• Novinky

     • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
      • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

      • Dňa 13. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Centre voľného času Hlinícka 3. Úspešne nás reprezentovali traja žiaci. Tomáško Ziman z 5.B skončil tretí, Marína Vaníčková z triedy 4.B vyhrala v kategórii poézie 2. miesto a Jakub Mišík z 2.B vyhral v kategórii prózy 1.miesto a postúpil do krajského kola. Našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Jakubovi držíme palce v krajskom kole!

      • Divadlo Nedaj sa, hovor o tom!

      • Naši žiaci sa zúčastnili putovného prestavenia Nedaj sa, hovor o tom!, ktoré pod záštitou Ministerstva vnútra v spolupráci s CPP ako aj s policajným zborom prináša do škôl osvetu v tematike šikany na školách.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
      • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

      • Dňa 1.marca 2023 sa na 1.stupni ZŠ uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
       Každoročne je o túto súťaž veľký záujem. V kategórii prózy zvíťazil Jakub Mišík z 2.A a v kategórii poézie Márína Vaníčková zo 4.B. Obaja žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole 13.3.2023. Držíme im palce!

     • Pôstna zbierka
      • Pôstna zbierka

      • Pôstna zbierka

       pre útulok svätej Lujzy de Marillac

       a azylový domov Sestier Matky Terezy v Bratislave

       Ako pomáhame
       Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubytovanie, stravu, ošatenie, hygienu, sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvo. Útulok a azylový domov sú určené pre ľudí bez domova, ktorí majú zlý zdravotný stav, sú v rekonvalescencii, alebo majú telesné obmedzenie. Do obidvoch zariadení prichádzajú klienti s rôznymi chorobami priamo z ulice alebo po prepustení z nemocnice, ktorí sa o seba na ulici nedokážu sami postarať.

       Čo radi prijmeme

       Jedlo: konzervy, džemy, čokoládové nátierky, sirupy, čaj, kávu, trvanlivé mlieko a potraviny.

       Hygienické a čistiace potreby, kozmetiku.

       Pánské oblečenie a obuv.

       Deky, uteráky a posteľnú bielizeň.

       Vaše dary vložte prosím do pripravených košov vo vestibule v obidvoch budovách našich škôl

        

       Zbierka bude prebiehať od 1.3.2023 do 30.3.2023

     • Odmena pre víťazov
      • Odmena pre víťazov

      • Výhercovia okresných a krajských kôl rôznych olympiád dostali za úspešnú reprezentáciu školy odmenu aj od pána riaditeľa. Ešte raz blahoželáme Terezke Šaranovej, Barborke Kavackej, Richardovi Dolinskému a Matejovi Dulíkovi. 

     • Máme postup do celoslovenského kola Olympiády vo FJ !
      • Máme postup do celoslovenského kola Olympiády vo FJ !

      • Dňa 6.2.2023 sa uskutočnilo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku na Gymnáziu Metodova. Úspešne nás reprezentovali dvaja študenti. Matej Dulík z triedy Sexta obsadil v kategórii 2A krásne 4.miesto a Barborka Kavacká z triedy Tercia vyhrala vo svojej kategórii 1.miesto a postúpila do celoslovenského kola. Našim študentom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Barborke budeme držať palce v celoslovenskom kole.

                             Merci !

     • Majstrovstvá Slovenska v šachu
      • Majstrovstvá Slovenska v šachu

      • Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR organizoval otvorené Majstrovstvá Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev študentov a žiakov v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Martin Srnák, Tomáš Kajan, Filip Šimko a Ema Mária Veleg. Sme na nich hrdí, že z 82 škôl celého Slovenska sa prebojovali na 24. miesto. 

     • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády
      • Víťazstvo v okresnom kole Dejepisnej olympiády

      • Dňa 08.02.2023 sa naši múdri žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády. V kategórii E získal fantastické 1. miesto žiak zo VII.A Richard Dolinský. Riško, srdečne gratulujeme a držíme ti palce v krajskom kole! :-)

     • Ukončenie 1. polroka
      • Ukončenie 1. polroka

      • Ani polročné prázdniny nám nechýbajú, veď aj v škole vieme príjemne osláviť ukončenie klasifikácie. Pozrite si v našej galérii ako si naši žiaci zvedavo obzerajú polročné výpisy, akí sú hrdí na pochvaly a koľko zábavy si vedia užiť.

     • ..a Slovo bolo u Boha...
      • ..a Slovo bolo u Boha...

      • Opäť sme siahli na medailové priečky! Fanúšičky prednesu umeleckého textu sa zúčastnili recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., kde získali 2 ocenenia: Sarah Pundir (Kvarta) obsadila 2. miesto a Klára Torkošová (6.A) sa umiestnila na 3. mieste. Dievčatám gratulujeme!

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Na konci januára sa žiaci tried 8.A, 8.B a Sexta úspešne zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Mýto po Ďumbierom. Počas týždňa ich privítalo nádherné počasie a výborné lyžiarske podmienky, čo parádne využili všetci lyžiari od začiatočníkov až po pokročilých. V polovici týždňa im lyžovačku spestril výlet do Banskej Bystrice, kde si každý mohol prísť na to svoje, či už nakupovaním v nákupnom centre, alebo plávaním a relaxovaním v aquaparku. V priebehu týždňa sa naši žiaci mohli zúčastniť aj pingpongového turnaja vedeného pánom učiteľom Štefaničkom a vybojovať si víťazstvom sladkú odmenu (gratulujeme víťazovi aj všetkým zúčastneným). Týždeň plný zábavy a snehu si všetci náramne užili a každému priniesol spomienky, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme všetkým učiteľom za prípravu a organizáciu lyžiarskeho výcviku. 

       Matej Dulík, sexta

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Ekologické zmýšľanie sme na 1. stupni ZŠ podporili súťažou v zbere papiera. Najväčší rekord padol u najmenších detí a žiaci 1.B dostali za odmenu pizzu. Ďakujeme všetkým triedam za snahu a povzbudzujeme v odhodlaní triediť odpad.

        

        

     • UČITEĽ POLROKA
      • UČITEĽ POLROKA

      • S radosťou Vám oznamujeme, že víťazom študentskej ankety "Učiteľ polroka" sa stal pán učiteľ Milan Zozom. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme všetkým učiteľom za ich prácu v priebehu tohto polroka!

       Žiacka školská rada

     • Víťazi šachového turnaja
      • Víťazi šachového turnaja

      • V utorok 24. 1. 2023 sa žiaci nižšieho gymnázia a žiaci základnej školy zúčastnili šachového turnaja "Račianska veža". Toto podujatie už dlhoročne organizuje Mestská časť Bratislava-Rača spoločne so Šachovým klubom Krasňany v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Mladí šachisti hrali na 7 kôl a traja najúspešnejší súťažiaci boli odmenení peknými cenami. Našim žiakom sa mimoriadne darilo.

       Filip Šimko z triedy Kvarta si vybojoval prvé miesto, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Kajan z rovnakej triedy. Naše gymnázium sa taktiež stalo najúspešnejšou školou turnaja.