• Inštitút školských bratov

    • Inštitút na Slovensku

    • Prenasledovanie Cirkvi v rokoch 1852, 1900 a 1904 zapríčinilo odchod mnohých bratov z Francúzska do francúzskych kolónií, ďalej do Ázie, Afriky, do Severnej a Južnej Ameriky a do najbližších štátov Francúzska – do západnej, strednej a južnej Európy. Takto sa dostali aj do bývalého Rakúsko-Uhorska na terajšie územie Čiech a Slovenska.

     Prví školskí bratia prišli na Slovensko v roku 1899 a to do Urmina – dnešné Mojmírovce pri Nitre. Tu mali ľudovú školu a robili osvetovú činnosť v kresťanskom duchu. Do Bojnej pri Topolčanoch prišli bratia v roku 1901. Učili na ľudovej chlapčenskej škole, neskôr založili aj pokračovaciu školu, po čase zriadili aj malý noviciát (juvenát) pre svoj budúci rehoľný dorast. Neskôr mali tu aj noviciát. Po postupnej rekonštrukcii budovy a jej prispôsobovaní pre školské a internátne účely založili internát pre chlapcov a súkromnú meštiansku školu. Vybudovali tu ihriská a zriadili mnoho kabinetov z množstvom vyučovacích pomôcok. Od roku 1924 bratia začali vyučovať na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, kde ich pozval biskup Ján Vojtaššák. Tu metodicky a prakticky pripravovali budúcich učiteľov pre praktickú činnosť v cvičných triedach. Dôsledným prístupom viedli k sústavnej a samostatnej práci v škole a k osvetovej činnosti medzi ľudom.

     Od roku 1928 pôsobili bratia v Močenku, kde nitriansky biskup Karol Kmeťko dal bratom do prenájmu veľký kaštiel s parkom. Tu učili na ľudovej a meštianskej škole. Nacvičovali divadlá a robili rozličné prednášky pre širokú verejnosť. Ďalej pôsobili na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou, v Bratislave mali učňovský dom, v Slovenskej Ľupči nápravný ústav – polepšovňu a ľudové školy v Zákamennom, Lome a v Hornej Kráľovej. Celkove pôsobili na Slovensku na 13 miestach až do likvidácie v máji r. 1950.

     V súčasnosti Inštitút obnovil svoju činnosť na Slovensku. 9. februára 1991 vznikla rehoľná komunita v Bratislave – Rusovciach. 5. septembra 1991 začali bratia prácu na Základnej škole sv. Jána de La Salle v Bratislave – Rači. Tu zriadili v r. 1992 druhú komunitu. V roku 1993 začali bratia s prácou na Gymnáziu školských bratov v Bratislave – Rači, v tom istom roku zriadili novú komunitu aj v Prešove.