• Cudzie jazyky a medzinárodná spolupráca

    • Cudzie jazyky u nás 

     • možnosť študovať 2 cudzie jazyky – anglický a nemecký alebo francúzsky jazyk 

     • výborná časová dotácia na cudzie jazyky  

     • rovnaká časová dotácia na všetky jazyky 

     • výmenné pobyty a mnohé aktivity 

    • Aktivity - cudzie jazyky

    • Výmenné pobyty a medzinárodná spolupráca

   • zatiaľ žiadne údaje
   • Počet návštev: 2206