Školský klub

Školský klub detí pri ZŠ Jána de La Salle v Bratislave bol zriadený 1.marca 1995. Zriaďovateľom ŠKD je Inštitút školských bratov v Bratislave. ŠKD je zriadený ako súčasť školy. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru a ďalšie formy záujmovej činnosti.

Školský klub funguje včase od 6:30 ráno pred vyučovaním do 17:00 po vyučovaní. Deti sa v školskom klube venujú relaxačnej, záujmovej činnosti, prípadne príprave na vyučovanie. ŠKD organizuje viaceré mimoriadne aktivity, ako napríklad:

 • rytiersky deň
 • výtvarné dielne v domove seniorov
 • korčuľovanie
 • výtvarné súťaže
 • spevácke súťaže
 • vedomostné kvízy
 • športové olympiády
 • školy v prírode
 • pasovanie prvákov
 • divadelné predstavenia
 • karneval
 • dramatizácie
 • šarkaniáda
 • návštevy múzea, knižnice či rádia

 

V popoludňajších hodinách môže dieťa navštevovať rozličné krúžky. Niektoré z nich vedú učiteľky či vychovávateľky našej Spojenej školy, iné učitelia zo Súkromnej umeleckej školy, ktorú máme v budove na Čachtickej ulici. Dieťa tak môže viac rozvíjať svoje hudobné, dramatické, výtvarné či športové danosti. Veríme, že každé dieťa si môže vybrať z bohatej ponuky podľa svojich vlastných záľub.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria