• Novinky

     • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • VI.A - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • Minulý týždeň naši šiestaci posilňovali svojho ducha a utužovali triedny kolektív v kláštore u bratov františkánov v Beckove. Počas troch dní absolvovali viacero tímových aktivít, sväté omše a aj prehliadku hradu Beckov, kde sa dozvedeli zaujímavosti o jeho histórii a na záver si zahrali spoločenské hry v hradnej herni. O duchovný program s postarali bratia františkáni, ktorí nám na záver ukázali aj svoju záhradu a zvieratká.

     • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove
      • Príma - duchovno-integračný pobyt v Beckove

      • V dňoch 29. – 30. septembra sa žiaci triedy príma zúčastnili duchovno-integračného pobytu v Beckove. V tomto čase si žiaci mohli prehĺbiť svoj vzťah s Bohom prostredníctvom modlitby, svätej omše, lepšie sa spoznať a zažiť veľa nových zážitkov. Prežili sme spolu krásny čas, za ktorý sme veľmi vďační a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle

     • Testovanie pohybových predpokladov
      • Testovanie pohybových predpokladov

      • V piatok 23.9. sa na našej škole uskutočnil športový deň pre žiakov tretích ročníkov, išlo o testovanie pohybových predpokladov. Pre žiakov boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré si mohli vyskúšať. A to predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4 x 10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Žiakom sa športový deň páčil a podali skvelé výkony.

     • Noc výskumníkov
      • Noc výskumníkov

      • Piatkové  podujatie  Noc výskumníkov prilákalo do priestorov Starej tržnice študentov kvinty a sexty. Dozvedeli sa, ako je možné zviditeľniť elektrický prúd, že je IN vedieť o výskume autizmu. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si vyskúšali, aké je to držať v rukách chirurgické nástroje a pokúsili sa s nimi urobiť prvé stehy. Mnohých zaujal stánok, kde bolo možné nazrieť do práce laborantov testujúcich toxické účinky látok na živé organizmy. Projekty študentov, ktoré budú vystavené v blízkej budúcnosti na nástenke na treťom poschodí, vám povedia viac.

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • V pondelok, 26. 9. naši učitelia pripravili pre žiakov v budove na Čachtickej celoškolský kvíz. Kolektívy tried na chodbách hľadali odpovede na zaujímavé otázky o európskych jazykoch. Hodnotila sa rýchlosť aj správnosť. Kvíz vyhrala trieda VIII. A, ktorá získala deň bez domácich úloh a sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a nadšenie!

     • Výtvarná súťaž
      • Výtvarná súťaž

      • 🌍Svetová organizácia UNESCO otvára priestor pre mladých umelcov a filmových nadšencov z celého sveta prostredníctvom súťaže s maskotom Patrimonito.

       📣Projekt Patrimonito International Storyboard Competition 2022 je založený na princípe „mladí pre mladých“ a zaoberá sa problematikou klimatických zmien a ich vplyvu na svetové dedičstvo ako celok. 

       🏅Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež vo veku od 12 do 18 rokov vytvorením vlastnoručne kresleného storyboardu. Najlepší nápad, ktorý vyberie odborná porota dostane podobu animovaného filmu a pozrieť si ho budú môcť ľudia na celom svete. 

       Informácie o súťaži: https://whc.unesco.org/en/patrimonito-2022/ a osobne u p. uč. Rusinovej

     • Otvorené hodiny CLIL
      • Otvorené hodiny CLIL

      • Milí rodičia,

       v rámci systému Clil sme si pre vás pripravili malú ukážku hodín s lektorom. Účelom videa je ukázať terajším, ale aj budúcim záujemcom ako prebieha hodina s lektorom, a tak bližšie priblížiť priebeh hodín.​​​​​​​

     • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK
      • ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

      • POMÔŽME SI NAVZÁJOM!

       TERMÍN: OD 5. 9. DO 9. 9. 2022

       MIESTO KONANIA: VESTIBUL (1. stupňa ZŠ/budovy GYM)

       ZBIERAME:

       • ČISTÉ A ZACHOVALÉ ŠKOLSKÉ POMÔCKY (ŠKOLSKÉ TAŠKY, PERAČNÍKY, VRECKÁ NA ÚBORY ATĎ.)
       • ÚPLNE NOVÉ POMÔCKY (ZOŠITY, PÍSACIE A VÝTVARNÉ POTREBY A POD.)

       POMOC POPUTUJE TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ – RODINÁM V NÚDZI. ĎAKUJEME!

     • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
      • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

      •  

       Poplatok za nákup potravín:

       • žiak 1. stupňa: 1,21 € za obed – klasická strava, 1,46 € za obed – diétna strava
       • žiak 2. stupňa: 1,30 € za obed – klasická strava, 1,56 € za obed – diétna strava
       • žiak 3. stupňa: 1,41 € za obed – klasická strava, 1,69 € za obed – diétna strava

       Režijné náklady: 0,50 € za obed

       Spôsob úhrady:

       • bankovým prevodom na účet vo VÚB číslo: IBAN: SK2102000000000134230012
       • zaplatenie hotovosti na sekretariáte školy

       Úhrada poplatku:

       • vždy do 25. dňa mesiaca (napr. za september do 25. septembra)

       Odhlásiť sa zo stravovania na daný deň je možné najneskôr ráno do 8:00 hod. cez Edupage.

       Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022
      • Oznam pre rodičov o nástupe žiakov do školy dňa 5. 9. 2022

       • 8:30 – nástup žiakov a študentov SŠDLS do školy, stretnutie v príslušných triedach. Žiaci 1. ročníka ZŠ sa v priaznivom počasí zhromaždia spolu s rodičmi na školskom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). 

       • 9:30 sv. omše: 1. – 7. ročník v dolnom kostole (cintorín), 8.-9. ročník + gymnázium v hornom kostole (Alstrova). 

       • Obedy sa v tento deň nevydávajú.

       • ŠKD funguje len do 14:00 (od 6.9. v bežnom režime). 

       • Triedny aktív pre rodičov 1.A a 1.B bude po sv. omši v príslušnýchtriedach (max. do 12:00). 

       • Prihlasovanie do školskej jedálne (povinné aj pre vlaňajších stravníkov) formou: online cez modul prihlasovanie do 5.9. 8:00 hod. Začiatok stravovania je 6.9. 

       • Odhlásenie stravy je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod. v aplikácii EDUPAGE (postup: www.lasalle.sk – prihlásenie – komunikácia – školská jedáleň – odhlásiť). Všetci žiaci majú používať čipové karty pri výdaji obeda.  

       • Úvodné rodičovské aktívy sú plánované na 13.9. (I.stupeň ZŠ - 16.00, II.stupeň ZŠ a GYM - 17.00) 

       • Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EDUPAGE Vyhlásenie o bezpríznakovosti! 

     • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐
      • Športové dni La Salle ⚽🏀🏐

      • Na záver tohto školského roka sa vôbec po prvý raz na našej škole odohrali športové dni.

       V pondelok a utorok sa proti sebe postavili tímy tried 2. stupňa ZŠ, gymnázia a tím učiteľov. Družstvá si zmerali sily v 5 športoch - vo vybíjanej, futbale, basketbale, florbale a volejbale. Športové dni sa niesli v duchu zábavy, nadšenia a kvalitných športových výkonov.

       Oceňujeme odhodlanie všetkých zúčastnených a zvlášť blahoželáme víťazom. 👏👏👏

       Veríme, že v budúcnosti sa pri podobnej udalosti opäť zídeme a s radosťou si zašportujeme.