• Novinky

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • V tomto ročníku Olympiády kritického myslenia sme mali opäť úspešných riešiteľov- Miriam Strakovú (5. miesto zo 152), Terezku Šaranovú (6. miesto zo 152), Richarda Abela (10. miesto zo 152), Mateja Dulíka (33. miesto zo 152) a Terezku Pajdlhauserovú (36.miesto zo 152).Gratulujeme, ste skvelí!

     • Kreatívna matematika v kvinte
      • Kreatívna matematika v kvinte

      • Dnešné učivo na hodine matematiky "Ihlany a hranoly" kvinta poňala naozaj hravo. S pomôckami, ktoré doniesla pani učiteľka, okrem geometrických útvarov vytvorili aj rôzne iné zaujímavé postavičky.

     • Turnaj vo futbale - 3. miesto
      • Turnaj vo futbale - 3. miesto

      • V piatok 21.4.2023 sa naši mladší žiaci z nižšieho gymnázia zúčastnili turnaja vo futbale - Školský pohár SFZ. V okresnom kole skončili napokon na peknom 3. mieste z piatich účastníkov. Najlepším brankárom sa stal náš žiak František Tolt. Gratulujeme.

     • Úspech v biologickej olympiáde
      • Úspech v biologickej olympiáde

      • Ďakujeme tímu biológov – botanikovi Šimonovi Bačovi z tercie a zoológom Andrejke Lettrichovej a Marekovi Lörincovi zo sekundy za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E.

       Šimon obsadil víťaznú 1. priečku, Andrejka sa umiestnila na 2. mieste. Gratulujeme im k postupu do krajského kola.

     • Zbierka - Deň narcisov
      • Zbierka - Deň narcisov

      • Milí rodičia a žiaci, 

        

       Vo štvrtok 20.4. sa na našej škole uskutoční zbierka pri príležitosti Dňa narcisov. Naši žiaci budú zbierať príspevky v oboch budovách a na priľahlých uliciach. 

       V mene Ligy proti rakovine Vám vopred ĎAKUJEME za Vaše príspevky. Budete odmenení neviditeľne, dobrým pocitom, ale aj viditeľne, a to žltým narcisom. 

     • Črepinový súd v Aténach
      • Črepinový súd v Aténach

      • V VI. A sa žiaci preniesli v čase do Atén, vyskúšali si ako sa hlasovalo v dávnych časoch na črepinách. Po súde mali grécku párty, kde sa zabávali na gréckych pesničkách.

      • 7.4. sviatok sv. Jána de La Salle

      • 7. apríla 2023. Veľký Piatok / sviatok svätého Jána de La Salle - sviatok kresťanských učiteľov. Cirkev vrcholí s prípravou na Veľkonočné sviatky, oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania s pokračovaním vo Veľkonočnom období. A práve v tento deň pred 304 rokmi (a bolo to taktiež na Veľký Piatok) si obliekol neporušiteľnosť – narodil sa pre nebo svätý Ján de La Salle. A to je dôvod pre našu veľkú radosť!

       Napriek udalostiam, ktoré otriasajú svetom a nabúrali naše zabehané chodníčky, príklad života sv. Jána de La Salle nás povzbudzuje k tomu, že je čas zastaviť sa. Zodvihnúť svoj zrak od problémov a uprieť svoje oči hore na „nebo“, odkiaľ očakávame slávny príchod Toho, ktorý premohol smrť a prináša novú nádej na nový život. K tomu nás vedie a sprevádza nás na cestách životom náš patrón svätý Ján de La Salle – Oroduj za nás !

     • DOD v kvarte
      • DOD v kvarte

      • 13.3. otvorená hodina NEJ- Bláznivé módne trendy v priebehu storočí, projekty žiakov triedy Kvarta.
        

     • Študijný pobyt vo Francúzsku
      • Študijný pobyt vo Francúzsku

      • Dňa 19.2. 2023 sme sa traja žiaci zo Septimy vybrali na študijný pobyt do Francúzska, do Lasallianskej školy v Paray – Le-Monial. Nevedeli sme, čo máme očakávať. Do školy sme nastúpili v pondelok a hneď sme si mohli začať všímať rozdiely vo vyučovaní. Všetci boli veľmi milí, nechali nás sa zapájať na hodinách. Niekedy dni v škole už boli veľmi náročné, keďže Francúzi trávia viac hodín v škole ako my. Jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút a na obed majú prestávku. Do rozvrhu sú aj zarátané hodiny na robenie si domácich úloh a aj krúžky ako napríklad taliančina, cyklistický krúžok alebo dramatický. Rodiny, v ktorých sme žili, boli  úžasné a cez víkendy nás brávali na výlety po Francúzsku, do Dijonu, Lyonu, Paríža, Autunu. Nebudeme klamať, ak povieme, že by sme veľmi radi ostali aj dlhšie. O chvíľku k nám prídu zas žiaci z Francúzska a veríme, že sa u nás budú mať tak dobre ako my u nich. 

                                                                                                     Judit Illéšová, študentka Septimy

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Dňa 4.4. sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023. Do súťaže sa prihlásilo 31 žiakov prvého stupňa. Súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov, v druhej kategórii žiaci štvrtých ročníkov. 

       Víťazi prvej kategórie  1. miesto Michal Helcman (3.A)

                          2. miesto Miriam Rešovská (2.B)    

                           3. miesto Lenka Rosoľanková(1.A), Katka Drotovanová (2.A) 

       Víťazi druhej kategórie    1. miesto Ľudmila Horváthová (4.A)

                           2.miesto Alex Kopásek (4.B)

                           3. miesto Miroslav Kročka (4.B), Ivana Juríková (4.A)

        

       Do okresného kola postupujú Michal Helcman, Ľudmila Horváthová.

       Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Kráčame za Ježišom
      • Kráčame za Ježišom

      • Viete si predstaviť, že ste v škole aj v piatok večer a študujete biblickú geografiu? Zdá sa vám to bláznivé? A máte pravdu! Ak by išlo len o obyčajné tlačenie si vedomostí do hlavy, aj my by sme radšej ostali doma. No išlo nám o viac! O vzťahy. Chceli sme kráčať za Ježišom s našimi kamarátmi. A tak obklopení veľkými biblickými mužmi sme putovali z hory Morja až na Golgotu, spoločne sme slávili svätú omšu a večerali. Už teraz sa tešíme na ďalšiu podobnú akciu!