• Učitelia

    • Mgr. Ľudmila Némethyová
    • Mgr. Ľudmila NémethyováUčiteľka
     Triedna učiteľka: V.B
    • Ing. Mgr. Daniela Potočňáková
    • Ing. Mgr. Daniela PotočňákováUčiteľka
    • Mgr. Mária Pundir
    • Mgr. Mária PundirUčiteľka
     Triedna učiteľka: VIII.A
    • Mgr.Art. Anežka Rusinová
    • Mgr.Art. Anežka Rusinováasistentka učiteľa
    • Mgr. Lenka Stanová
    • Mgr. Lenka StanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: Kvinta
    • Mgr. Alžbeta Šarláková
    • Mgr. Alžbeta ŠarlákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.B
    • 2019 Upratovanie
    • 2019 UpratovanieIný nepedagogický zamestnanec
    • ZŠ 2021 Upratovanie
    • ZŠ 2021 UpratovanieIný nepedagogický zamestnanec