• Prírodné vedy

    • Prírodné vedy ti pomôžu pochopiť zákonitosti prírody,
     poodhalia tajomstvá života,
     naučia ťa ako skutočne chrániť prírodu.
     Po absolvovaní budeš vedieť vedomosti uplatniť v praxi a vysvetliť ich iným deťom alebo aj dospelým.

     "Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“   Albert Einstein

   • V rámci štúdia prírodných vied ťa čakajú aj zaujímavé experimenty...  💣🔬💥📚📊😁🔥💧

   • ...a možnosť zapojiť sa do predmetových olympiád.  🐤🐴🐜🐬🌼🌿🌳🔥💧

   • Počet návštev: 1398