O nás

Sme dobrovoľné občianske združenie rodičov, učiteľov, vychovávateľov a priateľov lasallianskej mládeže, ktorej súčasťou sú aj žiaci Spojenej školy de La Salle. Našim hlavným cieľom je v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a vychovávateľmi žiakov Spojenej školy de La Salle rozvíjať osobnosť každého žiaka vytváraním podmienok a možností pre jeho rast a sebarealizáciu. Našou hlavnou činnosťou je realizácia a podpora aktivít pre žiakov Spojenej školy de La Salle v oblasti športu, kultúry a spoločenského života. Podporujeme a finančne sa podieľame na humanitných, charitatívnych, vzdelávacích a duchovných aktivitách Spojenej školy de La Salle. Spolupracujeme s katolíckou rehoľou-Inštitút školských bratov a s ostatnými zložkami lasallianskej rodiny stotožňujeme sa s ich cieľom vychovávať mladých, statočných občanov a dobrých kresťanov v duchu kresťanských a demokratických zásad a noriem.

Predsedníctvo občianskeho združenia LASALLIAN:

Predseda

Martin Babík

Podpredseda

br. Peter Magač

Členovia predsedníctva

Katarína Kazmer

Katarína Karšňáková

Vladimír Luknár

Monika Hodúlová

Jana Rajnohová

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria