• Novinky

     • Letný tábor v Poprade
      • Letný tábor v Poprade

      • Milí žiaci a študenti! 

       Počas letných prázdnin ako každý rok pripravujeme letný tábor v Poprade.

       Tábor sa uskutoční od 14.07.2019 do 20.07.2017.

       Zúčastniť sa ho môžu všetci  od najmladších po najstarších.

       V čase pobytu plánujeme vychádzky do hôr, AquaCity Poprad a návštevu Slovenského Raja.

       Celková suma za tábor je 95 Eur. V cene je zarátané ubytovanie, cestovné SAD, vstupy a strava.

       Prihlášku a viac informácií môžeš získať u br. Mateja.

     • Beseda so záchranárom
      • Beseda so záchranárom

      • Vo štvrtok 16.mája popoludní sa v triede 3.B zhromaždili žiaci 3. a 4.ročníkov ZŠ, aby si vypočuli zaujímavé rozprávanie o práci záchranárov.

       Súčasťou besedy bola aj názorná ukážka masáže srdca, ktorú si deti mohli vyskúšať na figuríne.

      • Ústne maturitné skúšky a riaditeľské voľno pre gymnázium

      • Od pondelka 27.mája 2019 do utorka 28.mája 2019 sa na našej škole uskutoční ústne maturitné skúšky. Naši maturanti budú maturovať celkovo z jedenástich maturitných predmetov. Z tohto dôvodu majú ostatní žiaci nášho gymnázia v pondelok a utorok riaditeľské voľno.

     • Zápis do prímy
      • Zápis do prímy

      • Vážení rodičia,

       zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa

       23.5.2019 (štvrtok)

       od 7.30 – 9.00 hod. a poobede od 15.00 – 16.30 hod.

       v kancelárii riaditeľa školy. Neúčasť na zápise na štúdium na strednej škole sa považuje za nezáujem o štúdium zo strany uchádzača.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • 13. 5. 2019 (pondelok) majú riaditeľské voľno triedy: V. A, V. B, VIII. A, IX. A z dôvodu prvého kola prijímacích skušok na našej škole.

       16. 5. 2019 (štvrtok)  majú riaditeľské voľno triedy: VI. A, VII. A z dôvodu druhého kola prijímacích skušok na našej škole.

     • Veľkonočný kvíz
      • Veľkonočný kvíz

      • S tretiakmi a štvrtákmi sme si pripomenuli veľkonočné udalosti prostredníctvom kvízu. Najlepšie družstvá získali aj pekné vecné ceny.

       Mgr. Klubníková

     • Slávik Slovenska 2019 - Vyhodnotenie školského kola
      • Slávik Slovenska 2019 - Vyhodnotenie školského kola

      • Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Spolu na škole súťažilo 36 žiakov rozdelených do troch kategórií: - v I. kategórii - 21, v II. kategórii - 13, v III. kategórii - 2.

       Výsledky:

       I. Kategória 

       1. miesto: Katarína PÁLENÍKOVÁ, 2.B,

       2. miesto: Patrik ŠOLC, 1.A,

       3. miesto: Kristína TORKOŠOVÁ, 3.B

       II. Kategória 

       1. miesto: Veronika ŠOLCOVÁ, 5.A

       2. miesto: Linda POLAKOVIČOVÁ, 5.A

       3. miesto: Ema VELEG, 5.A a Simona MIKLUŠOVÁ, 6.A

       Cenu poroty získal Matúš PÁLENÍK, 4.B

       III. Kategória 

       1. miesto: neudelené

       2. miesto: Dáša POKORNÁ, tercia

       3. miesto: Ester SOLÁROVÁ, 8.A

       Do okresného kola postupujú: Katarína PÁLENÍKOVÁ, Veronika ŠOLCOVÁ.

       Vyhodnotenie okresného kola

       Okresného  kola sa pre chorobu nezúčastnila Veronika Šolcová.

       Výsledky:

       I. kategória    3. miesto   Katarína Páleníková

       II. kategória   1. miesto   LINDA POLAKOVIČOVÁ postupuje do krajského kola

       GRATULUJEME!

     • Večer(a) s...
      • Večer(a) s...

      • Záhadne znejúci názov akcie a viac ako 50 detí v škole v podvečerných hodinách – to všetko má na svedomí pastoračný tím našej školy. Učitelia a školskí bratia pozvali piatakov, šiestakov a žiakov z prímy na večer plný prekvapení. Tím zostal v úžase, koľko detí sa dobrovoľne rozhodlo stráviť svoj voľný večer v škole, a bral to ako výzvu nesklamať nadšených žiakov.

       O ich žalúdky sa ochotne postarali Bratia. Na všetkých čakala výdatná večera, ktorú azda žiadne dieťa neodmietne – párky s chlebom. Pred jedlom sa účastníci podujatia nasýtili Božím Slovom, lebo nielen z chleba žije človekJ. Prečítali si úryvok z evanjelia o tom, ako Pán Ježiš pred svojím ukrižovaním túžil poslednýkrát sláviť večeru so svojimi učeníkmi, ktorých tak miloval. Myšlienka na to, že Ježiš túži byť i s každým z nás, sa tiahla celou akciou.

       Po večeri boli pre deti prichystané rôzne kreatívne workshopy, pokladovka a tímbuildingové aktivity na posilnenie vzájomných vzťahov. Školou sa ozýval smiech a po chodbách behali natešení žiaci, ktorí si užívali každý spoločný moment. Niet divu, že deti čoskoro opäť vyhladli – ale to už na ne čakali chutné šišky a iné dobroty, aby im dodali silu do ďalších aktivít.

       Organizátori nezabudli ani na rodičov. Pozvali ich na spoločné posedenie a prednášku, ktorú si pre nich pripravila odborníčka z Family Garden, psychologička M. Nemcová.

       Vonku už zavládla tma a na všetkých v škole čakalo vyvrcholenie večera – svätá omša. Srdcia účastníkov akcie boli naplnené radosťou a vďakou za požehnaný čas, ktorý mohli stráviť s priateľmi v blízkosti Ježiša. Pán kaplán Jozef Pajerský všetkým pripomenul, že máme byť hladní po Chlebe Života, a potom dal každému požehnanie na dobrú nocJ. Všetci sa rozpŕchli domov plní vďačnosti za spoločenstvo. Ďakujeme!

     • Triedne aktívy
      • Triedne aktívy

      • Vážení rodičia,

       dňa 30.4. 2019 sa o 16:30 hod. uskutočnia spoločné triedne aktívy pre triedy I. stupňa ZŠ, II. stupňa ZŠ a tried nižšieho gymnázia (Prima – Kvarta). Od 17:00 do 18:30 budú triedne aktívy pokračovať konzultačnou formou pre všetky triedy II. stupňa a všetky triedy gymnázia. Na konzultácie k jednotlivým vyučujúcim sa bude možné prihlásiť prostredníctvom edupage. Za porozumenie ďakujeme.

       Vedenie školy

     • Výroba veľkonočnej dekorácie 3.B
      • Výroba veľkonočnej dekorácie 3.B

      • Pretože sa blížia Veľkonočné sviatky pustili sme sa tvorivo do výroby 3D papierových vajíčok. Šikovné ruky detí z 3.B strihali a lepili a tešili sa z hotových výrobkov.

     • Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020
      • Zápis do 1. ročníka - školský rok 2019/2020

      • 12. apríl 2019 (piatok) od 14:30 do 18:00 hod.

       13. apríl 2019 (sobota) od 9:00 do 12:00 hod.

        

        

       Zápis bude prebiehať v budove ZŠ na Detvianskej ulici 24.

       Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

       • občiansky preukaz zákonných zástupcov
       • rodný list dieťaťa
     • Romeo & Juliet
      • Romeo & Juliet

      • On March 21 we went to Teatro Wüstenrot with our and other classes for the Romeo and Juliet play. It was a story about two young people from enemy families in Verona (Italy) who fell in love. The thing I liked the most about this play was incorporating a modern element in it, so that it was really funny sometimes. I also liked the performance of the actors more than in the last play we went to.

       I'm glad we were on a trip like this and I’m looking forward to more theatre plays like this.

       Dňa 21. marca sme s našou aj s ostatnými triedami išli do Teatra Wüstenrot na hru Rómeo a Júlia. Išlo o príbeh dvoch mladých ľudí zo znepriatelených rodín vo Verone (Taliansko), ktorí sa do seba zamilovali, ale osud im neprial, a preto museli obaja zomrieť. Vec, ktorá sa mi na tejto hre páčila najviac, bolo zakomponovanie moderných prvkov do nej, čo ju spravilo miestami skutočne vtipnú. Výkon hercov sa mi tiež páčil viac, ako pri minulej hre.

       Som rád, že sme boli na takomto výlete a už sa teším na ďalšie divadelné hry, ako bola táto.

       Cyril Beňačka, Kvinta

       ROMEO AND JULIET

       Romeo and Juliet fall in love at a party. But they come from families which hate each other. They are sure they will not be allowed to marry. Friar Laurence helped them to marry. Unfortunately, before their wedding night Romeo kills Juliet's cousin in a duel and he is forced to leave her in the morning. If he ever returns to the city, he will be put to death. Juliet's parents told her she had to marry Paris. Her parents do not know she is already married. She refuses in the beginning but later agrees because she plans to fake her death and escape to be with Romeo forever. Friar Laurence designs the plan. He gives Juliet a sleeping potion. She seems to be dead and was put in the grave. However, Romeo does not know about the plan, so he visits her grave. He thinks she is dead and kills himself with potion. When Juliet finally wakes up she discovers that Romeo is dead and then she stabs herself with knife.

       FEEDBACK: I liked this performance because the actors were excellent. It was really emotional, and I like stories like that. The vibe of it was surreal and I really enjoyed it.

        Adam Pčola

     • Podporte žiakov našej školy 2% z daní
      • Podporte žiakov našej školy 2% z daní

      • Milí rodičia a priatelia Spojenej školy de La Salle

       V mene Občianskeho združenia Pomoc vzdelávaniu sa opäť obraciam na Vás  s prosbou o Vašu podporu, darovaním 2% z daní. Pevne verím, že i Vy ste za podporu pri zveľaďovaní, skvalitňovaní a podpore výchovy a vzdelávania detí našej školy a preto Vás prosím, neváhajte, ak ide o Vaše deti a prostredie, v ktorom trávia väčšinu dňa. Buďte veľkorysí a poukážte 2%  z daní na OZ Pomoc vzdelávaniu, prípadne oslovte aj svojich priateľov a známych.

       Dovoľte mi touto cestou sa Vám srdečne poďakovať za Váš príspevok 2% z daní , vďaka ktorému sa nám podarilo vyzbierať v roku 2018 6.494,65 EUR. Po zvážení členov Občianskeho združenia sme sa rozhodli použiť prostriedky opäť na zveľadenie prostredia ako aj modernizáciu vybavenia tried a doplnenie pracovných pomôcok pre študentov.

       Srdečné Pán Boh zaplať!

       IČO: 30845076

       Obchodné meno a názov: Občianske združenie POMOC VZDELÁVANIU

       Sídlo: Detvianska 24, 831 06  Bratislava

       2% z daníobčianske združenie

       Ing. Johanna Džadoňová, Predseda OZ

       SSDLS_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf