Dokumenty

Spojená škola de La Salle:

 

   Školský poriadok SŠDLS (nový)  
   Systém hodnotenia a klasifikácie SŠDLS (nový)  

   Zvonenie

 
  Zavazna_prihlaska_ziaka_jedalen Školský vzdelávací program je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte školy.
  Ziadost o poskytnutie dotacie na podporu vychovy
   

Gymnázium:

Základná škola:

word   ŽIADOSŤ o prijatie žiaka Zápis do 1. ročníka:
word   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania word   DOTAZNÍK DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ
  word   ŽIADOSŤ O PRIJATIE ŽIAKA
  word   Splnomocnenie
  word   Žiadosť o ODKLAD povinnej školskej dochádzky
  word   Žiadosť o PREDČASNÉ zaškolenie žiaka
  Iné dokumenty ZŠ:
  word   Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
  word   Prihláška do vyššieho ročníka ZŠ

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
    Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  • 02/44881705

Fotogaléria