• Novinky

     • Blahoslavený Arnold
      • Blahoslavený Arnold

      • Určite každý z nás už zažil situáciu, keď sa mu niečo nepodarilo, keď v niečom zlyhal a cítil sa neužitočný. Myslíte si, že svätcom sa vždy všetko podarilo a vo všetkom vynikali? Nie. Aj oni boli ľudia z mäsa a kostí ako my. Dnes slávime spomienku na blahoslaveného Arnolda, školského brata, ktorému napriek jeho veľkému úsiliu a pracovitosti niektoré veci nevyšli, no to mu nebránilo, aby rástol v láske k Ježišovi.

       Jeho cesta začala vo Francúzsku približne pred 180 rokmi v maličkej dedinke v rodine chudobného obuvníka. Bol najstarší z 9 detí a jeho rodičia mu dali meno Július Mikuláš Réche a od malička mu vštepovali lásku k Ježišovi. Najmä otcova zbožnosť bola pre malého Júliusa príkladom, ktorý sa snažil nasledovať. Už ako malý chlapec urobil rozhodnutie vyhýbať sa hriechu.

       Jeho detstvo však nebolo ľahké. Mama veľmi ťažko znášala biedu, z ktorej sa ich rodina márne pokúšala dostať von. Z toho trápenia ochorela. Čo urobil v takej situácii Július? Rozhodol sa odísť zo školy.  Začal pracovať, aby pomohol svojej rodine. Obetoval sa pre dobro iných. Nesťažoval sa. Zodpovedne vykonával svoje pracovné povinnosti najprv ako paholok v stajni, neskôr ako kočiš. Tu prežil svoju krízu viery. Pohltili ho každodenné starosti. Jeho horlivosť ochladla. Veď svet ponúkal toľko lákadiel!

       Bohu ale nezabudol na Júliusa, záležalo mu na ňom – mal s ním veľký plán. Aby ho vytrhol z vlažnosti, použil Júliusovu tetu. Tá ho nasmerovala do večernej školy vedenej  školskými bratmi, kde začal Július navštevovať každú nedeľu hodiny katechizmu, ktoré zmenili jeho život. Opäť sa vrátil k modlitbe a aktívnemu životu viery. V tom období pracoval pre miestnu stavebnú spoločnosť a aj počas práce na stavbe sa modlil ruženec. Aj ostatní robotníci si všimli jeho nábožnosť a sebadisciplínu. Július bol hlboko oslovený poslaním školských bratov a rozpoznal v tom Božie volanie. Neváhal. Povedal Bohu svoje áno. Mal 28 rokov, keď vstúpil do Inštitútu školských bratov a prijal nové meno Arnold.

       14 rokov pracoval ako učiteľ na internátnej škole, ktorú viedli školskí bratia. Ale ani tam to nemal na ružiach ustlané! Hoci sa veľmi snažil, bol považovaný za priemerného učiteľa. Keď vyučoval matematiku alebo poľnohospodárstvo, mal problém udržať si v triede disciplínu. Bral to ako svoje zlyhanie. Často sa modlil, aby táto jeho neschopnosť nezničila dobré dielo ostatných školských bratov. Cítil sa zbytočný a neschopný. No vedel, že Boh má moc dokončiť dobré dielo, ktoré v ňom začal napriek jeho slabostiam, preto sa často v modlitbe obracal na Ducha svätého, aby si vyprosil dar múdrosti.

       V jednom predmete však brat Arnold vynikal – bol výnimočný učiteľ náboženstva. Keď vysvetľoval žiakom katechizmus, v triede bolo úplné ticho. Všetky oči sa upierali naňho a dychtivo počúvali výklad. Brat Arnold nielenže o evanjeliu pútavo rozprával, on ho aj presvedčivo žil. Bol trpezlivý, srdečný a obetavý. Jeho dobré skutky sa nazastavili len pri bránach školy. Viete si predstaviť, že cez francúzsko-pruskú vojnu ošetroval zranených vojakov z oboch znepriatelených strán? Za  tieto činy neskôr získal ocenenie od Červeného kríža, hoci on túžil iba po odmene, ktorá naňho čakala v nebi.

       Jeho duchovnú zrelosť si všimli i jeho nadriadení a zverili mu formáciu mladých mužov, ktorí vstúpili k školským bratom – stal sa vedúcim noviciátu. Tam si získal srdcia svojich zverencov svojou starostlivosťou o ich duchovný rast a profesionálny rozvoj. Neúnavná práca ho vyčerpala, ochorel a 23.10. 1890 sa narodil pre nebo. Mal len 55 rokov.

       Blahoslavený Arnold často považoval svoj život za neužitočný a svoju prácu učiteľa za neúspešnú. No napriek tomu bol v Božích očiach výnimočný! Ako je to možné? Jednoducho! Lebo Boh môže použiť aj krehkú nádobu, ak sa mu s dôverou odovzdá.

       Blahoslavený Arnold, oroduj za nás!

     • Sv. Cyril Bertrand a 8 mučeníkov z Turóna
      • Sv. Cyril Bertrand a 8 mučeníkov z Turóna

      • Hľadáte mladých hrdinov, ktorí žili naplno svoje povolanie a nebáli sa ani smrti? Takých veľkých mužov máme aj medzi našimi školskými bratmi  - mučeníkov z mesta Turón.

       Na ich čele bol predstavený turónskej komunity školských bratov, sv. Cyril Bertrand, no 9. októbra si spomíname aj na jeho 7 spolubratov a kňaza, ktorý  chodil do ich lasalliánskej školy vysluhovať sviatosti a bol spoločne so školkými bratmi v rovnaký deň aj zastrelený.  

       Celý príbeh sa odohral pred 85 rokmi v Španielsku, ktorým otriasali nepokoje, ktoré vzplanuli do občianskej vojny. V nej bolo zavraždených skoro 7 000 kňazov a zasvätených osôb. Do tohto smutného čísla patrí aj 165 zabitých školských bratov, medzi ktorými svojou svätosťou svietia turónski mučeníci. Nespáchali žiaden trestný čin. Nevyvíjali politickú činnosť, neroznecovali nenávisť. Napriek tomu sa stali terčom zbesilého ťaženia proti Cirkvi. Len preto, že svoje životy zasvätili Bohu a službe mladým, museli čeliť hrozbám a tragickému osudu.

       V októbri 1934 v baníckom mestečku Turón vyvrcholili proticirkevné nálady zatknutím Cyrila Bertranda a jeho 7 spolubratov, ktorí pracovali na miestnej škole. Spolu s nimi odviedli aj kňaza, ktorý tam bol v ten deň spovedať a slúžiť sv. omšu. Dôvod zatknutia? Rebelom sa nepáčilo, že školskí bratia porušili zákaz vyučovať náboženstvo, naďalej tak robili na svojej škole, dokonca verejne vodili svojich žiakov aj na sv. omše.  To dráždilo komunistov, ktorí boli radikálne proti kresťanskému vzdelávaniu. Chceli zabrániť školským bratom v ich vplyve na mladých.

       Štvrtý deň po zatknutí zaviedli väznitelia svoje obete na cintorín, aby ich tam popravili. Čakala na nich vykopaná obrovská jama, popri ktorej sa mali školskí bratia postaviť, aby ich mŕtve telá dopadli rovno do nej. Zastrelili ich, a tak sa jama stala ich spoločným hrobom.

       Jeden z rebelov, ktorý sa zúčastnil popravy, vydal neskôr svedectvo o posledných chviľach mučeníkov. Po zatknutí boli posilnení sviatosťami, ktoré im vyslúžil kňaz. Modlili sa a aj rozsudok smrti prijali v tichej pokore. Na miesto popravy kráčali s pevným pokojom ako baránky vedené na zabitie. Celý svoj život odovzdali Bohu a blížnym – až do posledného dychu. Vedeli, že ich odmena je väčšia ako to, čo strácajú.

       Ich príbeh svätosti sa začal písať oveľa skôr, ako prišla ich hodina prechodu do večnosti. Celý ich život, každý malý krôčik či rozhodnutie, bol poznačený láskou k Bohu a blížnym. Odvaha, horlivosť a nezvyčajná múdrosť  sv. Cyrila Bertranda neboli náhodné. Boli ovocím jeho hlbokého duchovného života. On a jeho spolubratia žili svätosť v každodenných povinnostiach ako vychovávatelia mladých, dávajúc svoje talenty do služby žiakom. Napríklad taký svätý brat Viktor Pio bol skvelý muzikant. Vyučoval hudbu a viedol školský zbor. Keď bol zastrelený, mal len 29 rokov. V ten deň vydal svojim žiakom poslednú lekciu. Najdôležitejšiu. Lekciu viery.

       Aj nám turónskí mučeníci pripomínajú, že aj my sme pri krste dostali milosť darovať náš život Bohu a blížnym. Od ich svätorečenia tento rok uplynulo 20 rokov, no ich posolstvo je stále aktuálne. Ukazujú nám cestu ku Kristovi, lebo len v ňom môžeme nájsť svoje naplnenie a radosť.

       Svätí mučeníci z Turóna, orodujte za nás!

     • Blahoslavený brat Scubilion Rousseau
      • Blahoslavený brat Scubilion Rousseau

      • Počuli ste už niekedy o školskom bratovi Scubilionovi? Priateľ otrokov, ktorému prischla vtipná prezývka Scooby, je v našich slovenských končinách takmer neznámy, hoci je toľko vecí, ktoré sa môžeme od neho učiť.

       Blahoslavený Scubilion sa pred 200 rokmi vo Francúzsku rozhodol vstúpiť do Inštitútu školských bratov. Pôsobil ako katechéta – pripravoval ľudí na prijatie krstu a iných sviatostí, a tiež bol učiteľom – venoval sa tým, ktorí stáli na okraji spoločnosti a nikomu na nich nezáležalo.

       Privádzal ľudí k slobode Božích detí, no zároveň bojoval za ich dôstojné miesto v spoločnosti. Po čase odišiel na misie do francúzskej kolónie na ostrov Reunion, ktorý leží v Indickom oceáne. Tam slúžil medzi tými najchudobnejšími – otrokmi. V tej dobe sa otroci považovali za vec – majetok, a nie za ľudskú bytosť. Zaobchádzalo sa s nimi veľmi kruto a neľudsky, často boli týraní a nik sa ich nezastal.

        Ale brat Scubilion sa nebál ísť proti prúdu, lebo vedel, že aj otroci sú Božie deti a teda naši bratia a sestry. Preto bojoval za zrušenie otroctva a zlepšenie podmienok, v ktorých žili najchudobnejší obyvatelia ostrova. Pre otrokov usporiadal večerné vyučovanie. Svoj učiteľský štýl prispôsobil ich potrebám a získal si ich srdcia svojou dobrotou. Otroci, ktorých toľkí pošliapali a zlomili, cítili, že brat Scubilion je iný – on ich rešpektoval a pozeral sa na nich Božími očami.

       Ohlasoval im lásku Nebeského Otca nielen slovami, ale najmä svojím životom. Jeho skutky milosrdenstva pritiahli mnohých ku Kristovi. Ba aj keď už bol starý a slabý, stále navštevoval  chorých a potešoval ich v ich utrpení. Chýr o jeho svätosti sa šíril po celom ostrove. Vďaka jeho neúnavnému  úsiliu bolo na ostrove zrušené otroctvo. Preto je brat Scubilion nazývaný aj APOŠTOLOM SLOBODY A ZMIERENIA.

       Keď zomrel, obyvatelia ho oplakávali a uctievali ako svätca. Tento rok uplynulo 30 rokov, čo ho Cirkev vyhlásila za blahoslaveného, a tak nám ho dala za vzor kresťanského života. Bol to muž pravdy, hlboko zakorenený v Kristovi, a preto sa nechajme inšpirovať jeho cestou svätosti.

       Blahoslavený brat Scubilion, oroduj za nás!

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • Každý žiak našej školy má možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, ktorá sa uskutoční 28.11.2018. Podrobné informácie o súťaži, aj typové otázky z jednotlivých tém, sú zverejnené na: http://sutazexpert.sk/. Prihlásiť sa a zaplatiť štartovné môžete u p. u. Bačovej v zborovni do 23.10. 2018.

     • Pochod za život 2019
      • Pochod za život 2019

      • Si vďačný za dar život a chceš to vyjadriť aj verejne? Máš odvahu požičať svoj hlas tým, ktorí sa nemôžu sami brániť? Chceš chrániť každú ľudskú bytosť a život od jeho počatia až po prirodzený koniec? Tak neváhaj a pridaj sa  už tento víkend k najväčšiemu pochodu, aký naša krajina zažila v jej novodobých dejinách!

       Národný pochod za život sa uskutoční v túto nedeľu (22.9.2019) na Námestí Slobody v Bratislave o 13:30. Vystúpia na ňom vzácni hostia zo zahraničia, ale aj slovenskí speváci, speváčky a hudobníci. Tešiť sa na vás bude Janais, eSPé, Peter Bažík a mnohí iní.

       Všetci účastníci sú pozvaní sláviť spoločne Eucharistiu – nedeľná sv. omša sa uskutoční v Inchebe Expo Aréne o 10:00.

       Organizátori podujatia pre nás toho pripravili oveľa viac – už piatok nám ponúkajú rôzne semináre, prednášky, koncerty i premietanie výborného filmu Niečo naviac (Kino Mladosť, 21:30).

       sobotu v Divadle Malá scéna STU privítame o 12:00 Obianuju Ekeocha. Je špecialistka na biomedicínsky výskum v hematológii, zakladateľka a prezidentka iniciatívy Culture of Life Africa, zameranej na podporu kultúry života v Afrike, ochranu manželstva, materstva a rodinnej dôstojnosti. Žije vo Veľkej Británii.

       O 14:00 nás čaká prednáška s bývalou manžérkou potratovej kliniky Sue Thayer z USA. Pripravené sú aj workshopy, divadlá a koncerty pre malých i veľkých. Na Hlavnom námestí v sobotu vystúpi Zahrajko, Piar i Timothy. Vyvrcholením bude sobotný večerný program Život ma chytá za srdce, ktorý začne v Inchebe o 20:00. Presný program podujatí si môžete pozrieť na https://pochodzazivot.sk/program-2/.

       Ak chceš ukázať Európe hodnoty, na ktorých stojí naša civilizácia a zdielať spoločnú radosť s inými, pridaj sa k Pochodu za život. Budeme sa na teba tešiť!

       STRETNEME SA V NEDEĽU NA NÁRODNOM POCHODE ZA ŽIVOT!

     • Ponuka krúžkov 2019/2020 - aktualizované
      • Ponuka krúžkov 2019/2020 - aktualizované

      •  

        

        

        

        

       1. Výtvarníček pre 1. stupeň, p. Mitterová, Štvrtok 13,30 – 15,00 v triede IV.B
       2. Vybíjaná a loptové hry pre 3. – 5. ročníkp. MitterováPondelok 13,30 -15,00 v telocvični
       3. Spoločenské hry pre 3. – 5. ročník, p. SmrtičováStreda 13,15 – 15,15
       4. Dramaticko - výtvarný pre 3.ročníkyp. Ivančíková, Streda 13,15 – 15,15 v knižnici ZŠ
       5. Počítačový pre 3.roč.p. MinárikPondelok 13,30 -15,00 v učebni PC na 1. stupni
       6. Počítačový pre 4.roč.p. MinárikStreda 13,30 – 15,00 v učebni PC na 1. stupni
       7. Anglický jazyk pre vyššie gymnáziump. DivokováPondelok 14,30 - 16,30 v MMP
       8. Anglický jazyk pre nižšie gymnáziump. SzakszonováPondelok 14,30 - 16,30 v MML
       9. Tanec s vlajkami pre vyššie gymnázium a Kvartup. BačováPondelok 14,15 - 15,15 v malej telocvični
       10. Príprava na chemickú olympiádu a maturitu z chémie pre vyššie gymnáziums. Ľubomíra, Štvrtok 14,00 - 16,00 v laboratóriu
       11. Doučovanie z matematiky pre VI.A, VIII.A, VIIIAp. HodžováStreda 14,10 v triede VI.A
       12. Príprava na monitor pre IX.Ap. HodžováPondelok 14,10 v triede VI.A
       13. Spevácky zbor I. pre 3.-4. ročník ZŠ,  5.-7.ročník ZŠp. Jurašková, Pondelok 13,30 v knižnici ZŠ
       14. Spevácky zbor II. pre 8.-9.ročník ZŠ a gymnáziump. Nováková, Pondelok 14,00 - 16,00 v Septime
       15. Matematicko-fyzikálny pre gymnáziump. PajtinkováPondelok 14,00 v Príme
       16. Florbal pre 3. a 4. ročník ZŠp. MeňhardŠtvrtok 13,30 - 15,30 vo veľkej telocvični
       17. Príprava na MS - MAT pre Oktávu, IV.Gp. VlkovičováPondelok 14,00 v triede Oktáva
       18. Matematika 5 pre V.A, V.Bs. Alexandra, Štvrtok 14,00 v triede Kvinta
       19. Príprava na dejepisnú olympiádu pre 5. – 9. ročníky ZŠ a nižšie gymnáziump. StanováŠtvrtok 14,00 v triede Tercia
       20. Florbal pre II.stupeň ZŠ, gymnáziumbrat MatejStreda 14,00 - 16,00 vo veľkej telocvični
       21. Príprava na geografickú olympiádu pre 5. – 9. ročníky ZŠ a nižšie gymnázium
        p. Stanová, Pondelok 14,00 v triede Tercia
       22. Skauting pre ZŠ a GYMp. BobovskýStreda 16,00-17,30 v študovni
       23. Volejbal pre 2. stupeň ZŠ a GYMp. BalacekováStreda 15,30 vo veľkej telocvični
     • Triedne aktívy
      • Triedne aktívy

      • Dňa 10.9.2019 sa uskutočnia triedne aktívy.

       Pre II., III., IV. ročník ZŠ a Primu budú triedne aktívy začínať o 16:30 hod.

       a vo všetkých ostatných triedach II. stupňa ZŠ a triedach gymnázia o 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vašu účasť.  

     • ZAČIATOK školského roka 2019/2020
      • ZAČIATOK školského roka 2019/2020

      • Prvý deň v škole: 2. september 2019 (pondelok)

       8:30 – nástup žiakov do školy

       9:00 – sv. omša  - 1.stupeň a 5.A,5.B,6.A,7.A – dolný kostol

                                  - 8.A, 9.A + gymnázium -  farský kostol  

       10:00 – 10:50 – triednické hodiny

       Obedy sa 2. septembra ešte nevydávajú. Až od 3. septembra.

       ŠKD bude 2.9. len do 14:00.

        

       3. september 2019 (utorok)

       8:30 – pre žiakov II. stupňa a celého gymnázia – účelové cvičenie (branné)

                   pre žiakov I. stupňa triednické hodiny (1. až 4. vyuč. hodina)

        

       4. september 2019 (streda)

       1. – 4. vyučovacia hodina – Triednické hodiny

        

       Oznam pre rodičov budúcich prvákov ZŠ

       Prvý deň príde žiak do školy bez školskej tašky. Pani učiteľky si svojich žiakov vyzdvihnú pred budovou ZŠ.  Všetky potrebné informácie sa dozviete v ten deň 2.septembra 2019 po sv. omši.

        

      • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

      •  

       ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
       v školskom roku 2019/2020

        

       Prihlásenie na obed

        

       Záväznú prihlášku vypĺňa každý stravník (podpisuje zákonný zástupca), aj ten, ktorý sa stravoval v školskom roku 2018/2019.

        

       Záväznú prihlášku je možné odovzdať osobne na sekretariáte školy
       Od 22.8.2019 do 30.8. 2019 v čase od 8,00 – 14,00. prípadne mailom na
       jedalen@lasalle.sk ( Záväzná prihláška musí byť podpísaná.)

        

       Odhlásenie  a prihlásenie jedla je možné najneskôr v daný deň do 8.00  hod.  v aplikácii EDUPAGE alebo na t.č. 02/44881705.

        

       Obedy sa začnú vydávať od 03.09.2019.
       Od 02.09.2019 prihlášku do ŠJ môžete odovzdať triednemu učiteľovi.

        

       Dotácia pre žiakov základnej školy (ZŠ)

        

       Každý žiak ZŠ, ktorého zákonný zástupca neprihlásil na odoberanie stravy (neodovzdal Záväznú prihlášku do ŠJ) nemá nárok na dotáciu na stravu.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral stravu, hoci sa obed pre neho navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodhlásil sa zo stravy, čo znamená, že sa pre neho obed navaril, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

        

        

        

       Žiak ZŠ, ktorý si zabudne školskú kartu a pôjde na obed, nemá nárok na dotáciu. Finančnú hodnotu obeda uhrádza zákonný zástupca žiaka.

         

     • Sekretariát - školské prázdniny
      • Sekretariát - školské prázdniny

      • Milí rodičia a žiaci školy,

       počas školských prázdnin bude sekretariát na škole z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený do 12.8.2019.

       Pekné prázdniny 😊

     • Stanovisko k incidentu vo vlaku pri návrate zo školského výletu
      • Stanovisko k incidentu vo vlaku pri návrate zo školského výletu

      • Určite už väčšina z vás čítala o incidente, ktorý sa stal vo vlaku jednej našej skupine detí pri návrate zo školského výletu dňa 24.6.2019. Je nám skutočne ľúto, koľko zavádzaní a poloprávd bolo napísaných. To nás prinútilo, aby sme upresnili zopár informácií, pretože v tomto prípade nám bolo skutočne informačne poškodené.

       Dovoľte teda zareagovať na body, o ktorých ste sa mohli dočítať.  

       Po prvé: Zarážajúce je, že o našej skupine nikto nevedel. ŽSSK najprv tvrdila, že sme neohlásená skupina a snažila sa hodiť vinu na nás. Po predložení dôkazov priznala, že komunikácia zlyhala u nej. Jej pracovníci to nenahlásili z pobočky, kde sme to vybavili, na kontaktné centrum. Pán hovorca, keď to zistil, sa ospravedlnil len nám, v novinových článkoch to už nespomenul (ospravedlnenie – zssk.png)

       Po druhé: To nešťastie sa stalo okolo deviatej. Ako je možné, že keď sme nastúpili do vlaku 12:28 hod, nikto o výluke nebol informovaný? Ani vlakvedúca o tom nemala vedomosť. Nemal ju informovať dispečer o danej situácii?

       Po tretie: ŽSSK píše, že špeciálne pre nás sa autobus otáčal. Špeciálne? Veď o nás nikto nevedel! Riešilo sa to spontánne, keď šofér autobusu zistil, že vo vlaku je viac ľudí, ako sa zmestilo do 2 autobusov.

       Po štvrté: Dôrazne sa ohradzujeme voči tomu, že učitelia sa dohodli s vlakvedúcou, že nastúpime do vlaku. Ukázala nám, kam máme nastúpiť. My učiteľky sme išli posledné, lebo sme chceli skontrolovať, či všetci žiaci bez problémov nastúpia. Ani by nám vo sne nenapadlo, kam nás pošlú. Keď sme všetci nastúpili a postupne sme si uvedomili (pretože sme boli na konci), kde sme, vlak sa už medzičasom pohol, pretože naša skupina dorazila autobusom posledná a vlak čakal na nás. Na naše prekvapenie nás informovali, že to budú len dve zastávky (cca 15 minút) a tam prestúpime do nášho pôvodného vlaku. Keď sa tak nestalo a bolo nám oznámené, že takto máme cestovať až do Bratislavy, tak sme vystúpili. Viete, je nám smutno, ako mnohí reagujú, že prečo sme tam nastúpili! Napadlo by vám, že vás pošlú do priestoru na bicykle?

       ŽSSK sľúbila deťom kompenzáciu. Lepšie by bolo jednoducho priznať chybu. Naše deti sa nás po prečítaní mnohých komentárov pýtali,  prečo o nich následne  píšu ako o rozmaznaných deťoch, ktoré nič nezvládnu. Keby ste ich videli, ako držali spolu, poskytovali si navzájom vodu a podporovali sa, boli by ste prekvapení! My sme na ne hrdé!

       Zarážajúce je, že my sa musíme brániť a dokazovať našu nevinu. Nie je naším cieľom viesť mediálnu vojnu, ale chceme, aby daná situácia bola pravdivo prezentovaná.

     • Rozlúčková 9.A
      • Rozlúčková 9.A

      • Posledný júnový týždeň  sme sa rozlúčili s našou základnou školou. Pozvanie na našu rozlúčkovú slávnosť prijali terajší i bývalí učitelia našej školy. Pre pozvaných hostí sme si pripravili krátky kultúrny program, poďakovali všetkým učiteľom i vedeniu školy za ich prácu a podporu počas deviatich rokov štúdia na tejto škole. Úsmev, dobrá nálada, spoločný spev i tanec hovoril za všetko. ĎAKUJEME za slová povzbudenia, spoločný čas a za to, že sme mohli časť svojho života prežiť práve na tejto škole. 

       Trieda 9.A

     • Kľúč od pevnosti – Stará Ľubovňa 2019
      • Kľúč od pevnosti – Stará Ľubovňa 2019

      • V dňoch 6. – 9.6.2019 sa naša škola v zastúpení študentov Andrea Holíková, Sofia Kotrasová, Adam Majo a Richard Szigeti zúčastnili celoslovenskej súťaže „Kľúč od pevnosti“, ktorá sa každý rok koná v meste Stará Ľubovňa. Väčšina súťaží je realizovaná na ľubovnianskom hrade. Tento rok sme obsadili 7. miesto z 13. zúčastnených tímov. Treba však dodať, že niektoré súťažné disciplíny boli o veľkom šťastí a nám tento rok vôbec neprialo. Hoci sa nám podarilo ukončiť všetky disciplíny medzi prvými na lepšie umiestnenie to aj tak nestačilo.

     • Ovocné kytice
      • Ovocné kytice

      • V utorok 18. júna deti z triedy 3.B počas hodiny Výtvarnej výchovy a Pracovného vyučovania tvorili ovocné kytice. Pracovali v skupinách a aranžovali čerstvé ovocie do originálnych tvarov. 

       Hotové výtvory boli nie len krásne, ale aj veľmi chutné. MŇAM