• DofE 

    • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja. 

     Mladý človek (vo veku od 14 do 24 rokov) si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6 – 18 mesiacov) napĺňať. Učiteľ v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť.  

     Nábor nových „dofákov“ organizujeme na začiatku školského roka. 

     V prípade záujmu o zapojenie sa do programu môžete kontaktovať jedného z našich učiteľov: 

     Mgr. Dominika Jurdová      Mgr. Lenka Stanová     Mgr. Jana Popovičová  

     Viac informácií o programe nájdete na www.dofe.sk.

   • Počet návštev: 1265