• Novinky

     • Majstrovstvá Slovenska v šachu
      • Majstrovstvá Slovenska v šachu

      • Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR organizoval otvorené Majstrovstvá Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev študentov a žiakov v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Martin Srnák, Tomáš Kajan, Filip Šimko a Ema Mária Veleg. Sme na nich hrdí, že z 82 škôl celého Slovenska sa prebojovali na 24. miesto. 

     • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády
      • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády

      • Dňa 08.02.2023 sa naši múdri žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii E získal fantastické 1. miesto žiak zo VII.A Richard Dolinský. Riško, srdečne gratulujeme a držíme ti palce v krajskom kole! :-)

     • Ukončenie 1. polroka
      • Ukončenie 1. polroka

      • Ani polročné prázdniny nám nechýbajú, veď aj v škole vieme príjemne osláviť ukončenie klasifikácie. Pozrite si v našej galérii ako si naši žiaci zvedavo obzerajú polročné výpisy, akí sú hrdí na pochvaly a koľko zábavy si vedia užiť.

     • ..a Slovo bolo u Boha...
      • ..a Slovo bolo u Boha...

      • Opäť sme siahli na medailové priečky! Fanúšičky prednesu umeleckého textu sa zúčastnili recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., kde získali 2 ocenenia: Sarah Pundir (Kvarta) obsadila 2. miesto a Klára Torkošová (6.A) sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme!

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Na konci januára sa žiaci tried 8.A, 8.B a Sexta úspešne zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mýto po Ďumbierom. Počas týždňa ich privítalo nádherné počasie a výborné lyžiarske podmienky, čo parádne využili všetci lyžiari od začiatočníkov až po pokročilých. V polovici týždňa im lyžovačku spestril výlet do Banskej Bystrice, kde si každý mohol prísť na to svoje, či už nakupovaním v nákupnom centre, alebo plávaním a relaxovaním v aquaparku. V priebehu týždňa sa naši žiaci mohli zúčastniť aj pingpongového turnaja vedeného pánom učiteľom Štefaničkom a vybojovať si víťazstvom sladkú odmenu (gratulujeme víťazovi aj všetkým zúčastneným). Týždeň plný zábavy a snehu si všetci náramne užili a každému priniesol spomienky, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu a organizáciu lyžiarskeho výcviku. 

       Matej Dulík, sexta

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Ekologické zmýšľanie sme na 1. stupni ZŠ podporili súťažou v zbere papiera. Najväčší rekord padol u najmenších detí a žiaci 1.B dostali za odmenu pizzu. Ďakujeme všetkým triedam za snahu a povzbudzujeme v odhodlaní triediť odpad.

        

        

     • UČITEĽ POLROKA
      • UČITEĽ POLROKA

      • S radosťou Vám oznamujeme, že víťazom študentskej ankety "Učiteľ polroka" sa stal pán učiteľ Milan Zozom. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme všetkým učiteľom za ich prácu v priebehu tohto polroka!

       Žiacka školská rada

     • Víťazi šachového turnaja
      • Víťazi šachového turnaja

      • V utorok 24. 1. 2023 sa žiaci nižšieho gymnázia a žiaci základnej školy zúčastnili šachového turnaja "Račianska veža". Toto podujatie už dlhoročne organizuje Mestská časť Bratislava-Rača spoločne so Šachovým klubom Krasňany v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Mladí šachisti hrali na 7 kôl a traja najúspešnejší súťažiaci boli odmenení peknými cenami. Našim žiakom sa mimoriadne darilo.

       Filip Šimko z triedy Kvarta si vybojoval prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Kajan z rovnakej triedy. Naše gymnázium sa taktiež stalo najúspešnejšou školou turnaja.

     • Úspechy v jazykových olympiádach
      • Úspechy v jazykových olympiádach

      • Zo súťažiacich v okresnom kole nemeckej a anglickej olympiády skončili na 1. mieste Simona Mendel a Tereza Šaranová. Obe dievčatá postupujú do krajského kola a budú ďalej reprezentovať našu školu. Ste super! 

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 17.1. sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Z každej triedy súťažili trojčlenné tímy, ktorým ďakujeme za účasť. Ich pracovné nasadenie si môžete pozrieť v našej galérii.

       VYHODNOTENIE:

       2. stupeň ZŠ

       1. miesto VIII.trieda dievčatá (Ester Grochová, Lucia Hašová, Karin Krchová)

       2. miesto VIII.A chlapci (Sebastián Bobovský, Fabián Stacho, Adam Kajan)

       3. miesto VIII.B chlapci (Marek Mihalík, Matúš Páleník, Dominik Pažitný)

       Nižšie gymnázium

       1. miesto tercia dievčatá (Barbora Kavacká, Hanka Mrázová, Laura Hincová)

       2. miesto tercia chlapci (Martin Ziman, Filip Rompf, Drahomír Oujezdský)

       3. miesto kvarta 1 (Sarah Pundir, Ján Pažitný, Matej Pribula)

       Vyššie gymnázium

       1. miesto sexta dievčatá (Anett Hauptvogel, Aneta Oujezdská, Nina Turiaková)

       2. miesto sexta chlapci (Richard Abel, Richard Németh, Matej Dulík)

       3. miesto septima chlapci (Jozef Turóci, Juraj Čechvala, Adam Taufer)

        

     • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc
      • Vyhodnotenie súťaže anjel Vianoc

      • Minulý týždeň sa vyhodnotila celoškolská výtvarná súťaž Anjel Vianoc, v ktorej ste mali možnosť hlasovať prostredníctvom sociálnej siete. Ceny sú odovzdané a výhercom srdečne blahoželáme! 

       Výhercovia:

       1. stupeň ZŠ 

              1.  Natália Hargašová 1.B.

              2.  Ľudmilka Drotovánová 2.A.

              3.  Katka Drotovánová 2.A.

        

       špeciálne ocenenie učiteľov - Tomáško Hauptvogel 2.A. 

        

             2. stupeň ZŠ a vyššie gymnázium 

        

             1. Karin Bakičová V.B.

             2. a 3. miesto - Natália Šimorová 5.A. + Matúš Karel trieda Príma

     • Koncert Fidlikanti
      • Koncert Fidlikanti

      • Dňa 13.1.2023 k nám zavítala hudobná skupina Fidlikanti. Na hudobnom koncerte si žiaci 1. stupňa spolu s muzikantmi zaspievali ich najväčšie hity, rovnako aj veselé ľudové pesničky. Žiaci mali príležitosť spoznať rôzne slovenské ľudové hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu, píšťalky a cimbal. Na záver sa spolu s hudobníkmi naučili tanec, ktorý si spoločne zatancovali. Hudobný koncert sme si všetci veľmi užili.

     • Trojkráľové požehnanie školy
      • Trojkráľové požehnanie školy

      • Začiatkom januára navštívil každú triedu kňaz a posvätil spoločné priestory, ako aj prítomných pokropením svätenou vodou. Spoločne modlitbou prosili o posilu do ďalších dní v nasledujúcom kalendárnom roku. Túto pobožnosť bude žiakom pripomínať nápis kriedou na dverách tried. Jeho skratky C+M+B znamenajú Christus Mansionem Benedicat, po slovensky: Kristus nech žehná tento dom.

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • V novembri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády. Postupujúcimi do okresného kola sa stali Emma Humeníková zo sekundy, Lukáš Szabó z 8.A, Simona Mendel a Sarah Pundir z kvarty a Tereza Šaranová z kvinty. Srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce v ďalšom kole! Good luck! 

     • Školské kolo francúzskej olympiády
      • Školské kolo francúzskej olympiády

      • Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo francúzskej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1B a 2A.

       Víťazmi sa stali: Barbora Kavacká /Tercia/ a Matej Dulík /Sexta/.

       Víťazom srdečne blahoželáme !