Akcie

Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN.

Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle.

Ako vy môžete podporiť finančne a nefinančne túto benefíciu?

 • zakúpením si vstupenky s účasťou na akcii – časť z ceny vstupenky je vyčlenená na benefíciu
  • rezerváciu vstupeniek na akciu je potrebné urobiť do 7.5.2019 na stránke www.rezervovane.sk
  • po rezervácii vykonajte platbu za vstupenku najneskôr do 4 pracovných dní na účet občianskeho združenia Lasallian IBAN: SK02 0900 0000 0050 6212 3156 podľa pokynov uvedených na stránke www.rezervovane.sk.
 • zakúpením si vstupenky bez účasti na akcii – celá suma z ceny vstupenky je určená na benefíciu
  • platbu za vstupenku urobte bez rezervácie a na účet občianskeho združenia Lasallian
   IBAN: SK02 0900 0000 0050 6212 3156. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť text: "benefičné stretnutie". Variabilný symbol prosím neuvádzajte.
  • v prípade, že nemáte možnosť urobiť platbu za vstupenky cez internet banking alebo vkladom na účet, môžete platbu uhradiť na sekretariáte školy (br. Peter Magáč).
 • zakúpením tombolového lístka – celá časť takto získaných finančných prostriedkov je určená na benefíciu
 • vložením cien do tomboly – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás na lasallian@lasalle.sk  alebo ceny priamo odovzdajte na sekretariáte školy do 10.5.2019
 • prípravou drobného občerstvenia na akciu (napečením slaných alebo sladkých koláčikov a pod.) – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás prosím na lasallian@lasalle.sk

 

SRDEČNE ĎAKUJEME za Vašu finančnú a nefinančnú podporu!

Organizátori akcie

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria