• Novinky

     • Rozvojový projekt „ČÍTAME PRE RADOSŤ"
      • Rozvojový projekt „ČÍTAME PRE RADOSŤ"

      • Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo projekt „Čítame pre radosť“, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Podporili nás sumou 1000€, vďaka ktorej  sme v našej škole doplnili triedne knižnice na I. stupni.

       Hlavným cieľom bolo posilniť u mladších žiakov pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu zriadením triednych knižníc.

       Do knižníc boli vybrané rôzne tituly podľa veku žiakov, ich záľub a odporúčaní tak, aby pôsobili pre deti lákavo a boli pre nich dostupné. Deti tak môžu čas s knihou tráviť v príjemnom prostredí v škole, ale zároveň si ju môžu vziať domov a čítať.

        

     • Biblická olympiáda - dekanátne kolo
      • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

      • Dňa 21.3.2024 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Bola to pre nás veľmi milá skúsenosť. Začali sme ráno sv. omšou v Dóme sv. Martina, kde nás veľmi milo privítal školský dekan pre cirkevné školy a zároveň dómsky farár o. Peter Slepčan. V homílii vyzdvihol význam Božieho Slova v živote kresťana a zároveň účastníkom pripomenul, že nie je dôležité vyhrať ale čítať a uplatňovať Božie Slovo v každodennom živote pod vedením Panny Márie. Po sv. omši sme sa presunuli do Martinea, kde na nás čakali testové úlohy. Súťažilo sa v piatich kolách. Po ukončení písania každý tím predstavil svoju školu a taktiku, ktorú uplatnil pri príprave. Atmosféra bola veľmi milá a priateľská. Možnosť reprezentovať našu školu na tomto dekanátnom kole bola pre nás veľká česť. Vytvorili sme pekný kolektív, ktorý sa dokázal popasovať aj s ťažšími úlohami. Najdôležitejšie je však to, že Božie Slovo sa nás dotklo a zmenilo naše vnútro. S druhým miestom sme spokojní a touto cestou by sme chceli pogratulovať víťazom z Gymnázia Matky Alexie. Dúfame, že v ďalšom roku sa nám podarí zrealizovať postup do diecézneho kola.

       Študenti z Kvarty: Damian Hauptvogel, Drahomír Oujezdský, Martin Ziman

     • Chemická olympiáda - okresné kolo
      • Chemická olympiáda - okresné kolo

      • Ďakujeme tímu chemikov z kvarty za reprezentáciu školy v okresnom kole chemickej olympiády v kategórii D.

       Barborka Kavacká obsadila víťaznú 3. priečku, Filip Rompf, Drahomír Oujezdský, Samuel Šimor a Sofia Maxima Maar boli úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme im k postupu do krajského kola.

     • Pozvánka na krížovú cestu
      • Pozvánka na krížovú cestu

      • Pozývame Vás na dramatizovanú krížovú cestu, ktorú sa spolu pomodlíme v nedeľu, 24.3. o 15:00 hod v dolnom kostole (na cintoríne). Účinkovať budú žiaci 1. stupňa.

     • Výstava drevených hračiek
      • Výstava drevených hračiek

      • Dňa 16.2.2024 sa triedy 3.A a 2.A zúčastnili výstavy drevených hračiek. Žiaci spoznali rôzne druhy dreva. Zistili, že drevo sa odlišuje štruktúrou, vlastnosťami, sfarbením aj využitím. V neposlednom rade mali možnosť si drevené hračky vyskúšať, a tak rozvíjať kognitívne schopnosti.

     • Hviezdoslavov Kubín očami súťažiaceho
      • Hviezdoslavov Kubín očami súťažiaceho

      •  

       Hviezdoslavov Kubín je súťaž pomenovaná po slávnom spisovateľovi Pavlovi Orsághovi Hviezdoslavovi. Je to celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy.

       Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal v roku 1954. Súťaž funguje vo viacerých kolách: školské, okresné a krajské kolá. Organizujú ich školy, centrá voľného času, osvetové a kultúrne strediská.

       Dňa 22.2. a 23.2. 2024 sa aj na našej škole uskutočnila táto súťaž a aj ja som patril medzi recitátorov.

       V porote hodnotili pani učiteľka Iveta Hudecová, Lenka Šutovcová a Anna Valkovičová pre 2.- 4.ročník a p. uč. Ľubica Ivančíková a p. uč. Lýdia Čeledová pre 1.ročník. Dokopy sa súťaže zúčastnilo viac ako 40 súťažiacich.

