráľovná pokoja. Deti dostali Pútničkov (preukaz pútnika)a počas putovania plnili 3 úlohy: 15 minúť ísť potichu, vymeniť si batoh, pomodliť sa ruženec. My sme si pridali i modlitbu za pokoj, ktorú sme sa pomodlili z obrázka sv. Františka, ktorý deti dostali za odmenu aj s cukríkom. V Marianke sme sa pomodlili modlitbu pútnika a aj za ukončenie vojny na Ukrajine, odovzdali obetné dary (zubné kefky pre Ukrajincov) a dobrovoľný príspevok. Zúčastnili sme sa štyroch  katechéz, za ktoré deti získavali do Pútničkov pečiatky a za všetky splnené úlohy dostali od organizátorov nálepku a odznak pútnika. Ako občerstvenie nám pripravili chutné jahody, jablká a ochutenú vodu. Vrcholom celej púte bola sv. omša s pánom arcibiskupom  Stanislavom Zvolenským. Odchádzali sme plní zážitkov.

       Mgr. Judita Klubníková

     • Hvezdáreň a Planetárium Brno – 3.A a 3.B 🌜🌞✨
      • Hvezdáreň a Planetárium Brno – 3.A a 3.B 🌜🌞✨

      • 13. júna sa naši tretiaci vydali na dobrodružnú cestu za Kúzelným glóbusom.

       Dozvedeli  sa, prečo sa strieda deň a noc, že sa rok delí na štyri ročné obdobia, že sezónne zmeny ku svojej existencii potrebujú ako živočíchy, tak aj rastliny. Z obchodu sme si odniesli krásne suveníry a vyskúšali si napríklad aj taký Lunochod. 😊

     • Kľuč od pevnosti 2022 🏰 Stará Ľubovňa
      • Kľuč od pevnosti 2022 🏰 Stará Ľubovňa

      • V dňoch 9. - 12. 6. 2022 sa naši žiaci Juraj Čechvala, Matúš Porázik, Anastázia Belayová a Karolína Hrabovská s kapitánom bratom Matejom, zúčastnili celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Kľúč od pevnosti Boyard v Starej Ľubovni. Absolvovali trinásť disciplín, ktoré boli skúškami fyzickej pripravenosti, sily i zručnosti ako napríklad lezenie cez pavučinu, živý koberec, hádanka od otca Furata, prenášanie vedier, lezenie do studne a mnoho ďalších. A úspešne sa im podarilo získať 3. miesto! 👏👏👏

       Celý výletík si mimoriadne užili, poprezerali si okolie, zašli aj za hranice do Poľska, získali mnoho nových známostí a už sa tešia ako si budú môcť zabojovať aj takto o rok!

       Karolina H., sexta

     • Račianska olympiáda 2022 😃⚽⛹🏅🏐😃
      • Račianska olympiáda 2022 😃⚽⛹🏅🏐😃

      • Dňa 10.6.2022 sme sa zúčastnili Račianskej olympiády, ktorá sa konala na ZŠ Tbiliská. Súťažilo sa vo futbale, streetballe a atletike (šprint na 60 m chlapci aj dievčatá, skok do diaľky chlapcov aj dievčat, beh na 600 m dievčatá, beh na 1000 m chlapci a zmiešaná štafeta). Vo futbale naše nižšie gymnázium obsadilo pekné druhé miesto. Žiaľ, v streetballe sa nám až tak nedarilo a skončili sme predposlední. Z atletických disciplín stojí za zmienku hlavne skok do diaľky kde sa na 1. mieste umiestnil náš žiak zo 7. triedy R. Pajdlhauser a na 2. mieste skončil žiak 8. triedy M. Pira. V šprinte na 60 m F. Šimko z tercie obsadil pekné 3. miesto. V behu na 1000 m F. Kutny (tercia) skončil druhý a R. Pajdlhauser (7.A) tretí. Z dievčat sa naše žiačky E. Šedíková (tercia) a E. Knapová (tercia) umiestnili v šprinte na 60 m na 3. mieste. Blahoželáme a sme hrdí na všetkých zúčastnených!

     • Debata s príslušníkmi policajného zboru 🚔
      • Debata s príslušníkmi policajného zboru 🚔

      • Lepšia je prevencia ako riešenie problémov – preto sme radi, že sme mohli pozvať odborníkov z policajného zboru na prednášku s témou „šikana“. Žiaci sa okrem iného naučili rozlišovať aj medzi pojmami priestupok a trestný čin. Veríme, že aj vďaka informáciám z tejto prednášky vyrastú z našich žiakov uvedomelí dospelí ľudia, ktorí sa vždy budú vedieť správne zachovať v situáciách, kedy uvidia, že sa v ich okolí deje krivda.

     • The New York Times ocenili talent študentiek našej školy!
      • The New York Times ocenili talent študentiek našej školy!

      • The New York Times patria k najprestížnejším a najstarším vydavateľstvám na svete. O ich úrovni vypovedá aj fakt, že prestížnu Pulitzerovu cenu získali 132 x, viac než akýkoľvek iný vydavateľ.

       The New York Times každý mesiac organizujú rôznorodé súťaže pre študentov z celého sveta, pozrite na stránke Contests - The New York Times (nytimes.com). Podporujú hlavne čitateľskú gramotnosť, slovnú zásobu a kreativitu študentov.

       Plagát k jednej zo súťaží Word Field Notes našich študentiek triedy SeptimaLucky Červenkovej a Ninky Gašparíkovej zaujal The New York Times tak veľmi, že ho uverejnili medzi najlepšími výtvormi hneď na začiatku strany, mimochodom, s názvom našej školy.

       Blahoželáme talentovaným dievčatám! 👏👏👏

       Iveta Divoková

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • Do Olympiády kritického myslenia sa zapojilo 1884 študentov zo 140 škôl z celého Slovenska. V Bratislavskom kraji získal prvenstvo náš talentovaný študent Richard Abel a prebojoval sa tak medzi 40 najlepších študentov z ôsmich krajov. Richard sa v dňoch 9.-10.6.2022 zúčastnil veľkého celoštátneho finále.

       Richard najskôr absolvoval 90 minútový online test, po ktorom prezentoval svoju prichystanú argumentačnú reč na tému "Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši 15 rokov." Olympiádu kritického myslenia rozhodovala odborná porota v tomto zložení: Ondrej Schütz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie, Emília Sičáková-Beblavá, profesorka UK, Jana Krescanko Dibáková, moderátorka TV JOJ, Jakub Goda, poradca prezidentky SR, Veronika Hincová Frankovská, www.demagog.sk, Peter Jančárik, www.konspiratori.sk.

       Ďakujeme Richard za skvelú reprezentáciu školy a tešíme sa na tvoje ďalšie úspechy!