• Profil študenta

     • Keďže v škole máme približne 250 – 300 študentov a každý z nich je osobitný, je ťažké to zhrnúť. Azda sa však nájde zopár problémov, ktorými sa mladí ľudia a deti dnes zaoberajú.

      Študenti mladšieho gymnázia tu vlastne „vznikli“ výberom najlepších študentov základných škôl. Navyše si u nás dôslednejšie vybudujú učebné návyky, takže mávajú o čosi lepšie výsledky než „veľký gympel.“ Veľmi dobre to vedia a žijú s vedomím, že sú kdesi inde než deti zo základných škôl, že majú na to. Na čo však majú?

      Mnohí svoju „kapacitu“ skutočne využívajú najlepším možným spôsobom, sú vnímaví, obetaví a múdri, starajú sa mladších súrodencov, majú zodpovednosť za seba a iných. Máme však aj študentov, ktorý celkom ešte nevedia, na čo je dobré byť kapacitou. Majú približnú predstavu, že najlepšie je získať čím viac muziky za čím menej peňazí. Chcú žiť čo najpríjemnejšie a pritom sa príliš nenapracovať. Veria, že sú takí dobrí, že sa im to podarí. Snažíme sa im vysvetliť, že vo svete to tak nevychádza. Možno im sa však podarí objaviť pohodlnú a nenáročnú formu prežitia….rozhodne sa však treba modliť, aby im celý ich život napokon neprišiel nezmyselný, bezobsažný a prázdny.

      Študenti vyššieho gymnázia majú občas podobný problém. Chcú si to pohodlne odsedieť, odležať a nenamakať sa. Tiež by bolo pre nich dobré, keby si čím skôr uvedomili zodpovednosť za vlastný život a potrebu naplniť ho zmyslom.

      Nie všetkým sa však jednoducho nechce: niektorí majú s vyučovacím procesom a prospechom vážnejšie problémy. Občas nemajú vytvorené podmienky na domáce štúdium, občas im chýbajú návyky, vzťah k štúdiu, možno prirodzene k štúdiu neveľmi inklinujú…..Snažíme sa im pomôcť, aby dokázali problémy prekonať, nájsť si k štúdiu vzťah, a aby aspoň v niektorých predmetoch objavili svoju cestu, našli svoj prirodzený záujem a uplatnenie. Jednoducho, snažíme sa o to, aby sa všetci naši študenti dokázali realizovať. Aj teraz, aj neskôr, v živote.

      Mnohí študenti sú veľmi ľudskí a vybudovali vo svojich triedach krásneho kolektívneho ducha, sú „dobrou partiou“ – prosíme Boha, aby dokázali konflikty prekonávať a aby čím dlhšie spolu svorne kráčali k múdrosti.

      Máme študentov, ktorí sú veľmi dobre situovaní…tak dúfame, že vyrastanie uprostred luxusu neučičíka ich potrebu rozvoja a vlastnej aktivity a nezdvihne im sebavedomie na neprimeranú a vo svete nepoužiteľnú úroveň.

      Máme však i študentov, ktorých rodinné a finančné zázemie je veľmi komplikované: občas nemajú dostatočnú starostlivosť rodičov, občas nie celkom vyhovujúce podmienky na učenie, musia sa starať o domácnosť a súrodencov. Prosíme Boha, aby si napriek všetkému našli čas na vlastný rozvoj a aby im naša škola pomohla vyklučkovať z ich zauzlenej a komplikovanej mladosti bez veľkej ujmy.