       Dovoľte mi povedať pár slov ako recitátorovi. Z celej akcie som mal skvelý pocit! Keď som si vypočul ostatné texty, tak sa moja nervozita trochu znížila. Výsledky ma osobne veľmi prekvapili, z toho hľadiska, že som sa umiestnil na 3. mieste. Ocenili nás diplomami a krásnymi knihami. Tí, ktorí nezískali umiestnenie, tiež dostali malý darček a účastnícky diplom. Veľmi rád by som si to zopakoval aj o rok!

       Hviezdoslavov Kubín je úžasná príležitosť pre všetkých, ktorí majú radi literatúru a chcú druhých potešiť svojím „hereckým“ talentom.

       Zvláštnou kategóriou boli prváčikovia, ktorí sa zúčastnili motivačne, bez možnosti postúpiť do okresu. Táto kategória vznikla iba z iniciatívy našich prváckych pani učiteliek, p. uč. Ľubky Ivančíkovej a p. uč. Lýdie Čeledovej, za čo im patrí veľká vďaka. Poďakovanie iste patrí aj pani učiteľkám Ivetke Hudecovej a pani učiteľke Lenke Šutovcovej, ktoré svojich žiakov vedú ku vzťahu k poézii i próze.

       Tu vám ponúkame mená všetkým umiestnených a zopár milých fotografií.

        

       1.ročník:

       Poézia:

       1.Pavol Novák, 1.A

       2. Andrej Sember, 1.B

       3.Samuel Svetlák, 1.A a Lucia Vrabcová, 1.B

       Próza:

       1.Dorota Mišíková, 1.B

       2. Viliam Valkovič, 1.A

       2.- 4.ročník:

       Poézia:

       1. Daniel Doležal, 3.A
       2. Jakub Keračík, 2.A
       3. Zuzana Bubnášová, 4.B a Michal Helcman 4.A
       1. miesto, bez diplomu, ocenení knihou Lea Illešová a Eliáš Groch, 2.A)

       Próza:

       1. Ján Nagy, 3.A
       2. Liliana Huorková, 4.B
       3. Elena Lukáčová, 3.A

       (4.miesto, bez diplomu, ocenená knihou, Anna Bobovská, 3.A)

        

       Napísal: Michal Helcman 4.A, upravila Anna Valkovičová

     • Na našej škole sa konal Valentínsky ples!
      • Na našej škole sa konal Valentínsky ples!

      • V piatok, 9. 2. 2024, naša telocvičňa ožila tancom. Študenti vyššieho gymnázia a trieda Kvarta sa spoločne zabávali. Najväčší úspech večera zožal belgický tanec, ktorý niekoľkokrát prinútil vstať zo stoličky aj tých najostýchavejších. Zo stoličiek vylákala všetkých aj súťažná ochutnávka koláčov, ktoré upiekli samotní študenti. Nemohol chýbať ani stoličkový tanec, tombola či voľba kráľa a kráľovnej plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a vytvorili skvelú atmosféru!

       Za organizáciu plesu ďakujeme študentkám z Oktávy a Septimy + p. učiteľkám Jurdovej a Stanovej.

     • Dejepisná olympiáda, okresné kolo
      • Dejepisná olympiáda, okresné kolo

      • Dňa 5.2. sa naši žiaci zúčastnili dejepisnej olympiády v rôznych kategóriách. Úspešní riešitelia sú Dávid Miškolci (4. miesto) a Martin Ziman (3. miesto). Vo svojich kategóriách obsadili druhé miesta a postup do krajského kola: Drahomír Oujezdský, Richard Dolinský a Andrej Žitný. Prvenstvo a postup do krajského kola si vybojoval Gabriel Šály (VIII.A). Všetkým blahoželáme a za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Melišíkovej.

      • Krajské kolo šachového turnaja

      • Naša škola sa zúčastnila na krajskom kole v šachu. Obsadili sme veľmi pekné miesta. Gymnázium obsadilo 23.miesto, Dominik Bachan obsadil 18.miesto. Staršie gymnázium obsadilo ako družstvo 7.miesto, Tomáš Kajan obsadil krásne 3.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Dňa 14.02.2024, sme popolcovou stredou začali prípravu na najväčšie sviatky kresťanstva – Veľkú noc. V nadchádzajúcom čase pôstu, modlitby a almužny – troch ciest ako sa priblížiť k Bohu, blížnemu a k sebe samému - je každý osobne pozvaný rozhodnúť sa vykročiť ...

      • Aký bol Deň otvorených dverí na 2. stupni

      • ŠKOLA PRE TEBA

       • SPOJENÁ ŠKOLA DE LA SALLE - katolícka škola
       • zriadená Inštitútom školských bratov
       • zastrešuje ZŠ a 8-ročné gymnázium
       • medzinárodná značka LASALLE = viac ako 300 rokov skúseností
       • miesto, kde získaš veľa vedomostí, kopec zážitkov a krásne priateľstvá

        

       SPOLU ŠTUDUJEME

       • učíme sa od učiteľov, ktorým na nás záleží
       • teší nás rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, FRJ)
       • konverzujeme so zahraničnými lektormi a pozývame si „native speakers“
       • robíme odvážne výpravy na študijné a výmenné pobyty v zahraničí (napr. vo Francúzsku, v Rakúsku)
       • bodujeme  v olympiádach a v rôznych súťažiach
       • testujeme odolnosť chemického laboratória
       • makáme aj v učebni informatiky
       • občas oprášime knihy v školskej knižnici/študovni

        

       SPOLU RASTIEME

       • duchovná formácia (obnovy, liturgické slávenia atď.)
       • hodnotová výchova založená na evanjeliu
       • vlastná kaplnka a triedne sv. omše
       • osobnostný rozvoj (napr. zdolávanie výzev DofE)
       • charitatívne projekty
       • rozvíjanie talentov (krúžky súkromnej umeleckej školy priamo v našej budove a pod.)
       • spolupráca s podporným tímom (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg)
       • kariérne poradenstvo

        

       SPOLU SA SMEJEME

       • rodinná atmosféra
       • zábavné športové a spoločenské aktivity (napr. turnaje, plesy, imatrikulácie)
       • lyžiarske výcviky
       • aktivity v prírode
       • výlety po Slovensku i do zahraničia
       • tvorivé podujatia (napr. Adventné dielne)
       • teambuildingové aktivity pre triedy
       • pestré športové aktivity (máme 2 telocvične a niekoľko vonkajších ihrísk)

        

     • Biblická olympiáda - šk. kolo
      • Biblická olympiáda - šk. kolo

      • V súťaži družstiev sa v kategórii Základná škola najviac darilo trojici z IX.A (Ester Grochová, Lucia Hašová, Karin Krchová - získali viac bodov ako gymnazisti), v kategórii Nižšie gymnázium chlapcom z kvarty (Damián Hauptvogel, Drahomír Oujezdský, Martin Ziman) a za Vyššie gymnázium sa tešili prvenstvu žiaci kvinty (Sára Pundir, Kristián Dodok, Daniela Bachanová).

       Prekvapením tohto roka bolo družstvo z V.B (Daniel Aštary, Elizabeth Valentovičová, Kristína Lapošová), ktoré sa umiestnilo na 2. mieste vo svojej kategórii, ale v súčte malo viac bodov ako výhercovia z nižšieho a vyššieho gymnázia.

       Všetkým blahoželáme!

     • Beseda o totalitných režimoch
      • Beseda o totalitných režimoch

      • Naša septima sa zúčastnila zaujímavej besedy o totalitných režimoch s p. Františkom Neupauerom, ktorý je dlhoročným odborníkom Ústavu pamäti národa  a súčasne autorom viacerých publikácií o tejto dobe. Študenti sa aktívne zapájali a definovali spoločné znaky, ktoré spájali nacizmus, fašizmus a komunizmus. Veríme, že získané poznatky využijú nielen na dejepise a politológii. Prednáška bola obohatená o mnohé konkrétne príklady osobností, ktoré trpeli na Slovensku počas totality a priniesli svedectvo silnej viery a ľudskosti.

     • Čo oslavujeme 9.2.?
      • Čo oslavujeme 9.2.?

      • 9.02.2024, je sviatok sv. brata Michala Cordero - Ekvádorčana, patróna našej školskej kaplnky. Je to aj deň, kedy oslavujeme 33. výročie obnovenia činnosti Školských bratov na Slovensku. Tento rok je aj 125 rokov ako Školskí bratia začali svoju činnosť na Slovensku.

       Modlime sa: ďakujme za naše pôsobenie v Prešove, naše školy v Bratislave, zverujme do Božej opatery všetkých terajších školských bratov, žiakov a učiteľov s ich rodinami, ale aj tých, ktorí s nami spolupracovali, u nás študovali nadväzujúc na vyše 136 rokov pôsobenia školských bratov v Československu až do likvidácie v r. 1950. Prosme Boha aj za všetkých členov našej rodiny de La Salle, ktorí nás predišli do večnosti. Aj za nové povolania do rehole Školských bratov.

       Sv. Ján de La Salle – zakladateľ IŠB a sv. Michal Cordero – orodujte za nás. (Niekoľko pohľadov do interiéru kostola sv. Michala Febres Cordero v Ekvádorskom Quito, kde sú uložene jeho pozostatky.)