Stravovacia komisia

STRAVOVACIA KOMISIA
Stravovacia komisia bola zriadená za účelom skvalitnenia školského stravovania a presadzovania záujmov rodičov/zákonných zástupcov žiakov školy v oblasti stravovania a zdravej výživy detí.
Milí rodičia  môžete s nami komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i návrhy na zlepšenie kvality v oblasti stravovania našich detí v školskej jedálni, prostredníctvom emailu: strava@lasalle.sk
Členmi stravovacej komisie sú:
 1. Jana Ferencová – zástupca/koordinátor komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
 2. br. Jacek Chaciński – člen komisie - (zástupca vedenia SŠ de La Salle)
 3. Martina Schmidtová – člen komisie - (vedúca ŠJ)             
 4. Erika Krútilová – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
 5. Zuzana Koreňová – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
 6. Katarína Krošlaková – člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
 7. Eliška Holásková - člen komisie - (zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)
 Štatút a zápisy zo zasadnutí stravovacej komisie nájdete tu: Stravovacia_komisia_pri_OZ.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria