• Novinky

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Dňa 1.marca 2023 sa na 1.stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
       Každoročne je o túto súťaž veľký záujem. V kategórii prózy zvíťazil Jakub Mišík z 2.A a v kategórii poézie Márína Vaníčková zo 4.B. Obaja žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole 13.3.2023. Držíme im palce!

     • Pôstna zbierka
      • Pôstna zbierka

      • Pôstna zbierka

       pre útulok svätej Lujzy de Marillac

       a azylový domov Sestier Matky Terezy v Bratislave

       Ako pomáhame
       Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubytovanie, stravu, ošatenie, hygienu, sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvo. Útulok a azylový domov sú určené pre ľudí bez domova, ktorí majú zlý zdravotný stav, sú v rekonvalescencii, alebo majú telesné obmedzenie. Do obidvoch zariadení prichádzajú klienti s rôznymi chorobami priamo z ulice alebo po prepustení z nemocnice, ktorí sa o seba na ulici nedokážu sami postarať.

       Čo radi prijmeme

       Jedlo: konzervy, džemy, čokoládové nátierky, sirupy, čaj, kávu, trvanlivé mlieko a potraviny.

       Hygienické a čistiace potreby, kozmetiku.

       Pánské oblečenie a obuv.

       Deky, uteráky a posteľnú bielizeň.

       Vaše dary vložte prosím do pripravených košov vo vestibule v obidvoch budovách našich škôl

        

       Zbierka bude prebiehať od 1.3.2023 do 30.3.2023

     • Odmena pre víťazov
      • Odmena pre víťazov

      • Výhercovia okresných a krajských kôl rôznych olympiád dostali za úspešnú reprezentáciu školy odmenu aj od pána riaditeľa. Ešte raz blahoželáme Terezke Šaranovej, Barborke Kavackej, Richardovi Dolinskému a Matejovi Dulíkovi. 

     • Máme postup do celoslovenského kola Olympiády vo FJ !
      • Máme postup do celoslovenského kola Olympiády vo FJ !

      • Dňa 6.2.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku na Gymnáziu Metodova. Úspešne nás reprezentovali dvaja študenti. Matej Dulík z triedy Sexta obsadil v kategórii 2A krásne 4.miesto a Barborka Kavacká z triedy Tercia vyhrala vo svojej kategórii 1.miesto a postúpila do celoslovenského kola. Našim študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Barborke budeme držať palce v celoslovenskom kole.

                             Merci !

     • Majstrovstvá Slovenska v šachu
      • Majstrovstvá Slovenska v šachu

      • Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR organizoval otvorené Majstrovstvá Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev študentov a žiakov v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Martin Srnák, Tomáš Kajan, Filip Šimko a Ema Mária Veleg. Sme na nich hrdí, že z 82 škôl celého Slovenska sa prebojovali na 24. miesto. 

     • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády
      • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády

      • Dňa 08.02.2023 sa naši múdri žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii E získal fantastické 1. miesto žiak zo VII.A Richard Dolinský. Riško, srdečne gratulujeme a držíme ti palce v krajskom kole! :-)

     • Ukončenie 1. polroka
      • Ukončenie 1. polroka

      • Ani polročné prázdniny nám nechýbajú, veď aj v škole vieme príjemne osláviť ukončenie klasifikácie. Pozrite si v našej galérii ako si naši žiaci zvedavo obzerajú polročné výpisy, akí sú hrdí na pochvaly a koľko zábavy si vedia užiť.

     • ..a Slovo bolo u Boha...
      • ..a Slovo bolo u Boha...

      • Opäť sme siahli na medailové priečky! Fanúšičky prednesu umeleckého textu sa zúčastnili recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., kde získali 2 ocenenia: Sarah Pundir (Kvarta) obsadila 2. miesto a Klára Torkošová (6.A) sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme!

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Na konci januára sa žiaci tried 8.A, 8.B a Sexta úspešne zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mýto po Ďumbierom. Počas týždňa ich privítalo nádherné počasie a výborné lyžiarske podmienky, čo parádne využili všetci lyžiari od začiatočníkov až po pokročilých. V polovici týždňa im lyžovačku spestril výlet do Banskej Bystrice, kde si každý mohol prísť na to svoje, či už nakupovaním v nákupnom centre, alebo plávaním a relaxovaním v aquaparku. V priebehu týždňa sa naši žiaci mohli zúčastniť aj pingpongového turnaja vedeného pánom učiteľom Štefaničkom a vybojovať si víťazstvom sladkú odmenu (gratulujeme víťazovi aj všetkým zúčastneným). Týždeň plný zábavy a snehu si všetci náramne užili a každému priniesol spomienky, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu a organizáciu lyžiarskeho výcviku. 

       Matej Dulík, sexta

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Ekologické zmýšľanie sme na 1. stupni ZŠ podporili súťažou v zbere papiera. Najväčší rekord padol u najmenších detí a žiaci 1.B dostali za odmenu pizzu. Ďakujeme všetkým triedam za snahu a povzbudzujeme v odhodlaní triediť odpad.

        

        

     • UČITEĽ POLROKA
      • UČITEĽ POLROKA

      • S radosťou Vám oznamujeme, že víťazom študentskej ankety "Učiteľ polroka" sa stal pán učiteľ Milan Zozom. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme všetkým učiteľom za ich prácu v priebehu tohto polroka!

       Žiacka školská rada

     • Víťazi šachového turnaja
      • Víťazi šachového turnaja

      • V utorok 24. 1. 2023 sa žiaci nižšieho gymnázia a žiaci základnej školy zúčastnili šachového turnaja "Račianska veža". Toto podujatie už dlhoročne organizuje Mestská časť Bratislava-Rača spoločne so Šachovým klubom Krasňany v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Mladí šachisti hrali na 7 kôl a traja najúspešnejší súťažiaci boli odmenení peknými cenami. Našim žiakom sa mimoriadne darilo.

       Filip Šimko z triedy Kvarta si vybojoval prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Kajan z rovnakej triedy. Naše gymnázium sa taktiež stalo najúspešnejšou školou turnaja.

     • Úspechy v jazykových olympiádach
      • Úspechy v jazykových olympiádach

      • Zo súťažiacich v okresnom kole nemeckej a anglickej olympiády skončili na 1. mieste Simona Mendel a Tereza Šaranová. Obe dievčatá postupujú do krajského kola a budú ďalej reprezentovať našu školu. Ste super! 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 17.1. sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Z každej triedy súťažili trojčlenné tímy, ktorým ďakujeme za účasť. Ich pracovné nasadenie si môžete pozrieť v našej galérii.

       VYHODNOTENIE:

       2. stupeň ZŠ

       1. miesto VIII.trieda dievčatá (Ester Grochová, Lucia Hašová, Karin Krchová)

       2. miesto VIII.A chlapci (Sebastián Bobovský, Fabián Stacho, Adam Kajan)

       3. miesto VIII.B chlapci (Marek Mihalík, Matúš Páleník, Dominik Pažitný)

       Nižšie gymnázium

       1. miesto tercia dievčatá (Barbora Kavacká, Hanka Mrázová, Laura Hincová)

       2. miesto tercia chlapci (Martin Ziman, Filip Rompf, Drahomír Oujezdský)

       3. miesto kvarta 1 (Sarah Pundir, Ján Pažitný, Matej Pribula)

       Vyššie gymnázium

       1. miesto sexta dievčatá (Anett Hauptvogel, Aneta Oujezdská, Nina Turiaková)

       2. miesto sexta chlapci (Richard Abel, Richard Németh, Matej Dulík)

       3. miesto septima chlapci (Jozef Turóci, Juraj Čechvala, Adam Taufer)

        

     • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc
      • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc

      • Minulý týždeň sa vyhodnotila celoškolská výtvarná súťaž Anjel Vianoc, v ktorej ste mali možnosť hlasovať prostredníctvom sociálnej siete. Ceny sú odovzdané a výhercom srdečne blahoželáme! 

       Výhercovia:

       1. stupeň ZŠ 

              1.  Natália Hargašová 1.B.

              2.  Ľudmilka Drotovánová 2.A.

              3.  Katka Drotovánová 2.A.

        

       špeciálne ocenenie učiteľov - Tomáško Hauptvogel 2.A. 

        

             2. stupeň ZŠ a vyššie gymnázium 

        

             1. Karin Bakičová V.B.

             2. a 3. miesto - Natália Šimorová 5.A. + Matúš Karel trieda Príma

     • Koncert Fidlikanti
      • Koncert Fidlikanti

      • Dňa 13.1.2023 k nám zavítala hudobná skupina Fidlikanti. Na hudobnom koncerte si žiaci 1. stupňa spolu s muzikantmi zaspievali ich najväčšie hity, rovnako aj veselé ľudové pesničky. Žiaci mali príležitosť spoznať rôzne slovenské ľudové hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu, píšťalky a cimbal. Na záver sa spolu s hudobníkmi naučili tanec, ktorý si spoločne zatancovali. Hudobný koncert sme si všetci veľmi užili.