Kontakt

Názov občianskeho združenia: LASALLIAN

Sídlo občianskeho združenia: Čachtická 14, 831 06, Bratislava

Vaše podnety, návrhy a názory na našu činnosť si radi prečítame a odpovieme cez e-mail schránku s adresou lasallian@lasalle.sk

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria