• Lasalliánsky fest

     S príchodom letných dní oslavujeme patróna našej školy sv. Jána de La Salle. V tento deň sa stretnú v areáli školy žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy. Všetci sa spoločne zabávame, súťažíme a vychutnávame si dobré jedlo. O kultúrny zážitok sa postarajú naši žiaci, ktorí nám počas vystúpení predvedú svoje talenty. 

      

     Vianočná akadémia 

     Najkrajšie sviatky roka slávime na našej škole aj kultúrnym programom. Program plný hovoreného slova, spevu, hudby a tanca pripravujú naši žiaci a študenti pre rodičov a priateľov školy. 

     Po skončení kultúrneho programu je krásnym zvykom posedenie pri dobrej kapustnici, ktorú pre hostí a účinkujúcich pripravujú školskí bratia. 

      

     Festival horských filmov 

     Každoročne sa v druhý októbrový víkend v Poprade stretávajú bývalí absolventi a súčasní študenti školy. Spoločne podniknú túru v Tatrách. Večery trávia v kine na Festivale horských filmov, kde sa premietajú filmy s horskou tematikou. Súčasťou festivalu sú aj zaujímavé prednášky s horolezcami.  

      

     Lyžovačka v Ždiari 

     K jarným prázdninám neodmysliteľne patrí lyžovačka v Ždiari.  

      

     Letný turistický tábor  

     Ak chceš objaviť zmysel priateľstva, rozvinúť cit, úctu a rešpekt k prírode, poď do Popradu. Pravidelne sa tu pre žiakov a študentov, veľkých i menších turistov organizuje letný turistický tábor. Spoznávame krásy Tatier a Slovenského raja. Navštívili sme aj Liptov a Pieniny. Nevynechali sme ani mestá Levoču, Košice, Kežmarok, Červený Kláštor, Starú Ľubovňu a iné zaujímavé miesta. 

      

     Adventné dielne 

     Advent je čas prípravy na najväčší Dar – Ježiša, keď sa aj my snažíme byť darom pre druhých, a preto otvárame svoje srdcia voči potrebám svojich blížnych. 

     Naša škola v predvianočnom období usporadúva charitatívne podujatie Adventné dielne, z ktorých finančný príspevok je venovaný projektu Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku®. Cieľom projektu je predovšetkým podporovať chudobné deti, aby sa mohli vzdelávať a zabezpečiť im výživu a zdravotnícku starostlivosť.  

      

     Benefičné stretnutie

     Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN. 

     Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle. 

      

     Valentínsky ples 

     Začiatok roka je obdobím plesov, zábav, karnevalov. Ples pod taktovkou starších študentov nemôže chýbať ani na našej škole. Študenti si zopakujú základy etikety, dievčatá prevedú nádherné róby a chlapci v oblekoch sa menia na gentlemanov. 

      

     Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 

     Študenti našej školy sa radi zúčastňujú súťaže v Starej Ľubovni. V slovenskom prevedení známej televíznej show „Pevnosť Boyard“ si svoje sily merajú so študentmi stredných škôl z rôznych kútov Slovenska. Štvorčlenné tímy zložené z dvoch chlapcov a dvoch dievčat absolvujú disciplíny, ktoré majú preveriť ich fyzickú kondíciu, zručnosť, vytrvalosť a dôvtip. 

   • Počet návštev: 1413